จัดการบัญชีแบรนด์

คุณตั้งค่าและจัดการบัญชีสำหรับแบรนด์โดยเฉพาะได้ คุณสามารถใช้บริการบางอย่างได้ เช่น YouTube เพื่อสร้างการแสดงตัวตนทางออนไลน์

ข้อมูลสำคัญ: การลบข้อมูล Google My Business จะเป็นการลบบัญชีแบรนด์ที่เชื่อมต่อกับรายการดังกล่าวด้วย

วิธีการทำงานของบัญชีแบรนด์

ความแตกต่างระหว่างบัญชีแบรนด์กับบัญชีทั่วไป

คุณและคนอื่นๆ จะร่วมกันจัดการบัญชีแบรนด์ผ่านบัญชี Google ของคุณเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านแยก และบัญชีแบรนด์จะมีเจ้าของและผู้จัดการได้หลายคน

บริการต่างๆ ของ Google ที่รองรับบัญชีแบรนด์

คุณใช้บริการบางอย่างกับบัญชีแบรนด์ เช่น Google Photos หรือ YouTube รวมถึงสื่อสาร เชื่อมต่อ และแชร์ข้อมูลกับลูกค้าและแฟนๆ ผ่านบัญชีแบรนด์ได้

หากต้องการจัดการผู้ที่จะดูหรือโต้ตอบกับเนื้อหาของคุณได้ ให้ปรับการตั้งค่าสำหรับบริการแต่ละรายการ

สร้างบัญชีแบรนด์

คุณสร้างบัญชีสำหรับธุรกิจหรือแบรนด์ในบริการบางอย่างของ Google ได้ เช่น คุณอาจสร้างบัญชีแบรนด์เมื่อสร้างช่อง YouTube

ดูบัญชีแบรนด์

คุณจะดูบัญชีแบรนด์ทั้งหมดและสลับระหว่างบัญชีต่างๆ ได้

ดูบัญชีของคุณ

 1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Chrome หรือ Safari ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่ส่วนบัญชีแบรนด์ของบัญชี Google
 3. เลือกบัญชีในส่วน "บัญชีแบรนด์ของคุณ"

สลับระหว่างบัญชี

 1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Chrome หรือ Safari ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่บริการของ Google ที่ต้องการใช้
 3. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกรูปของบัญชี จากนั้น บัญชีแบรนด์ทั้งหมด
 4. เลือกบัญชีที่จะใช้
  • หากบัญชีแบรนด์ไม่ปรากฏ บริการดังกล่าวอาจไม่รองรับบัญชีแบรนด์

แก้ไขบัญชี

แก้ไขข้อมูลพื้นฐาน

คุณจะเพิ่ม เปลี่ยน หรือนำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจหรือแบรนด์ของคุณออกได้ การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลต่อบริการทั้งหมดของ Google

 1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Chrome หรือ Safari ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่ส่วนบัญชีแบรนด์ของบัญชี Google
 3. เลือกบัญชีที่ต้องการแก้ไข
 4. คลิกแก้ไขข้อมูลบัญชี
 5. คลิก "แก้ไข" แก้ไข ในส่วนที่ต้องการเปลี่ยน
  • ไม่บังคับ: คุณอาจเห็น "เพิ่มข้อมูล" เพิ่มข้อมูล ที่ด้านขวาล่าง ซึ่งคุณแตะเพื่อเพิ่มข้อมูลอื่นๆ ในบัญชีได้
 6. เพิ่ม เปลี่ยน หรือนำข้อมูลที่ต้องการออก

ดูวิธีควบคุมข้อมูลที่แชร์กับคนอื่นๆ

เปลี่ยนผู้ที่จัดการบัญชีของคุณ

หากคุณเป็นเจ้าของบัญชีแบรนด์ คุณจะเพิ่มคนที่จะช่วยจัดการบัญชีได้ และยังเลือกได้ว่าแต่ละคนจะมีสิทธิ์ในบัญชีมากน้อยเพียงใด

ดูวิธีเพิ่มผู้จัดการคนใหม่ลงในบัญชี

เลือกเวลาที่ต้องการรับอีเมล
 1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Chrome หรือ Safari ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่ส่วนบัญชีแบรนด์ของบัญชี Google
 3. คลิกกำหนดค่าอีเมล
 4. เปลี่ยนเวลาที่ระบบแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับบัญชี ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

ลบหรือกู้คืนบัญชี

คุณจะลบบัญชีแบรนด์ได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น หากลบบัญชีไป ระบบจะลบเนื้อหาทั้งหมดของบัญชีในทุกบริการของ Google

หมายเหตุ: หากเพจของคุณลิงก์กับบัญชี Google My Business คุณจะลบเพจนั้นไม่ได้

ลบบัญชี
 1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Chrome หรือ Safari ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่ส่วนบัญชีแบรนด์ของบัญชี Google
 3. เลือกบัญชีที่ต้องการลบ
 4. คลิกลบบัญชี
 5. ป้อนรหัสผ่าน
 6. อ่านข้อมูลอย่างรอบคอบและยอมรับข้อตกลง
 7. คลิกลบบัญชี
กู้คืนบัญชี

หากคุณเพิ่งลบบัญชีไปเมื่อไม่นานมานี้ คุณอาจกู้คืนบัญชีกลับมาได้

 1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Chrome หรือ Safari ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่ส่วนบัญชีแบรนด์ของบัญชี Google
 3. คลิกบัญชีที่ลบ
 4. คลิก "กู้คืนบัญชีแบรนด์นี้" คืนค่าบัญชีแบรนด์นี้ ข้างๆ บัญชีที่ต้องการกู้คืน บัญชีที่กู้คืนแล้วจะปรากฏในรายการบัญชีแบรนด์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร