Prośba o ręczne sprawdzenie filmów oznaczonych jako „Nie jest odpowiedni dla większości reklamodawców”

Jeśli okaże się, że treść przesłanego filmu nie jest odpowiednia dla większości reklamodawców, zobaczysz obok niego żółty znak dolara  lub 

Film zostanie oznaczony w Menedżerze filmów statusem „Nie jest odpowiedni dla większości reklamodawców”, jeśli:

  • Nasze automatyczne systemy uznają, że Twoje treści nie są odpowiednie dla wszystkich marek.
    • Uwaga: jeśli uważasz, że systemy popełniły błąd, możesz poprosić o ręczne sprawdzenie filmu. Twoja prośba zostanie wysłana do eksperta, który podejmie decyzję w tej sprawie. Decyzje ekspertów pomagają poprawić skuteczność naszych systemów. Usunięcie i ponowne przesłanie filmu nic nie da. Film można przesłać do weryfikacji tylko raz i nie ma możliwości odwołania się od podjętej decyzji. Więcej informacji o tym, jak przebiega sprawdzanie, czy filmy są odpowiednie do wyświetlania reklam. 
  • Nasi eksperci potwierdzili, że Twój film nie spełnia wytycznych na temat tworzenia filmów odpowiednich do wyświetlania reklam.

Sprawdzanie stanu zarabiania i weryfikacji

Jeśli Twój film oznaczono jako „Nie jest odpowiedni dla większości reklamodawców”, ale uważasz, że popełniliśmy błąd, możesz poprosić o weryfikację manualną.

Sprawdzanie stanu funkcji zarabiania

Jeśli chcesz sprawdzić możliwość zarabiania przed opublikowaniem filmu, możesz przesłać go jako niepubliczny. Klasyfikacja filmu może się zmieniać przez 24–48 godzin od momentu przesłania. Zwykle po 48 godzinach się stabilizuje, ale pamiętaj, że może się zmienić w zależności od tego, jak reagują na film widzowie.

Jak określany jest stan zarabiania

Wykorzystujemy systemy uczące się, aby w ciągu kilku pierwszych godzin od momentu przesłania filmu ustalić, czy spełnia on wytyczne na temat tworzenia filmów odpowiednich do wyświetlania reklam. Dotyczy to również zaplanowanych transmisji na żywo, w których nasze systemy sprawdzają tytuł, opis, miniaturę i tagi jeszcze przed rozpoczęciem transmisji.

Wiemy, że te systemy popełniają błędy, dlatego gdy w Menedżerze filmów zobaczysz przy swoim filmie żółtą ikonę i uznasz, że nie mieliśmy racji, możesz poprosić o ręczne sprawdzenie. Takie weryfikacje pomogą poprawić skuteczność naszych systemów.

Jeśli nie wiesz, dlaczego Twój film ma żółtą ikonę, sprawdź nie tylko jego treść, ale też tytuł, opis, miniaturę i tagi, pod kątem zgodności z wytycznymi na temat tworzenia filmów odpowiednich do wyświetlania reklam. Dodatkowo filmy bez żadnej zawartości, tytułu lub metadanych prawdopodobnie nie dostarczają wystarczającego kontekstu, by nasze systemy mogły ocenić, czy treści są odpowiednie dla wszystkich reklamodawców. W rezultacie obok filmu może pojawić się żółta ikona zarabiania.

Przesyłanie prośby o ręczne sprawdzenie

Jeśli uważasz, że Twój film jest odpowiedni dla wszystkich marek, możesz poprosić o ręczne sprawdzenie. Każdego dnia otrzymujemy wiele próśb o włączenie zarabiania i staramy się jak najszybciej je rozpatrywać. Wykonaj te czynności, aby złożyć odwołanie:

  1. Zaloguj się w YouTube i otwórz film w Menedżerze filmów.
  2. Sprawdź, czy film jest zgodny z wytycznymi na temat tworzenia filmów odpowiednich do wyświetlania reklam. Pamiętaj, że reklamodawcy mają możliwość wyboru, gdzie mają się wyświetlać ich reklamy.
  3. Kliknij Poproś o sprawdzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami, które zobaczysz na ekranie. Ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy Twój film spełnia warunki pozwalające na zgłoszenie odwołania. Gdy prześlesz prośbę, tekst obok filmu w Menedżerze filmów będzie zawierać aktualne informacje o stanie weryfikacji.

Aby zobaczyć filmy, które nie są odpowiednie dla wszystkich reklamodawców, kliknij menu obok opcji „Wyświetl” w prawym górnym rogu, a potem Ograniczenie lub brak reklam.

Jak działa proces odwoływania się?

Gdy poprosisz o ręczne sprawdzenie filmu (np. złożysz odwołanie dotyczące aktualnego stanu zarabiania), ekspert go oceni – obejrzy i sprawdzi, czy jego treść, tytuł i metadane są zgodne z wytycznymi na temat tworzenia filmów odpowiednich do wyświetlania reklam.

Pamiętaj, że ikona możliwości zarabiania na filmie może się zmienić nawet po przesłaniu prośby o weryfikację. Nasze systemy będą nadal sprawdzać treści, dopóki weryfikacja nie zostanie zakończona. Gdy podejmiemy ostateczną decyzję w tej sprawie, poinformujemy Cię o niej e-mailem.

Dowiedz się więcej o zmianie koloru ikony zarabiania z zielonego na żółty.

Jak długo trwa sprawdzanie?

Wiemy, że sprawdzenie filmu jest ważne dla twórców ze względu na przychody. Dlatego staramy się oceniać jak najwięcej filmów, tak szybko i dokładnie, jak to możliwe. Ponieważ na naszej platformie znajdują się setki milionów filmów, musieliśmy określić wytyczne, według których ustalana jest kolejność ich weryfikacji. W ten sposób mamy pewność, że najpierw zostaną sprawdzone te treści, które przyciągają znaczną liczbę widzów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?