Het verschil tussen verwijderingen wegens auteursrechtschending en Content ID-claims

Copyright Takedowns & Content ID - Copyright on YouTube

Auteursrechteigenaren kunnen hun auteursrecht op YouTube op twee manieren beheren. Ze kunnen een verwijderingsverzoek wegens auteursrechtschending indienen of, als ze toegang hebben tot de Content ID-tool, een video claimen. Als auteursrechteigenaren een video claimen, kunnen ze een beleid instellen om de video te monitoren door de bijbehorende statistische gegevens te verzamelen, om inkomsten met de video te genereren door er advertenties bij weer te geven en de opbrengst daarvan te innen, of om de video te blokkeren door deze in bepaalde gebieden onbeschikbaar te maken. Bij een Content ID-blokkering wordt geen waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht gegeven. Bij een verwijdering wegens auteursrechtschending is dit wel het geval. Sinds januari 2014 is het aantal Content ID-claims ruim vijftig keer zo hoog als het aantal verwijderingen wegens auteursrechtschending.

Verwijdering wegens auteursrechtschending

De auteursrechtwet verplicht websites zoals YouTube om verwijderingsverzoeken af te handelen en beschrijft de procedure die daarbij moet worden gevolgd. Voor een verwijdering wegens auteursrechtschending moet de eigenaar ons een formele kennisgeving sturen met daarin alle wettelijk vereiste informatie.

Bij je auteursrechtmeldingen zie je naast je video 'Video verwijderd: waarschuwing vanwege auteursrechtklacht' als de video is verwijderd wegens auteursrechtschending. In dat geval is er een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht toegepast op je account. Als het je eerste waarschuwing is, moet je de Auteursrechtschool doorlopen. Bekijk meer informatie over waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten.

Als je video ten onrechte is verwijderd wegens vermeende auteursrechtschending, heb je de volgende mogelijkheden:

Als je niets doet, verloopt de waarschuwing vanzelf na drie maanden.

Content ID-claims

In tegenstelling tot verwijderingen, die wettelijk zijn vastgelegd, is Content ID een YouTube-systeem dat mogelijk wordt gemaakt door overeenkomsten tussen YouTube en contentpartners die materiaal in hun eigendom hebben geüpload naar onze database.

Als de tekst 'Bevat auteursrechtelijk beschermde content' wordt weergegeven in je auteursrechtmeldingen, weet je dat er een Content ID-claim geldt voor je video. In de meeste gevallen is zo'n claim alleen bedoeld om de video te monitoren of er inkomsten mee te genereren, niet om de video te blokkeren. Je video blijft bij deze claims dus online (mogelijk met advertenties) en je kunt de video gewoon met anderen delen.

Content ID-claims leiden niet tot een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht of tot kanaalopschorting of kanaalbeëindiging. Als je vindt dat er ten onrechte een claim is ingediend, kun je een geschil openen voor de claim. Bekijk meer informatie over Content ID-claims.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?