Dùng Hangouts trực tuyến trong chế độ Trực tiếp trên YouTube

Bạn không thể dùng tính năng phát trực tiếp của Hangouts trực tuyến phiên bản cũ được nữa. Để phát trực tiếp nhanh, hãy thử truy cập vào YouTube.com/webcam.

 

Bạn có thể sử dụng tính năng Trực tiếp trên YouTube để tạo Sự kiện nhanh bằng Hangouts trực tuyến hoặc Sự kiện tùy chỉnh bằng bộ mã hóa. Tìm hiểu cách thiết lập sự kiện trực tiếp bằng tính năng Trực tiếp trên YouTube.

Làm theo các bước sau để thiết lập Hangouts trực tuyến bằng tính năng Trực tiếp trên YouTube:

  1. Chuyển đến Phát trực tiếp > Sự kiệntrong YouTube Studio.
  2. Nhấp vào Sự kiện trực tiếp mới.
  3. Chọn Sự kiện nhanh (sử dụng Google Hangouts trực tuyến).
  4. Đặt tiêu đề cho sự kiện trực tiếp của bạn.
  5. Nhấp vào Phát trực tiếp ngay hoặc nhập chi tiết để lên lịch cho sự kiện của bạn sau này.
  6. Sử dụng Hangouts để phát sóng trực tiếp.

Lên lịch phát sóng một sự kiện bằng tính năng Trực tiếp trên YouTube

Chế độ Trực tiếp trên YouTube tích hợp tính năng lên lịch sự kiện cho phép bạn lên lịch cho sự kiện vào một ngày và giờ cụ thể trong tương lai. 

Kiểm soát những người được xem chương trình phát sóng

Khi bạn tạo sự kiện mới, bạn có thể chọn một trong ba tùy chọn:

  • Công khai – Bất kỳ ai cũng có thể xem và truy cập vào sự kiện.
  • Không công khai – Sự kiện không hiển thị công khai nhưng bất kỳ ai có đường liên kết đều có thể tham gia. 
  • Riêng tư – Chỉ những người mà bạn mời đích danh mới có thể tham gia sự kiện. Bạn có thể chia sẻ sự kiện với một miền, nhóm hoặc cá nhân.

Hỏi đáp, Quảng cáo và Bình chọn

Những ứng dụng này hiện không sử dụng được trong chế độ Trực tiếp trên YouTube.

Google Trang trình bày có tính năng Hỏi đáp có thể dùng như một phần của chương trình phát sóng. Bạn cũng có thể sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội để thu thập câu hỏi trước sự kiện.

Bạn có thể sử dụng phần mô tả sự kiện để chia sẻ đường liên kết với khán giả.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?