Η διαφορά ανάμεσα στις καταργήσεις λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων και στις αξιώσεις Content ID

Οι κάτοχοι μπορούν να διαχειρίζονται τα συμφέροντά τους όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα είτε μέσω της υποβολής αιτήματος κατάργησης λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων είτε, αν έχουν πρόσβαση στο εργαλείο Content ID, υποβάλλοντας αξίωση για ένα βίντεο και ορίζοντας μια πολιτική για την παρακολούθησή του με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, τη δημιουργία εσόδων με την τοποθέτηση διαφημίσεων και τη συλλογή εισοδήματος από τις διαφημίσεις ή τον αποκλεισμό του καθιστώντας το μη διαθέσιμο σε ορισμένες περιοχές. Ο αποκλεισμός Content ID δεν συνοδεύεται από προειδοποίηση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της κατάργησης λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Από τον Ιανουάριο του 2014, οι αξιώσεις Content ID έχουν ξεπεράσει τις καταργήσεις λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων σε αναλογία 50 προς 1.

Καταργήσεις λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων

Η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων απαιτεί από τους ιστότοπους όπως το YouTube να επεξεργάζονται τα αιτήματα κατάργησης λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων και περιγράφει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Για την κατάργηση λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, ο κάτοχος πρέπει να υποβάλει επίσημη ειδοποίηση σε εμάς, στην οποία θα έχουν συμπληρωθεί όλες οι νομικές απαιτήσεις.

Θα γνωρίζετε αν η κατάργηση του βίντεό σας οφείλεται σε ειδοποίηση κατάργησης λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων αν, στις ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων σας δίπλα στο βίντεο, εμφανίζεται η φράση "Το βίντεο καταργήθηκε: Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων". Αν το βίντεό σας καταργήθηκε εξαιτίας μιας ειδοποίησης κατάργησης λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, στον λογαριασμό σας έχει εφαρμοστεί προειδοποίηση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων και θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη Σχολή πνευματικών δικαιωμάτων για να αποκτήσετε ξανά πρόσβαση στο κανάλι σας. Μάθετε περισσότερα για τις προειδοποιήσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.

Αν το βίντεο καταργήθηκε εσφαλμένα εξαιτίας αιτήματος κατάργησης λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, έχετε τις εξής επιλογές:

Διαφορετικά, η προειδοποίηση θα λήξει σε 3 μήνες.

Αξιώσεις Content ID

Σε αντίθεση με τις καταργήσεις, οι οποίες καθορίζονται από τη νομοθεσία, το Content ID αποτελεί ένα σύστημα του YouTube που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο συμφωνιών ανάμεσα στο YouTube και σε συνεργάτες περιεχομένου οι οποίοι έχουν ανεβάσει υλικό που κατέχουν στη βάση δεδομένων μας.

Θα γνωρίζετε αν το βίντεό σας έχει επηρεαστεί από μια αξίωση Content ID αν, στις ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων σας, εμφανίζεται η φράση "Περιλαμβάνει περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα". Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αξίωση αφορά απλώς την παρακολούθηση του βίντεο ή τη δημιουργία εσόδων από αυτό και όχι τον αποκλεισμό του. Έτσι, το βίντεο εξακολουθεί να προβάλλεται με τις συγκεκριμένες αξιώσεις (αλλά πιθανώς να έχουν προστεθεί διαφημίσεις) και εσείς μπορείτε ακόμη να το μοιράζεστε.

Επειδή το σύστημα Content ID εφαρμόζεται μέσω συνεργασιών, οι αξιώσεις δεν συνοδεύονται από προειδοποιήσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων και δεν μπορούν να οδηγήσουν στην αναστολή ή τον τερματισμό του καναλιού σας. Ωστόσο, αν πιστεύετε ότι μια αξίωση υποβλήθηκε κατά λάθος, μπορείτε να την αμφισβητήσετε. Μάθετε περισσότερα για τις αξιώσεις Content ID.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;