הצהרה על זכויות יוצרים בסרטונים ספציפיים: מדיניות ושיטות מומלצות

התכונות המתוארות במאמר זה זמינות רק לשותפים שמשתמשים במערכת התאמת התוכן Content ID של YouTube.

תוכן שעומד בקריטריונים להפעלת מונטיזציה 
היוצרים אחראים לעמוד בדרישות הסף המינימליות להפעלת מונטיזציה בסרטונים, כולל הסדרת זכויות השימוש בכל תוכן האודיו והתוכן החזותי בסרטונים שלהם. תוכן המכיל חומרים של צד שלישי (כולל מוזיקה ללא רישיון) אינו עומד בקריטריונים להפעלת מונטיזציה.

מדיניות: הגשת הצהרה על זכויות יוצרים בסרטונים ספציפיים בתור צד שלישי
אסור להצהיר על זכויות יוצרים בסרטון כדי לעקוף את דרישות הסף להפעלת מונטיזציה בסרטון. בין היתר, אסור להצהיר על זכויות יוצרים ב"תוכן חזותי בלבד" בסרטון של היוצר כדי לקבל חלק מההכנסות, בזמן ששותף מוזיקה מגיש הצהרה על זכויות יוצרים באודיו. כדי שהסרטון יעמוד בקריטריונים למונטיזציה, אתם צריכים להסדיר את כל הזכויות בכל התוכן ששייך לצד שלישי, ולפתור את כל התלונות על הפרת זכויות יוצרים. בהתאם לכלל הזה, הצוות של YouTube מפקח באופן אקטיבי על הפעילות של שותפים שמצהירים על זכויות יוצרים. אנחנו עשויים להשבית את ההרשאות להגשת הצהרות על זכויות יוצרים לשותפים שמפירים הנחיה זו. 

שאלות נפוצות

אני רוצה לנהל את הזכויות בסרטון של יוצר מסוים. איך אפשר לקבוע אם היוצר הוא הבעלים הבלעדיים של התוכן בסרטון?

כשאתם חותמים על חוזה לניהול זכויות בסרטון, החברה שלכם לוקחת על עצמה אחריות מלאה לתוכן שהיא מייצגת ולהצהרות על זכויות יוצרים לגבי התוכן הזה. יצירת קובצי עזר עם חומר מצולם או אודיו שאינם בבעלות בלעדית מנוגדת למדיניות של YouTube, ותביא ליצירת הצהרות לא חוקיות על זכויות יוצרים; במקרים של הפרת המדיניות, אנחנו עשויים להשבית את הגישה לתכונות או לסגור את החשבון של שותפים שמפירים את המדיניות שלנו. 

החברה שלכם אחראית לבצע תחילה את בדיקות הנאותות הדרושות כדי לוודא שהסרטון שאתם רוצים לייצג הוא אותנטי ונמצא בבעלות בלעדית.

כדאי לשקול את הפרטים הבאים:

  • האם הלקוח הוא הבעלים של כל הזכויות על החומר המצולם, כולל המוזיקה או האודיו הכלולים בסרטון?
  • האם הלקוח העניק למישהו אחר הרשאה להשתמש בסרטון הזה?
  • האם הלקוח יכול לספק הוכחות לכך שהוא הבעלים של הסרטון הזה? לדוגמה: קובץ מקורי של הסרטון, ארוך יותר או ברזולוציה גבוהה יותר מהגרסה הזמינה באתר.
תוכן האודיו והתוכן החזותי של הסרטון הזה נמצאים בבעלות בלעדית מלאה. איך מפעילים התאמות של מערכת Content ID עבור התכנים האלה?

אם הסרטון המקורי מתארח בערוץ שמשויך ל-Content Manager (מערכת לניהול תוכן) שלכם, יש לאתר את ההעלאה ולבחור באפשרות 'הפעלת התאמות של Content ID' בכרטיסייה 'מונטיזציה'. 

במקרים מסוימים, שותף עשוי להסכים לנהל את הזכויות של סרטון מסוים, אבל לא את כל הסרטונים בערוץ של היוצר. במקרים כאלה, השותף יכול להשתמש בכלי החיפוש הידני כדי להצהיר על זכויות יוצרים בסרטון המקורי של היוצר וליצור ממנו קובץ עזר. שותפים שאין להם כרגע גישה לחיפוש הידני יכולים לפנות למנהל השותפים שלהם כדי לברר לגבי הזכאות שלהם. זו תכונה רגישה שהגישה אליה מוגבלת רק לשותפים שעמדו בדרישות, ואנחנו יכולים להסיר את הגישה הזו בכל זמן.

הערה: אסור להעלות מחדש עותק של הסרטון המקורי לערוץ שלכם וליצור קובץ עזר מהעותק הזה. פעולה כזו עלולה לגרום לשגיאות מיותרות בהתאמות של מערכת Content ID, למחלוקות לגבי בעלות על נכסים ולעיכובים בשיוך הכנסות.

 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
59
false