ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

รายงานข้อมูลประชากร

รายงานข้อมูลประชากรจะช่วยให้คุณเข้าใจช่วงอายุและเพศของผู้ชมของคุณ ข้อมูลนี้มาจากผู้ดูที่ลงชื่อเข้าใช้บนอุปกรณ์ทุกชนิด คุณสามารถดูประเภทกราฟที่แตกต่างกัน รวมถึงมิติข้อมูล (หมวดหมู่ที่คุณสามารถใช้ในการแบ่งข้อมูลในรายงาน) และการรวมกันของมิติข้อมูลเพื่อดูข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม

ดูรายงานข้อมูลประชากร

คุณสามารถไปที่รายงานข้อมูลประชากรโดยตรงหรือทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  • ลงชื่อเข้าใช้บัญชี YouTube ของคุณ
  • ที่มุมบนขวา ให้เลือกบัญชีของคุณ > Creator Studio
  • ที่เมนูด้านซ้าย ให้คลิก Analytics > ข้อมูลประชากร

วิธีใช้รายงานข้อมูลประชากร

คุณสามารถใช้เมตริกที่แตกต่างกันในรายงานเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ชมของคุณได้ดีขึ้น

การแจกแจงอายุและเพศ 

โดยค่าเริ่มต้น แผนภูมิในรายงานจะจัดหมวดหมู่โดยจำแนกตามเพศและกลุ่มอายุสำหรับช่องหรือวิดีโอของคุณ แท่งแต่ละแท่งในแผนภูมิแทนเปอร์เซ็นต์ของจำนวนการดูหรือเวลาในการรับชมสำหรับกลุ่มอายุที่กำหนดเทียบกับจำนวนรวม คุณยังสามารถดูข้อมูลเดียวกันในแผนภูมิแท่งหรือแผนภูมิวงกลมได้ด้วย 

การสลับระหว่างมิติข้อมูลใต้แผนภูมิจะปรับข้อมูลและแสดงผลในตาราง ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังดูอายุของผู้ดูและเพศของผู้ดู คุณสามารถเลือกมิติข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ภูมิศาสตร์ ได้ด้วย การดำเนินการนี้จะอัปเดตแผนภูมิเพื่อแสดงการแจกแจงอายุและเพศสำหรับสถานที่ตั้งเฉพาะ 

โปรดทราบว่าเมื่อคุณกรองมิติข้อมูลเฉพาะ คุณจะเห็น "N/A" ("ไม่สามารถใช้ได้") แสดงอยู่ที่ด้านบนของแผนภูมิ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ และเป็นการระบุว่าเราไม่สามารถแสดงจำนวนรวมที่แท้จริงได้เนื่องด้วยเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัว แต่ข้อมูลจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ทั่วทั้งรายงานของคุณแทน 

การวิเคราะห์เพิ่มเติม

คุณสามารถเพิ่มมิติข้อมูลที่แตกต่างกันหลายรายการในรายงานของคุณเพื่อดูข้อมูลให้ลึกยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการดูวิดีโอยอดนิยมในช่องของคุณที่ดูโดยผู้ดูเพศหญิงอายุ 13-17 ปี ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เลือกกลุ่มอายุ 13-17 ปีในตาราง
  2. เลือกเพศหญิง คุณจะเห็นรายการวิดีโอยอดนิยมที่ดูโดยผู้ดูเพศหญิงอายุ 13-17 ปี
  3. จากนั้นคุณสามารถเลือกภูมิศาสตร์เพื่อดูว่าผู้ดูเพศหญิงเหล่านี้กำลังดูเนื้อหาของคุณจากที่ใด 
  4. เลือกวิดีโอหรือประเทศเพื่อรับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น 
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร