Raporty o stanie dostawy

Te funkcje są dostępne tylko dla partnerów, którzy używają Menedżera treści w YouTube do zarządzania swoimi treściami chronionymi prawem autorskim.

Pobieranie plików stanu z Menedżera treści

Po zakończeniu przetwarzania arkusza YouTube publikuje pliki stanu, które zawierają informacje o czynnościach wykonanych przez YouTube podczas przetwarzania pakietu oraz o tym, czy poszczególne elementy zostały przetworzone prawidłowo.

Aby wyświetlić pliki stanu przesłanych treści:

  1. Kliknij kartę Moje pakiety w sekcji DOSTAWA TREŚCI, którą znajdziesz w menu po lewej stronie.
  2. Wybierz pakiet. Pliki stanu będą dostępne w przypadku przetworzonych pakietów.
  3. Aby pobrać raport stanu, kliknij przycisk Eksportuj.

Przesyłanie plików stanu e-mailem

YouTube wyśle też pliki stanu (jeden plik metadanych w jednej wiadomości) na adres e-mail podany w ustawieniach przesyłania. Adres e-mail przesyłającego możesz zmienić po przejściu do sekcji Konta przesyłającychUstawieniach w menu po lewej stronie.

Nazwa pliku z raportem

Nazwa pliku z raportem stanu jest oparta na nazwie pliku z metadanymi użytego w dostawie. W tabeli poniżej znajdziesz nazwy pliku z raportem stanu, jeśli oryginalny plik z metadanymi miał nazwę „metadane.csv”:

Nazwa pliku Typ Uwagi
status-metadane.csv.xml Plik stanu XML Wycofany format XML
report-metadane.csv Plik stanu CSV  
errors-metadane.csv Plik CSV z błędami  

Specyfikacja pliku stanu

Każdy raport zawiera nagłówek i wiersze oddzielone przecinkami. W raporcie możesz zobaczyć różne kolumny w zależności od szablonu metadanych użytego do przetworzenia pakietu. Wszystkie raporty zawierają te 2 kolumny: Numer wiersza i Stan. Inne kolumny różnią się w zależności od typu szablonu i rodzaju dostarczanych danych. Niektóre kolumny mogą zostać pominięte w raporcie, jeśli nie są używane.

Nazwa kolumny Opis Typy szablonów
Numer wiersza Odpowiada numerowi wiersza w szablonie metadanych

Wszystkie typy szablonów

Stan „Udało się” lub „Błędy” Wszystkie typy szablonów
Kanał Identyfikator kanału Film internetowy
Identyfikator niestandardowy Podany identyfikator niestandardowy Wszystkie szablony do aktualizacji zasobów
Niestandardowa miniatura Podana nazwa pliku miniatury Film internetowy
Identyfikator filmu Identyfikator filmu Film internetowy, Teledysk, Lokalizacja
Identyfikator zasobu Identyfikator zasobu Wszystkie szablony do aktualizacji zasobów
Identyfikator roszczenia Identyfikator roszczenia Film internetowy
Plik wideo Podany plik wideo Teledysk
ISRC Kod ISRC Teledysk, Nagranie dźwiękowe
Ścieżka audio Podany plik audio Nagranie dźwiękowe, Lokalizacja
Plik napisów Podany plik z napisami Lokalizacja
Identyfikator dostarczonego zasobu kompozycji Wartość z kolumny asset_id (identyfikator_zasobu) Kompozycja
Identyfikator zaktualizowanego zasobu kompozycji Zaktualizowane zasoby kompozycji Kompozycja
Identyfikator dostarczonego zasobu nagrania dźwiękowego Wartości z kolumny related_asset_id (identyfikator_powiązanego_zasobu) Kompozycja
Identyfikator zaktualizowanego zasobu nagrania dźwiękowego Zaktualizowane zasoby nagrania dźwiękowego Kompozycja
ISWC Kod ISWC Kompozycja
Plik grafiki w formacie panoramicznym Podany plik grafiki w formacie panoramicznym Program
Plik grafiki w formacie kwadratowym Podany plik grafiki w formacie kwadratowym Program
Identyfikator niestandardowy programu Identyfikator niestandardowy programu Sezon
Identyfikator niestandardowy sezonu Identyfikator niestandardowy sezonu Sezon

Specyfikacja pliku z błędami

Jeśli w raporcie stanu są wskazane błędy, więcej informacji na ich temat znajdziesz w pliku z błędami.

Nazwa kolumny Opis
Kod błędu Ciąg znaków z wewnętrznym kodem błędu
Poziom Waga błędu: „PERMANENT_ERROR” (TRWAŁY_BŁĄD) lub „WARNING” (OSTRZEŻENIE)
Komunikat o błędzie Szczegóły błędu
Pozycje Wiersze w szablonie metadanych, na które dany błąd ma wpływ

 

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne