Zarabianie w trakcie sporu dotyczącego roszczenia z systemu Content ID

Zarabianie w trakcie sporów dotyczących roszczeń z systemu Content ID jest włączone, gdy zarówno twórca filmu, jak i strona wnosząca roszczenie, chcą zarabiać na filmie. Sprzeciw wobec roszczenia z systemu Content ID możesz zgłosić w dowolnym momencie. Jeśli to zrobisz w ciągu pięciu dni od momentu otrzymania roszczenia, wstrzymamy przychody generowane przez ten film od dnia zgłoszenia roszczenia w systemie Content ID. Jeśli zrobisz to po upływie pięciu dni, przychody wstrzymamy od dnia zgłoszenia sprzeciwu.

Przychody uzyskane w trakcie rozstrzygania sporu są przechowywane oddzielnie. Gdy spór zostanie rozwiązany, wypłacimy je odpowiedniej stronie.

Na każdym etapie rozstrzygania sporu dotyczącego roszczenia z systemu Content ID zarówno Ty, jak i strona wnosząca roszczenie, możecie podjąć kilka działań. Kliknij każdy etap poniżej, aby dowiedzieć się, co dzieje się z przychodami zależnie od podjętego działania.

Zgłaszanie sprzeciwu do roszczenia z systemu Content ID

Gdy do Twojego filmu zostanie zgłoszone roszczenie z systemu Content ID, możesz na nie odpowiedzieć, wykorzystując jedną z tych opcji. 

 • Nie podejmuj żadnego działania i pozwól, by roszczenie pozostało aktywne: po pięciu dniach wszystkie przechowywane przychody zostaną przekazane stronie wnoszącej roszczenie. 
 • Zgłoś sprzeciw w ciągu pierwszych pięciu dni od daty przesłania roszczenia: w tym przypadku nadal będziemy wyświetlać reklamy w filmie i będziemy przechowywać wszystkie przychody z tego filmu w czasie, gdy strona wnosząca roszczenie będzie zapoznawać się z Twoim sprzeciwem.
 • Zgłoś sprzeciw po pięciu dniach od momentu przesłania roszczenia: będziemy przechowywać przychody od dnia zgłoszenia sprzeciwu.
Więcej informacji na temat procesu zgłaszania sprzeciwu do roszczenia z systemu Content ID

Gdy zgłosisz sprzeciw do roszczenia z systemu Content ID, strona wnosząca roszczenie zostanie o nim powiadomiona i będzie mieć 30 dni na odpowiedź. W czasie trwania tego procesu nadal będziemy wyświetlać reklamy w tym filmie i będziemy przechowywać wszystkie przychody, które uzyska film.

Gdy zgłosisz sprzeciw, strona, która wniosła roszczenie, ma kilka możliwości:

 • Rezygnacja z roszczenia: właściciel praw autorskich może zgodzić się z Twoim sprzeciwem i zrezygnować z roszczenia. Jeśli do Twojego filmu nie zgłoszono innych roszczeń, wypłacimy Ci przychody zebrane w czasie trwania sporu. 
 • Podtrzymanie roszczenia: jeśli strona wnosząca roszczenie będzie nadal uważać roszczenie za zasadne, może je podtrzymać. Jeśli podtrzymanie jest według Ciebie pomyłką, możesz odwołać się od tej decyzji.
 • Przesłanie żądania usunięcia treści z powodu naruszenia praw autorskich: strona wnosząca roszczenie może przesłać żądanie usunięcia Twojego filmu z YouTube z powodu naruszenia praw autorskich. Oznacza to, że na Twoje konto zostanie nałożone ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich.
Odwołanie się od roszczenia z systemu Content ID

Jeśli strona wnosząca roszczenie zdecyduje się podtrzymać swoje roszczenie po Twoim odwołaniu, masz kilka opcji. Możesz wybrać jedną z nich:

 • Nie podejmuj żadnego działania i pozwól, by roszczenie pozostało aktywne: po pięciu dniach wszystkie przechowywane przychody zostaną przekazane stronie wnoszącej roszczenie.
 • Zgłoś odwołanie w ciągu pierwszych pięciu dni od daty przesłania roszczenia: w tym przypadku nadal będziemy wyświetlać reklamy w filmie i będziemy przechowywać wszystkie przychody z tego filmu w czasie, gdy strona wnosząca roszczenie będzie zapoznawać się z Twoim odwołaniem.
 • Zgłoś odwołanie po pięciu dniach od momentu podtrzymania roszczenia: będziemy przechowywać przychody od dnia zgłoszenia odwołania.

Więcej informacji na temat procesu rozstrzygania odwołań dotyczących roszczeń z systemu Content ID

Gdy odwołasz się od roszczenia z systemu Content ID, strona wnosząca roszczenie zostanie o tym powiadomiona i będzie mieć 30 dni na odpowiedź. W czasie trwania tego procesu nadal będziemy wyświetlać reklamy w tym filmie i będziemy przechowywać wszystkie przychody, które uzyska film. 
Gdy zgłosisz sprzeciw, strona, która wniosła roszczenie, ma kilka możliwości:
 • Rezygnacja z roszczenia: strona wnosząca roszczenie może zgodzić się z Twoim odwołaniem i zrezygnować z roszczenia. Jeśli do Twojego filmu nie zgłoszono innych roszczeń, wypłacimy Ci przychody uzyskane w czasie trwania sporu. 
 • Zaplanowanie żądania usunięcia Twojego filmu: jeśli strona wnosząca roszczenie zgłosi żądanie opóźnionego usunięcia filmu, możesz anulować odwołanie w ciągu siedmiu dni. Nie dojdzie wtedy do usunięcia treści, ale roszczenie dotyczące Twojego filmu pozostanie aktywne. Prze te siedem dni nadal będziemy wyświetlać reklamy w tym filmie i będziemy przechowywać wszystkie przychody, które uzyska film.
 • Przesłanie żądania usunięcia treści z powodu naruszenia praw autorskich: jeśli strona wnosząca roszczenie uważa, że jest ono nadal zasadne, może przesłać żądanie usunięcia Twojego filmu z YouTube z powodu naruszenia praw autorskich. Oznacza to, że na Twoje konto zostanie nałożone ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich.

Jeśli strona, która wniosła roszczenie, odrzuci Twoje odwołanie i wyśle żądanie usunięcia treści w związku z naruszeniem praw autorskich, możesz zgłosić roszczenie wzajemne. Takie roszczenie można zgłosić w dowolnym momencie. Jeśli zrobisz to w ciągu pięciu dni od chwili, gdy otrzymasz żądanie usunięcia treści, przychody nadal będą przechowywane, aż cały proces rozpatrywania roszczenia zostanie zakończony. Więcej informacji o zgłaszaniu roszczeń wzajemnych

Jeśli roszczenie z systemu Content ID dotyczące Twojego filmu zostanie wycofane, a podczas rozstrzygania sporu ten film uzyskał przychód, informacja ta może nie być widoczna w YouTube Analytics. Gdy sprzeciw został zgłoszony w jednym miesiącu, a rozstrzygnięty w innym, dane o przychodach nie zostaną zaktualizowane w YouTube Analytics. Jeżeli masz dostęp do raportów do pobrania w Menedżerze treści, informacje te znajdziesz w raportach korygujących.
 
Jeśli z jakiegokolwiek powodu zdecydujesz się nie zarabiać na filmie w czasie trwania sporu, możesz wyłączyć zarabianie w sekcji Menedżer filmów w Studiu twórców.

Dodatkowa pomoc dotycząca systemu Content ID

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?