ตั้งเวลาดาวน์โหลดวิดีโอบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในบางประเทศ/ภูมิภาค

หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีบริการนี้ คุณจะตั้งเวลาดาวน์โหลดวิดีโอหนึ่งๆ ได้ในภายหลังหากลงชื่อเข้าใช้แอป YouTube และเปิดอินเทอร์เน็ตมือถือไว้ตอนกลางคืน เราเรียกสิ่งนี้ว่า Smart Download

ขณะนี้ Smart Download พร้อมใช้ในอินเดีย ค้นหาว่าผู้ให้บริการมือถือรองรับ Smart Download ไหม

นอกจากนี้คุณยังดาวน์โหลดวิดีโอเพื่อดูแบบออฟไลน์ได้ทันที

ตั้งเวลาดาวน์โหลดวิดีโอ

หากคุณอยู่ในประเทศ/ภูมิภาคที่รองรับ Smart Download คุณจะตั้งเวลาดาวน์โหลดวิดีโอจากแอป YouTube บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ในช่วงเวลาที่ผู้ให้บริการมือถือได้กำหนดไว้ การตั้งเวลาดาวน์โหลดในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งมักจะเป็นเวลากลางคืนจะช่วยให้คุณดาวน์โหลดวิดีโอได้ในเวลาที่อัตราค่าบริการข้อมูลมีราคาถูกกว่า หรืออยู่ในช่วงเวลาที่ใช้โปรโมชันรับคืนอินเทอร์เน็ตมือถือได้ หมายเหตุ: โปรดทราบว่าคุณอาจมีค่าอินเทอร์เน็ตที่ต้องชำระเพิ่มเติม

เมื่อตั้งเวลาดาวน์โหลดวิดีโอที่ต้องการแล้ว ระบบจะบันทึกวิดีโอโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาดังกล่าว โปรดเปิดอินเทอร์เน็ตมือถือไว้ตอนกลางคืนเพื่อให้แน่ใจว่าจะดาวน์โหลดวิดีโอลงในอุปกรณ์ของคุณได้สำเร็จ

วิดีโอจะเล่นแบบออฟไลน์ได้สูงสุด 48 ชั่วโมงเมื่อดาวน์โหลดแล้ว หลังจากนั้น คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่ายมือถือหรือ Wi-Fi อีกครั้งทุกๆ 48 ชั่วโมงเพื่อให้แอปตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวิดีโอหรือความพร้อมใช้งาน

ในบางประเทศ/ภูมิภาค เนื้อหาที่ไม่ใช่เพลงจะเล่นได้นานถึง 29 วันโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แต่หลังจาก 29 วันคุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใหม่อย่างน้อย 1 ครั้ง

หมายเหตุ: อุปกรณ์เคลื่อนที่จะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือเพื่อใช้ Smart Download หากอุปกรณ์เคลื่อนที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi วิดีโอที่ตั้งเวลาดาวน์โหลดไว้จะบันทึกลงในอุปกรณ์ทันที

 

ตั้งเวลาวิดีโอหรือเพลย์ลิสต์ด้วย Smart Download

  1. ไปที่วิดีโอหรือเพลย์ลิสต์ที่ต้องการใช้ Smart Download
  2. แตะปุ่มดาวน์โหลด ใต้วิดีโอหรือเพลย์ลิสต์ 
  3. เลือกความละเอียดวิดีโอที่ต้องการ
  4. เลือกดาวน์โหลดตอนกลางคืน
  5. ระบบจะตั้งเวลา Smart Download ให้กับวิดีโอหรือเพลย์ลิสต์เมื่อปุ่มดาวน์โหลด เปลี่ยนเป็นสีฟ้า

ตรวจสอบว่าคุณเปิดอินเทอร์เน็ตมือถือไว้ตอนกลางคืนเพื่อกำหนดเวลาให้วิดีโอดาวน์โหลดได้สำเร็จ หากอุปกรณ์สูญเสียการเชื่อมต่อขณะใช้ Smart Download ระบบจะกลับมาทำงานอีกครั้งโดยอัตโนมัติตามความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือได้อีกครั้ง 

วิดีโอที่ดาวน์โหลดจะเล่นแบบออฟไลน์ได้นาน 48 ชั่วโมง หลังจากนั้นคุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่ายมือถือหรือ Wi-Fi อีกครั้งทุกๆ 48 ชั่วโมงเพื่อให้แอปตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวิดีโอหรือความพร้อมใช้งาน แต่กระบวนการนี้จะไม่ดาวน์โหลดวิดีโออีกครั้ง

หมายเหตุ: ในบางประเทศ/ภูมิภาค เนื้อหาที่ไม่ใช่เพลงจะเล่นได้นาน 29 วันโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แต่คุณจะต้องออนไลน์ทุกๆ 29 วันเพื่อต่ออายุวิดีโอ 

 

หมายเหตุ: หากวิดีโอเล่นแบบออฟไลน์ไม่ได้อีก ระบบจะนำวิดีโอนั้นออกจากอุปกรณ์ในการซิงค์ครั้งถัดไป

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร