Žiadosť o kontrolu človekom v prípade videí označených za Nevhodné pre väčšinu inzerentov

Ak je obsah videa, ktoré ste nahrali, identifikovaný ako nevhodný pre inzerentov, pri videu sa zobrazí žltý znak dolára: alebo

Video bude v Správcovi videí označené ako Nevhodné pre väčšinu inzerentov, ak:

  • Podľa zistení našich automatických systémov váš obsah nie je vhodný pre všetky značky.
    • Poznámka: Ak si myslíte, že naše systémy spravili chybu, môžete požiadať o kontrolu človekom. Vaša žiadosť o kontrolu sa odošle expertovi, ktorého rozhodnutia postupom času pomáhajú zlepšovať naše systémy. Vymazanie a opätovné nahranie videa nepomôže. Videá môžete na kontrolu odoslať iba raz a rozhodnutie nie je možné zmeniť.
  • Naši experti potvrdili, že vaše video nespĺňa pokyny pre obsah vhodný pre inzerentov.

Ako skontrolovať stav speňaženia a kontroly

Ak video označíme za Nevhodné pre väčšinu inzerentov, no podľa vás sa mýlime, môžete požiadať o kontrolu človekom.

  • Ak máte viac ako 10 000 odberateľov: vaše nezaradené video skontrolujeme bez ohľadu na počet zhliadnutí.
  • Ak máte menej ako 10 000 odberateľov: naši experti budú môcť vaše video skontrolovať, len ak bude mať za posledných sedem dní aspoň 1 000 zhliadnutí. To znamená, že video možno budete musieť najskôr zverejniť a získať zhliadnutia a až potom ho budeme môcť skontrolovať.

Tieto pravidlá sme zaviedli, aby videá s nízkou alebo žiadnou návštevnosťou a iba zanedbateľnými zárobkami nebrzdili videá z kanálov, ktoré by mohli vďaka okamžitej návštevnosti zarábať peniaze.

Kontrola stavu speňaženia videa

Ak chcete skontrolovať stav speňaženia videa pred jeho zverejnením, môžete ho nahrať ako nezaradené. Klasifikácia videa sa môže počas prvých 24 až 48 hodín po nahraní zmeniť. Po 48 hodinách sa zvyčajne ustáli, nezabúdajte však, že neskôr sa môže znova zmeniť podľa toho, ako s ním diváci budú interagovať.

Ako sa priraďuje stav speňaženia

Počas prvých hodín po nahraní videa zisťujeme pomocou strojového učenia, či je video v súlade s pokynmi pre obsah vhodný pre inzerentov. Týka sa to aj plánovaných priamych prenosov, pri ktorých naše systémy skontrolujú názov, popis, miniatúru a štítky ešte pred vysielaním priameho prenosu.

Uvedomujeme si, že náš systém nefunguje vždy bezchybne, takže ak v Správcovi videí uvidíte žltú ikonu a zdá sa vám, že naše automatické systémy spravili chybu, môžete požiadať o kontrolu človekom. Vďaka týmto kontrolám sa budú naše systémy postupne zlepšovať.

Ak neviete, prečo má vaše video žltú ikonu, prečítajte si naše pokyny pre obsah vhodný pre inzerentov týkajúce sa nielen obsahu videa, ale aj názvu, popisu, miniatúry a štítkov. Nezabúdajte tiež, že prázdne videá alebo videá bez názvu či metadát pravdepodobne našim systémom neposkytnú dostatočný kontext na to, aby dokázali zistiť, či je obsah vhodný pre všetkých inzerentov, čo môže viesť k zobrazeniu žltej ikony pri videu.

Ako požiadať o kontrolu človekom

Ak si myslíte, že je vaše video vhodné pre všetky značky, môžete požiadať o kontrolu človekom. Každý deň dostávame množstvo žiadostí o speňaženie videí a snažíme sa ich čo najrýchlejšie posúdiť. Odvolanie podajte takto:

  1. Prihláste sa na YouTube a prejdite na dané video v Správcovi videí.
  2. Uistite sa, že váš obsah spĺňa pokyny pre obsah vhodný pre inzerentov. Nezabúdajte, že inzerenti majú právo rozhodnúť sa, kde budú zobrazovať svoje reklamy.
  3. Kliknite na možnosť Požiadať o kontrolu a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Táto možnosť sa vám zobrazí, iba ak spĺňate podmienky na odvolanie. Po odoslaní žiadosti sa vedľa videa v Správcovi videí bude zobrazovať aktuálny stav kontroly.

Svoje videá, ktoré nie sú vhodné pre všetkých inzerentov, si môžete pozrieť tak, že kliknete na rozbaľovaciu ponuku vedľa položky Zobraziť vpravo hore a potom na položku Obmedzené alebo žiadne reklamy.

Ako funguje proces odvolania?

Keď požiadate o kontrolu človekom (napr. pri odvolaní sa proti aktuálnemu stavu speňaženia), na video sa pozrie expert, ktorý jeho pozeraním strávi určitý čas a skontroluje jeho obsah, názov a metadáta podľa našich pokynov pre obsah vhodný pre inzerentov.

Nezabúdajte, že stav ikony videa sa môže meniť aj po tom, čo video odošlete na kontrolu. Kontroly v našich systémoch bežia ďalej, kým sa proces kontroly neukončí. O prijatí konečného rozhodnutia vo veci kontroly vášho videa vás budeme informovať e‑mailom.

Získajte ďalšie informácie o tom, prečo sa ikona speňaženia mení zo zelenej na žltú.

Ako dlho trvá kontrola?

Vieme, že tieto kontroly sú dôležité pre vás aj vaše výnosy, a preto sa snažíme čo najrýchlejšie a najpresnejšie skontrolovať toľko videí, koľko je v našich silách. Keďže sme platforma so stovkami miliónov videí, musíme nastaviť parametre na určenie poradia, v akom videá skontrolujeme, aby sme zaistili kontrolu videí s vysokou návštevnosťou.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?