Hantera varumärkeskonton

Tidigare kunde varumärkeskonton användas med flera olika Google-tjänster. Från och med den 4 augusti 2021 kan varumärkeskonton endast länkas till YouTube-kanaler och anges med (begränsat till YouTube). Denna uppdatering påverkar inte befintliga varumärkeskonton, bara de konton som skapades efter den 4 augusti 2021.

Du kan använda ett eget konto för ett varumärke. Du kan skapa en onlinenärvaro genom att använda ditt varumärkeskonto på YouTube.

Tips! Det går inte att skapa varumärkeskonton med hjälp av ett Google-konto som du har fått via en grund- eller gymnasieskola.

Så fungerar ett varumärkeskonto

Skillnaden mellan varumärkeskonton och vanliga Google-konton

Varumärkeskonton kan länkas till en YouTube-kanal men inte till andra Google-tjänster. Du kan hantera ett varumärkeskonto tillsammans med andra via ditt Google-konto. Inget separat användarnamn och lösenord behövs. Ett konto kan ha flera ägare och ansvariga eller hanteras av en enskild person.

 • Ägare har de största befogenheterna och avgör vilka som får hantera kontot. Varje konto måste ha en primär ägare.
 • Kommunikationsansvariga kan göra samma saker som ansvariga utom att använda YouTube.

Skapa ett varumärkeskonto

Du kan skapa ett konto för företaget eller varumärket när du skapar en YouTube-kanal.

Hitta dina varumärkeskonton

Du kan se alla dina varumärkeskonton och byta mellan dem.

Hitta dina konton

 1. Öppna en webbläsare på datorn, t.ex. Chrome eller Safari.
 2. Öppna avsnittet Varumärkeskonton i Google-kontot.
 3. Välj kontot under Dina varumärkeskonton.

Läs mer om hur du växlar mellan konton.

Göra ändringar i kontona

Redigera grundläggande information

Du kan lägga till, ändra eller ta bort grundläggande information om företaget eller varumärket.

 1. Öppna en webbläsare på datorn, t.ex. Chrome eller Safari.
 2. Öppna avsnittet Varumärkeskonton i Google-kontot.
 3. Välj vilket konto du vill redigera.
 4. Tryck på Redigera kontoinformation.
 5. Tryck på Redigera Redigera vid det som ska ändras.
  • Valfritt: Lägg till info Lägg till uppgifter kan visas nere till höger. Du kan trycka på det och lägga till mer information i kontot.
 6. Lägg till, ändra eller ta bort information efter behov.

Läs mer om hur du styr vilka uppgifter som delas.

Ändra vem som får hantera ett konto

Varumärkeskontots ägare kan lägga till ansvariga som hjälper till med att sköta det. Du styr hur mycket kontroll över kontot som var och en ska ha.

Läs mer om hur du lägger till kontoansvariga.

Välja vilka e-postmeddelanden du får
 1. Öppna en webbläsare på datorn, t.ex. Chrome eller Safari.
 2. Öppna avsnittet Varumärkeskonton i Google-kontot.
 3. Tryck på E-postinställningar.
 4. Ändra i vilka sammanhang du vill få e-postmeddelanden om kontona. Ändringarna sparas automatiskt.

Radera eller återställa ett varumärkeskonto

Du kan bara radera ett varumärkeskonto om du är en av ägarna. Om du raderar kontot tas allt innehåll på det bort från alla Googles tjänster.

Obs! Du måste ha varit kontots ägare i sju dagar innan du kan ta bort eller återställa konton. Om du har varit ägare kortare tid än sju dagar visas ett felmeddelande.

Radera ett konto
 1. Öppna en webbläsare på datorn, t.ex. Chrome eller Safari.
 2. Öppna avsnittet Varumärkeskonton i Google-kontot.
 3. Välj kontot som ska raderas.
 4. Tryck på Ta bort konto.
 5. Ange ditt lösenord.
 6. Läs noga igenom informationen och godkänn villkoren.
 7. Tryck på Ta bort konto.
Återställa ett konto

Om kontot raderades nyligen kan det gå att återställa.

 1. Öppna en webbläsare på datorn, t.ex. Chrome eller Safari.
 2. Öppna avsnittet Varumärkeskonton i Google-kontot.
 3. Tryck på Raderade konton.
 4. Tryck på Återställ varumärkeskontot Återställ varumärkeskontot vid kontot som ska återställas. Det återställda kontot visas åter i listan med varumärkeskonton.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
59
false