Управление на музикални права в YouTube

Предявяване на претенции за собственост

Преди десетилетия, феновете споделяха любимите си песни или изпълнения чрез миксове. Днес това споделяне и отдаването на признателност се преместиха онлайн. Хиляди звукозаписни компании и притежатели на права имат лицензионни споразумения с YouTube, които на практика им позволяват да оставят видеоклипове от почитатели и да печелят приходи от тях. Те се радват на любовта, която почитателите изразяват към любимите си изпълнители чрез качване на записи на концерти и ремикси, и виждат, че това съдържание може да бъде начин за увеличаване на популярността и стимулиране на продажбите.

Всичко това е възможно благодарение на автоматизираното управление на правата чрез Content ID. Когато даден почитател качи видеоклип в YouTube, той се сканира спрямо базата данни, предоставена от собствениците на съдържание. Когато открие съответствие, системата изпраща заявление за права върху видеоклипа от името на собственика на съдържанието и му дава възможност да реши какво да стане с този видеоклип. Само 0,5 процента от всички заявления за права върху музика се подават ръчно; ние обработваме останалите 99,5 процента с 99,7 процента точност. Днес приходите от качено от почитателите съдържание представляват 50 процента от приходите на музикалната индустрия в YouTube. 

Content ID позволи на YouTube да изплаща милиарди долари на музикалната индустрия и този брой нараства значително от година на година. Ето защо е изключително изненадващо да разберем, че някои звукозаписни компании и изпълнители смятат, че платформата на YouTube съдържа множество „нелицензирана“ музика, лишавайки изпълнителите от приходи. Истината е, че YouTube се отнася изключително сериозно към управлението на авторските права и работи, за да гарантира, че притежателите на права печелят пари, независимо кой качва музиката им. Никоя друга платформа не връща толкова много пари на създателите – големи и малки – за всички видове съдържание.

Управление на музикални лицензи

То изисква множество различни групи права за възпроизвеждане на дадена песен в YouTube и обикновено всяко от тези права се администрира от различна страна. При всяко използване на песен плащанията от YouTube трябва да се разделят между десетките притежатели на права по целия свят и всеки от тях да получи своя дял.

Вярваме, че прозрачността е от решаващо значение, за да се гарантира, че музикалната индустрия работи за изпълнителите. Поради това нека разгледаме правата и притежателите на права, които биха могли да участват в този процес.

Основно право на ползване

Обикновено звукозаписната компания, която е записала песента, притежава правата за използване на мастерирания звукозапис. При всяко използване на мастерирания звукозапис във видеоклип, звукозаписната компания, контролираща този каталог, получава лицензионни възнаграждения за собствеността върху записа, който споделя с изпълнителя. Не е необичайно да срещнете звукозаписни компании, които работят заедно, за да управляват защитени с авторски права звукозаписи, като различните компании отговарят за правата в рамките на различни територии. Въпреки това звукозаписните компании може да не притежават необходимите ресурси за предоставяне или самостоятелно управление на съдържанието. В тези случаи те може да изберат да работят чрез агрегатор или разпространител.

Публични изпълнителски права

Всички записани музикални произведения (мастерирани звукозаписи) са създадени на базата на основно музикално произведение (композиция), за което се прилагат различни групи от права. За целите на YouTube тези права могат да бъдат разделени на две категории – публични права за изпълнение и други права.

Публичните изпълнителски лицензи често се контролират от организации за изпълнителски права (PRO). Тяхната функция е да се уверяват, че барове, ресторанти, хотелски фоайета и т.н. плащат за използваната в търговските обекти музика. Когато дадена песен се предава поточно в YouTube, тези организации събират лицензионни възнаграждения, които се разпределят между авторите на песни и музикалните издатели, за да отразяват публичното изпълнение на композицията. Често юридическите лица, наречени „асоциации, събиращи лицензионни възнаграждения“, са отговорни за същите задължения в други държави. Тези организации имат за цел да изпълняват общи функции по управление на правата и често предлагат общи лицензи, които позволяват на лицензополучателя да използва целия каталог на асоциацията, събираща лицензионни възнаграждения, за определен период от време, вместо да придобиват отделни лицензи за всяко от произведенията.

Други права

Другите права върху дадена композиция обикновено се контролират от издателите. Подобно на звукозаписните компании, някои издатели може да нямат ресурсите да управляват тези права самостоятелно и да изберат по-голямо юридическо лице, което да управлява правата от тяхно име. Тези юридически лица често функционират като агрегатори или дистрибутори. Например асоциациите, събиращи лицензионни възнаграждения, може да отговарят за продажбата на неизключителни лицензи за използването на произведението и за събирането и разпространението на авторските права в други страни.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
1204595211501182022
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
59