Statusrapporter for innholdslevering

Funksjonene som er beskrevet i denne artikkelen, er bare tilgjengelige for partnere som bruker innholdsbehandlingen på YouTube til å administrere det opphavsrettsbeskyttede innholdet sitt.

Last ned statusfiler fra innholdsbehandleren

Etter å ha behandlet et regneark legger YouTube ut statusfiler som angir hvilke handlinger YouTube har utført under behandlingen av pakken. Statusfilene viser også hvorvidt behandlingen ble utført for hvert element.

Gjør følgende for å se statusfilene:

  1. Klikk på linken Mine pakker som vises under INNHOLDSLEVERING i menyen til venstre.
  2. Klikk på pakken.  Du finner pakken din på en av følgende faner: Behandling, Feil eller Utført.  Statusfiler genereres for pakker som er ferdig behandlet (dvs. pakkene som vises på fanene Feil eller Utført).
  3. Klikk på Last ned-linken under Statusfil.

Statusfiler sendt via e-post

YouTube sender også statusfilen(e) til e-postadressen som er angitt i opplastingsinnstillingene dine (én e-post per metadatafil).  Du kan endre e-postadressen til opplasteren ved å gå til opplastingsinnstillingene i oversikten.

Filnavn for rapporter

Statusrapportens filnavn baseres på filnavnet på metadatafilen som brukes ved leveransen.  I følgende tabell vises filnavnene statusrapportene ville fått dersom den opprinnelige metadatafilen het «metadata.csv».

Filnavn Type Meknader
status-metadata.csv.xml XML-statusfil Utdatert XML-format
report-metadata.csv CSV-statusfil  
errors-metadata.csv CSV-feilfil  

Filspesifikasjon for rapporten

Hver rapport inneholder en topptekst og et antall rader adskilt av kommategn.  Rapportene kan inneholde en rekke kolonner avhengig av hvilken metadatamal som brukes til innmatingen.  To av kolonnene er felles for alle rapportene (Radnummer og Status).  De øvrige kolonnene varierer avhengig av mal- og datatypen som innmates.  Noen kolonner kan utelates fra rapporten hvis de ikke er i bruk.

Kolonnenavn Beskrivelse Maltyper
Radnummer Tilsvarer radnummeret i metadatamalen

Alle maltyper

Status «Utført» eller «Feil» Alle maltyper
Kanal Kanal-ID Nettvideo
Egendefinert ID Angitt egendefinert ID Alle maler som oppdaterer innholdselementer
Tilpasset miniatyrbilde Angitt navn på miniatyrbilde Nettvideo
Video-ID Video-ID Nettvideo, musikkvideo og lokalisering
Innholdselement-ID Innholdselement-ID Alle maler som oppdaterer innholdselementer
Krav-ID  Krav-ID Nettvideo
Videofil Angitt videofil Musikkvideo
ISRC ISRC-kode Musikkvideo og lydopptak
Lydspor Angitt lydfil Lydopptak og lokalisering
Tekstingsfil Angitt bildetekstfil Lokalisering
Oppgitt ID for Komposisjon-innholdselement asset_id-kolonneverdi Komposisjon
Oppdatert ID for Komposisjon-innholdselement Oppdaterte Komposisjon-innholdselementer Komposisjon
Oppgitt ID for Lydopptak-innholdselement related_asset_id-kolonneverdier Komposisjon
Oppdatert ID for Lydopptak-innholdselement Oppdaterte Lydopptak-innholdselementer Komposisjon
ISWC ISWC-kode Komposisjon
Fil med grafikk for bredskjerm Angitt fil med grafikk for bredskjerm Program
Fil med kvadratisk grafikk Angitt fil med kvadratisk grafikk Program
Vis egendefinert ID Programmets egendefinerte ID Sesong
Egendefinert ID for sesong Sesongens egendefinerte ID Sesong

Feilfilspesifikasjon

Hvis det er feil oppført i statusrapporten, finner du mer informasjon om feilene i feilfilen.

Kolonnenavn Beskrivelse
Feilkode Intern feilkode, streng
Alvorlighetsgrad Hvor alvorlig feilen er, enten «PERMANENT_ERROR» eller «WARNING»
Feilmelding Informasjon om feilen
Posisjoner Radene i metadatamalen som påvirkes av feilen

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?