Náhledy videa

Náhled videa přehraje divákům třísekundový klip z videa.

Když divák na počítači najede kurzorem na miniaturu videa nebo na mobilním zařízení během posouvání zobrazení přejede přes video, přehraje se třísekundový náhled. Po přehrání náhledu se opět zobrazí miniatura videa.

Kritéria způsobilosti a sledování

Diváci mohou vidět náhledy na kartách Domovská stránka, Odběry a Trendy. Mohou je také vidět na stránkách sledování a ve výsledcích vyhledávání. Náhledy jsou k dispozici pouze u vybraných prohlížečů na počítači (Chrome verze 32 a vyšší a Opera verze 19 a vyšší) a ve Vyhledávání na mobilních zařízeních iOS.

Náhledy videí jsou dostupné u většiny videí delších než 30 sekund. U videí, která vyhovují, se spouštějí automaticky. Nemusí být však přidány do všech videí, která jsou delší než 30 sekund.

Při rozhodování o vhodnosti vytvoření náhledu používáme různá kritéria, například téma nebo obsah videa. Pokud se během dvou dnů náhled videa nezobrazí, video v současné době nevyhovuje.

Používání náhledů videa

Náhledy videí jsou u vyhovujících uživatelů a videí aktivovány automaticky — nemusíte pro to cokoliv dělat. Náš systém automaticky vybere klip z první poloviny videa.

I když je u videa k dispozici náhled, můžete si přizpůsobit miniaturu. Miniatury se zobrazují, když náhled videa není aktivní.

Deaktivace náhledů videa

Tato funkce je k dispozici pouze na zařízeních iOS.

Pokud chcete náhledy videa vypnout, přejděte do Nastavení A pak „Ztlumené přehrávání a náhledy v kanálech“ a vyberte možnost Vždy zapnuto, Pouze Wi-Fi nebo Vypnuto. Toto nastavení vypíná i automatické přehrávání na domovské obrazovce.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?