Ang kaibahan sa pagitan ng mga pagtatanggal dahil sa paglabag sa copyright at mga claim sa Content ID

Copyright Takedowns & Content ID - Copyright on YouTube

Puwedeng pamahalaan ng mga may-ari ang kanilang mga interes sa copyright sa YouTube sa pamamagitan ng pag-iisyu ng pagtanggal dahil sa paglabag sa copyright, o, kung may access sila sa Content ID tool, sa pamamagitan ng pag-claim  sa isang video at pagtatakda ng patakaran sa pagsubaybay rito sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga istatistika, i-monetize ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga ad at pagkolekta ng kita sa ad, o i-block ito sa pamamagitan ng hindi pagpapalabas nito sa ilang teritoryo. Walang kaakibat na paglabag sa copyright ang pag-block ng Content ID, pero mayroon nito ang pagtanggal dahil sa paglabag sa copyright. Simula noong Enero 2014, mas marami na ang mga claim sa Content ID kumpara sa mga pagtanggal dahil sa paglabag sa copyright nang higit sa 50 sa bawat 1.

Mga pagtatanggal dahil sa paglabag sa copyright

Inaatas ng batas sa copyright sa mga site gaya ng YouTube na iproseso ang mga kahilingan sa pagtatanggal at ilarawan ang prosesong dapat nating sundin. Inaatas ng pagtanggal dahil sa paglabag sa copyright sa may-ari na magsumite ng pormal na abiso sa amin kasama ng lahat ng legal na kinakailangan.

Sa iyong mga abiso sa copyright, makikita mo ang pariralang "Tinanggal ang video: Paglabag sa copyright" sa tabi ng iyong video kung inalis ito bilang resulta ng abiso sa pagtanggal dahil sa paglabag sa copyright. Kung naalis ang iyong video sa pamamagitan ng isang abiso sa pagtanggal dahil sa copyright, may inilapat na paglabag sa copyright sa iyong account. Kung ito ang una mong strike, kakailanganin mong kumpletuhin ang Copyright School. Matuto pa tungkol sa mga paglabag sa copyright.

Kung nagkamali sa pag-aalis ng iyong video sa pamamagitan ng pagtatanggal dahil sa paglabag sa copyright, mayroon kang mga opsyon na:

Kung wala kang gagawin sa mga nabanggit, kusang mag-e-expire ang naturang strike pagkalipas ng 3 buwan.

Mga claim sa Content ID

Hindi tulad ng mga pagtatanggal, na tinukoy sa batas, ang Content ID ay isang sistema ng YouTube na naging posible dahil sa mga pagkakasundo sa pagitan ng YouTube at mga partner sa content na nag-upload ng materyal na pag-aari nila sa aming database.

Malalaman mo kung naapektuhan ng isang claim sa Content ID ang iyong video kung may makikita kang pariralang "May kasamang naka-copyright na content" sa mga abiso sa copyright mo. Karaniwan, ang claim ay para lang i-track o i-monetize ang video, hindi para i-block ito. Samakatuwid, mananatiling live ang iyong video sa kabila ng mga claim na iyon (pero puwede itong magkaroon ng mga ad) at maibabahagi mo pa rin ito sa iba.

Hindi nagreresulta ang mga claim sa Content ID sa mga paglabag sa copyright, pagkakasuspinde ng channel, o pagwawakas ng channel. Gayunpaman, kung naniniwala kang mali ang isang claim, puwede mong i-dispute ang claim. Matuto pa tungkol sa mga claim sa Content ID.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false