מונטיזציה בזמן שמתנהל ערעור על תלונה של מערכת Content ID

אפשר להרוויח כסף מסרטון בזמן שמתנהל ערעור על תלונה של מערכת Content ID, רק אם שני הצדדים מעוניינים להפעיל בו מונטיזציה: יוצר הסרטון והמתלונן. תמיד אפשר לערער על תלונה של מערכת Content ID. אם תערערו על תלונה תוך 5 ימים, אנחנו נשהה את ההכנסות שיתקבלו מהסרטון החל מהיום הראשון להגשת התלונה. אם תערערו על תלונה של מערכת Content ID ‏בתום 5 ימים מתאריך התלונה המקורית, נתחיל להשהות את ההכנסות מהסרטון החל מהתאריך שבו הוגש הערעור.

בתקופה שבה מתנהל הערעור, נשהה את ההכנסות שיתקבלו ונחזיק בהן בנפרד. לאחר שהטיפול בערעור יסתיים, נשלם אותן לצד הרלוונטי.

בכל שלב בתהליך הערעור במערכת Content ID קיימות כמה פעולות שאתם או המתלונן על הפרת זכויות יוצרים יכולים לבצע. תוכלו ללחוץ על כל אחד מהשלבים ברשימה בהמשך, כדי לקבל מידע נוסף על הפעולות שאפשר לבצע והשפעתן על ההכנסות מהסרטון.

הגשת ערעור במערכת Content ID

לאחר שנשלחה תלונה של מערכת Content ID נגד הסרטון שלכם, אתם יכולים: 

 • לא לעשות דבר ולהשאיר את התלונה נגד הסרטון כפי שהיא: לאחר 5 ימים, כל ההכנסות מהסרטון שהושהו יועברו למתלונן על הפרת זכויות יוצרים. 
 • להגיש ערעור תוך 5 ימים מתאריך שליחת התלונה: הצגת המודעות תימשך. בזמן שהמתלונן יבדוק את הערעור, נשהה גם את כל ההכנסות שיתקבלו מהסרטון.
 • להגיש ערעור בתום 5 ימים מתאריך שליחת התלונה: נתחיל להשהות את ההכנסות מהסרטון מהיום שבו הוגש הערעור.
מידע נוסף על תהליך הערעור על תלונות של מערכת Content ID

לאחר הגשת ערעור על תלונה של מערכת Content ID, המתלונן יקבל הודעה ויעמדו לרשותו 30 יום להשיב. בזמן שהערעור מתנהל, נמשיך להציג מודעות בסרטון ונשהה את כל ההכנסות שיתקבלו ממנו.

יש כמה דרכים שבהן המתלונן יכול להגיב לערעור:

 • לבטל את התלונה: אם המתלונן מסכים עם הערעור, הוא יכול לבטל את התלונה. אם לא נשלחו תלונות נוספות נגד הסרטון, נעביר לכם את ההכנסות שהתקבלו בזמן בדיקת הערעור. 
 • לאשר את התלונה: אם המתלונן סבור שהתלונה שלו עדיין תקפה, הוא יכול לאשר אותה. אם לדעתכם התלונה אושרה בטעות, תוכלו לערער על ההחלטה הזו.
 • לשלוח בקשת הסרה בגין הפרת זכויות יוצרים: המתלונן יכול לשלוח בקשת הסרה בגין הפרת זכויות יוצרים כדי להסיר את הסרטון שלכם מ-YouTube. המשמעות היא שתירשם בחשבון שלכם פסילה בגין הפרת זכויות יוצרים.
הגשת ערעור חוזר במערכת Content ID

אם המתלונן בוחר לאשר את התלונה, תוכלו לפעול בכמה דרכים. תוכלו לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

 • לא לעשות דבר ולהשאיר את התלונה נגד הסרטון כפי שהיא: לאחר 5 ימים, כל ההכנסות מהסרטון שהושהו יועברו למתלונן.
 • להגיש ערעור חוזר תוך 5 ימים מתאריך אישור התלונה: הצגת המודעות תימשך. בזמן שהמתלונן יבדוק את הערעור החוזר, נשהה גם את כל ההכנסות שיתקבלו מהסרטון.
 • להגיש ערעור חוזר בתום 5 ימים מתאריך אישור התלונה: נתחיל להשהות את ההכנסות מהסרטון מהיום שבו הוגש הערעור החוזר.

מידע נוסף על תהליך הערעור החוזר על תלונות של מערכת Content ID

לאחר הגשת ערעור חוזר על תלונה של מערכת Content ID, המתלונן יקבל הודעה ויעמדו לרשותו 30 יום להשיב. בזמן שהערעור החוזר מתנהל, נמשיך להציג מודעות בסרטון ונשהה את כל ההכנסות שיתקבלו ממנו. 
יש כמה דרכים שבהן המתלונן יכול להגיב לערעור החוזר:
 • לבטל את התלונה: אם המתלונן מסכים עם הערעור החוזר, הוא יכול לבטל את התלונה. אם לא נשלחו תלונות נוספות נגד הסרטון, נעביר לכם את ההכנסות שהתקבלו בזמן בדיקת הערעור החוזר. 
 • לתזמן הסרה של הסרטון: אם המתלונן שלח בקשת הסרה מתוזמנת, תוכלו לבטל את הערעור החוזר תוך 7 ימים. פעולה זו תמנע את ההסרה ותשאיר את התלונה נגד הסרטון בתוקף. במהלך 7 הימים האלה, נמשיך להציג מודעות בסרטון ונשהה את כל ההכנסות שיתקבלו ממנו.
 • לשלוח בקשת הסרה בגין הפרת זכויות יוצרים: אם המתלונן סבור שהתלונה שלו עדיין בתוקף, הוא יכול לשלוח בקשת הסרה בגין הפרת זכויות יוצרים כדי להסיר את הסרטון שלכם מ-YouTube. המשמעות היא שתירשם בחשבון שלכם פסילה בגין הפרת זכויות יוצרים.

אם המתלונן דחה את הערעור החוזר ושלח בקשה להסרת הסרטון שלכם בגלל הפרת זכויות יוצרים, תוכלו לשלוח הודעה נגדית. אפשר לשלוח הודעה נגדית בכל שלב.

אם תשלחו הודעה נגדית תוך 5 ימים מתאריך הבקשה להסרת הסרטון, נמשיך להשהות את ההכנסות ממנו עד לסיומו המוחלט של תהליך הטיפול בתלונה. תוכלו למצוא כאן מידע נוסף על התהליך לשליחת הודעה נגדית.

הכנסות ב-YouTube Analytics בתקופה שבה מתנהל ערעור

אם קיימת תלונה פעילה של מערכת Content ID לגבי הסרטון שלכם על הפרת זכויות יוצרים, ושלחתם ערעור או ערעור-חוזר עליה, לא יופיעו נתונים על הכנסות מהסרטון ב-YouTube Analytics. אם התלונה תבוטל, הנתונים על ההכנסות בפרק הזמן שבו נבדק הערעור יתווספו ל-YouTube Analytics מאוחר יותר. הנתונים אמורים להופיע בין 10 ל-20 בחודש העוקב.

לדוגמה: נניח שהגשתם ערעור על תלונה של מערכת Content ID ב-12 ביולי, ולאחר בדיקת הערעור התקבלה החלטה לטובתכם ב-6 באוגוסט. הנתונים על ההכנסות בתקופה שבין 12 ביולי ל-6 באוגוסט יופיעו ב-Analytics בין התאריכים 10 בספטמבר ל-20 בספטמבר.

אם יש לכם גישה לדוחות שניתן להוריד ב-Content Manager (מערכת לניהול תוכן), המידע הזה יופיע ב'דוח התאמה'.
 
אתם יכולים לקבוע שלא תופעל מונטיזציה בסרטון בזמן שהערעור מתנהל. לשם כך, תצטרכו להשבית את המונטיזציה בדף 'סרטונים' ב-YouTube Studio.

עזרה נוספת בנושא מערכת Content ID

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
59
false