รับการสนับสนุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แบบชำระเงินของ YouTube

 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการซื้อบน YouTube

หากได้ทำการซื้อบน YouTube หรือเป็นสมาชิกแบบชำระเงินที่ใช้งานอยู่ คุณติดต่อเราเพื่อขอรับการสนับสนุนเกี่ยวกับการซื้อหรือการเป็นสมาชิกได้ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุน

 1. ลงชื่อเข้าใช้: ตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ใช้ทำการซื้อที่ต้องการความช่วยเหลือแล้ว
   
  เคล็ดลับ: คุณตรวจสอบว่ากำลังลงชื่อเข้าใช้บัญชีใดอยู่ได้โดยการเลือกรูปโปรไฟล์ที่ด้านบนของหน้าศูนย์ช่วยเหลือนี้ หากต้องการดูรายละเอียดการซื้อและการเป็นสมาชิกของบัญชีที่ลงชื่อเข้าใช้ ให้ไปที่ youtube.com/purchases
   
 2. ติดต่อเรา: หากลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่มีสิทธิ์รับการสนับสนุน คุณจะเห็นตัวเลือกติดต่อเราที่ด้านล่างของหน้าศูนย์ช่วยเหลือนี้ เลือกติดต่อเรา แล้วทำตามข้อความที่ปรากฏขึ้น
   
หมายเหตุ
 • หากไม่มีตัวเลือกติดต่อเราแต่ต้องการขอเงินคืนสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ทราบที่มา โปรดทำตามขั้นตอนในบทความนี้เพื่อขอรับการสนับสนุน
 • หากต้องการขอเงินคืนด้วยเหตุผลอื่นและมีรหัสธุรกรรมของการซื้อ โปรดส่งคำขอโดยใช้แบบฟอร์มนี้
 • การชำระเงินสำหรับบริการและการเป็นสมาชิก YouTube บางรายการอาจขอเงินคืนไม่ได้ ดังนั้น โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงินก่อนส่งคำขอ เพื่อตรวจสอบว่าการซื้อของคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน
 
รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก YouTube ผ่านช่องทางต่างๆ บนโซเชียล
 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร