Rozdíl mezi zastavením šíření z důvodu porušení autorských práv a nárokem systému Content ID

Copyright Takedowns & Content ID - Copyright on YouTube

Vlastníci mohou svá autorská práva na YouTube uplatnit prostřednictvím žádosti o zastavení šíření videa z důvodu porušení autorských práv. Pokud mají přístup k nástroji Content ID, mohou si video také nárokovat a nastavit zásady pro jeho používání, například sledování statistických údajů, zpeněžení videa prostřednictvím reklam nebo jeho blokování v určitých zemích. Při blokování videa systémem Content ID nedojde k uvalení sankce za porušení autorských práv, v případě žádosti o zastavení šíření z důvodu porušení autorských práv však tato sankce uvalena bude. Od ledna 2014 převyšují nároky v systému Content ID žádosti o zastavení šíření v poměru padesát ku jedné.

Zastavení šíření z důvodu porušení autorských práv

Zákon na ochranu autorských práv vyžaduje, aby se weby jako YouTube zabývaly žádostmi o zastavení šíření obsahu, a popisuje postup, který je potřeba uplatnit. V případě žádosti o zastavení šíření z důvodu porušení autorských práv je třeba podat formální oznámení se všemi právními náležitostmi.

V části sdělení ve věci autorských práv uvidíte frázi „Šíření videa zastaveno: Sankce za porušení autorských práv“ vedle příslušného videa, pokud bylo video odstraněno v důsledku oznámení o zastavení šíření z důvodu porušení autorských práv. Pokud bylo vaše video odstraněno prostřednictvím oznámení o zastavení šíření z důvodu porušení autorských práv, byla na váš účet uplatněna sankce za porušení autorských práv. Při obdržení první sankce za porušení autorských práv musíte projít Školou autorského práva. Další informace o sankcích za porušení autorských práv naleznete zde.

Jestliže bylo vaše video odebráno kvůli porušení autorských práv omylem, máte k dispozici tyto možnosti:

Platnost sankce jinak automaticky vyprší za tři měsíce.

Nároky systému Content ID

Zastavení šíření je právní úkon vyžadovaný zákonem. Systém Content ID je naopak vlastní nástroj služby YouTube, který funguje na základě smluvního vztahu mezi YouTube a partnery, kteří nahrávají vlastní materiály do databáze této služby.

Pokud byl na vaše video vznesen nárok v systému Content ID, zobrazí se ve vašem účtu v části Sdělení ve věci autorských práv vedle tohoto videa zpráva Obsahuje materiál chráněný autorskými právy. Obvykle má tento nárok podobu sledování nebo zpeněžení vašeho videa, nikoli jeho blokování. Video tak i při uplatnění nároku zůstane na webu volně přístupné (mohou se však u něj zobrazovat reklamy) a můžete je sdílet s dalšími uživateli.

Nároky ze systému Content ID nevedou k sankcím za porušení autorských práv, pozastavení kanálu nebo ukončení kanálu. Pokud se však domníváte, že nárok byl vznesen omylem, můžete proti němu vznést námitku. Další informace o nárocích systému Content ID najdete zde.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?