Ny datamodel for udgivelse: Udgivere

De funktioner, der er beskrevet i denne artikel, er kun tilgængelige for partnere, der bruger YouTubes CMS til at administrere deres ophavsretsligt beskyttede indhold.

Vi lancerer en ny datamodel for udgivelse for at øge gennemsigtigheden og give dig mere kontrol over, hvordan dine rettigheder associeres med lydoptagelsesaktiver.

Hvad bliver ændret?

I denne nye model er der ikke længere ét globalt kompositionsaktiv, der repræsenterer ejerskab, metadata og indlejringsforhold for flere forskellige ejere. I stedet har alle ejere deres egne "kompositionsandelsaktiver". Disse kompositionsandelsaktiver repræsenterer kun de metadata- og ejerskabsoplysninger, som leveres af en enkelt partner: Ingen andre ejere kan ændre disse oplysninger. 

Når du angiver indlejrede forhold mellem dine kompositionsandelsaktiver og lydoptagelsesaktiver i den nye model, anvendes disse indlejrede forhold, uanset om vi måtte modtage data fra andre udgivere. For hvert lydoptagelsesaktiv repræsenteres det underliggende udgivelsesejerskab af alle de indlejrede kompositionsandelsaktiver, som hver enkelt ejer har angivet. 

Kontakt din partneradministrator, eller brug knappen Hjælp og feedback nederst til venstre på siden, hvis du har spørgsmål eller feedback. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ser et kompositionsandelsaktiv ud?

Infosiden for dine kompositionsandelsaktiver har tre faner: Metadata, Ejerskab og politik og Lydoptagelser. Fanerne Metadata og Ejerskab og politik er de samme, som du kan se i dag, men de omfatter kun metadata, ejerskab og politik, som er angivet af dig. Fanen Lydoptagelser erstatter fanen Relateret, og det er her, du kan se indlejringsforholdene for dit kompositionsandelsaktiv. 

Fanen Lydoptagelser er opdelt i tre sektioner – Aktive, Foreslåede og Afviste. 

 • Sektionen Aktive viser alle de lydoptagelsesaktiver, hvor din kompositionsandel i øjeblikket er indlejret. 
 • Sektionen Foreslåede viser potentielle lydoptagelsesaktiver, som du muligvis gerne vil have din kompositionsandel indlejret i.
 • Sektionen Afviste viser indlejringsforhold, som du har afvist, fra sektionen Afventer. 

Hvordan ændres id'er i den nye model?

I den nye model vil id'er for kompositionsaktiver, som bruges i dag, ikke længere være relevante, da kompositionsaktiver erstattes af tilsvarende kompositionsandelsaktiver. Efter lanceringen bliver Tilpasset id det primære id, som du kan bruge til at henvise til dine værker.
For at undgå fejl og ikke-deterministisk funktionalitet må hvert tilpasset id kun henvise til ét musikalsk værk og ét kompositionsandelsaktiv. 

Hvis du har brug for hjælp til at rydde op i dine data for tilpassede id'er, kan du kontakte din partneradministrator eller musicpub@support.youtube.com.

Hvordan ændres lydoptagelsesaktiver i den nye model?

I det store hele ændres lydoptagelsesaktiver ikke. Forskellen er, at kompositionsforhold flyttes fra fanen Relateret til den nye fane Komposition. Fordi fanen Relateret ikke længere indeholder kompositioner, omdøbes den til Musikvideoer og kunstneriske numre for bedre at afspejle, hvilke forhold der vises der. 

På den nye fane Komposition kan partnere finde underliggende udgivelsesmetadata, ejerskab og politikoplysninger for flere forskellige ejere.

Jeg deler i øjeblikket aktiv-id'er med andre ejere for at overføre kataloger. Hvordan kan jeg gøre det i den nye model?

I den nye model har hver ejer sine egne id'er på kompositionsandelsaktiver. Disse id'er på kompositionsandelsaktiver er unikke for hver ejer og fungerer ikke for andre ejere. 

For at overføre kataloger skal ejere nu dele id'er på de lydoptagelsesaktiver som deres musik er indlejret i. Id'erne på lydoptagelsesaktiver findes i den opdaterede rapport over aktiver. 

Ændres mit ejerskab ved overgangen til den nye model? 

Dit ejerskab ændres ikke under migreringen fra den gamle til den nye datamodel for udgivelse. De indlejringsforhold, som du historisk set har "nedarvet" baseret på andre partneres angivne data, flyttes til den nye model, som de er. Når du er migreret til det nye system, kan du til enhver tid vælge at fjerne disse indlejrede forhold. Se "Hvordan kan jeg fjerne et uønsket forhold" for at få flere oplysninger. 

Vi anerkender, at fordi du ikke har angivet disse "nedarvede" indlejringsforhold, ønsker du muligvis ikke at beholde dem alle efter lanceringen. Derfor giver vi dig, kort efter at den nye udgivelsesmodel er trådt i kraft, mulighed for at acceptere eller afvise disse forhold på én gang. 

Hvordan kan jeg fjerne eller tilføje et indlejringsforhold?

Du kan nemt ændre indlejrede forhold i den nye model direkte i brugerfladen eller gruppevis ved hjælp af CSV-skabeloner. 

Du kan tilføje eller fjerne indlejringsforhold i brugerfladen ved at:

 1. Gå til fanen Komposition for et lydoptagelsesaktiv eller gå til fanen Lydoptagelse for et kompositionsandelsaktiv. 
 2. Begge steder kan du finde knappen Føj andel til lydoptagelse, som giver dig mulighed for at tilføje et indlejringsforhold, og knappen Fjern andel, som giver dig mulighed for at slette et eksisterende indlejringsforhold. 

Gruppevis via CSV-skabeloner:
Du kan tilføje ved at gå til sektionen Indholdslevering i CMS og bruge skabelonen Lyd – komposition. Udfyld fuldstændige metadata for dine kompositionsandele på hver række, og brug kolonne C eller D til enten at angive henholdsvis relaterede lydoptagelsesaktiver eller ISRC'er.

Gruppevis fjernelse af links via CSV understøttes endnu ikke, men i ugerne efter lanceringen af den nye datamodel for aktiver tilføjes der en ny CSV-skabelon til massefjernelse af links.

Hvorfor ser jeg nu lydoptagelser under "Aktiver"?

I den nye datamodel for udgivelse samles dit ejerskab med andre ejeres ejerskab på lydoptagelsesniveau. De lydoptagelsesaktiver, du ser, er dem, du har angivet et indlejringsforhold til, eller med andre ord dem, hvor du er indlejret ejer.

Hvorfor har jeg oplevet en stor stigning i antallet af ejerskabskonflikter?

I den nye model opstår ejerskabskonflikter på lydoptagelsesniveau. Det betyder, at hvis du har en komposition, som er indlejret i ti lydoptagelsesaktiver, ville du i den gamle model opleve én ejerskabskonflikt, og i den nye model oplever du ti ejerskabskonflikter. Sammenlignet med den gamle model ændres antallet af modstridende visninger ikke i den nye model. 

Ejerskabskonflikter forventes efterhånden at få mindre indflydelse, idet ejerskabskonflikten begrænses til specifikke lydoptagelsers underliggende udgivelse. 

Hvordan skal jeg håndtere ejerskabskonflikter i den nye model?

Ved håndtering af en ejerskabskonflikt skal du først finde ud af, om ejerskabskonflikten skyldes et forkert indlejret forhold eller en for højt sat ejerskabsandel (dvs. procentdel af ejerskab). Hvis en ejerskabskonflikt skyldes et forkert indlejringsforhold, kan du nemt fjerne indlejringsforholdet via brugerfladen eller via indholdslevering (se afsnittet Hvordan kan jeg fjerne eller tilføje indlejringsforhold). 

Hvis en ejerskabskonflikt skyldes konflikter i ejerskabsandel, skal du kontakte de andre ejere, som det også er tilfældet i dag. Du kan bruge knappen Sammenlign metadata til at se de metadata, som andre ejere har angivet. 

Hvordan ændres indholdslevering med den nye datamodel for udgivelse?

Du kan bruge de eksisterende CSV-skabeloner til at oprette og opdatere nye kompositionsandele. Disse processer returnerer id'er på kompositionsandelsaktiver og dine tilpassede id'er.

Hvordan ændres rapporter, der kan downloades, med den nye model?

Den nye datamodel for udgivelse introducerer konceptet om id'er på kompositionsandelsaktiver, og disse oplysninger tilføjes i forskellige rapporter. En række rapporter udvides også med hensyn til størrelse, fordi indlejret ejerskab rapporteres på lydoptagelsesniveau.

 • NYHED! – Rapporten over kompositionsandele – rapport over dine angivne kompositionsandele og associerede metadata, ejerskab osv.
 • Rapporten over videokrav – ingen ændring
 • Rapporten over effektivitet for aktiver – forventes at blive mere omfattende, da rapportens data baserer sig på lydoptagelsesniveau
 • Rapporten over aktiver – forventes at blive mere omfattende, da rapportens data nu baserer sig på lydoptagelsesniveau, og der tilføjes id'er på kompositionsandelsaktiver i denne rapport
 • Rapporten om konflikter mellem aktiver – forventes at blive mere omfattende, da rapportens data nu baserer sig på lydoptagelsesniveau
 • Rapporten over krav – ingen ændring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?