Zpeněžení při sporech v systému Content ID

Pokud dojde ke sporu v systému Content ID a autor videa i nárokující strana si přejí video zpeněžit, zůstává funkce zpeněžení aktivní i během sporu. Proti nároku v systému Content ID se můžete odvolat kdykoli. Rozhodnete-li se odvolat během prvních pěti dnů od uplatnění nároku, pozdržíme tržby vygenerované daným videem od prvního dne, kdy byl nárok v systému Content ID vznesen. Jestliže se proti nároku v systému Content ID rozhodnete odvolat později, pozdržíme tržby vygenerované daným videem od okamžiku podání odvolání.

Během procesu řešení odvolání jsou tržby ukládány odděleně. Jakmile je spor vyřešen, vyplatíme je příslušné straně.

Ve všech fázích procesu sporu v systému Content ID můžete vy i nárokující strana provést různé akce. Kliknutím na jednotlivé fáze níže si můžete zobrazit, co se u jednotlivých akcí stane s tržbami.

Podání námitky proti nároku v systému Content ID

Když je u vašeho videa vznesen nárok v systému Content ID, můžete zareagovat dvěma způsoby: 

 • Nemusíte udělat nic a můžete nárok nechat v platnosti: Po pěti dnech budou všechny pozdržené příjmy vyplaceny nárokující straně. 
 • Můžete podat námitku během pěti dnů od vznesení nároku: V tomto případě budeme u videa i nadále zobrazovat reklamy a pozdržíme tržby získané za dobu, než nárokující strana vaši námitku posoudí.
 • Můžete podat námitku po uplynutí pěti dnů od vznesení nároku: Pozdržíme tržby od okamžiku podání námitky.
Další informace o procesu podání námitky v systému Content ID

Vznesete-li proti nároku v systému Content ID námitku, nárokující strana bude vyrozuměna a bude mít 30 dnů na odpověď. Během této doby budeme u videa i nadále zobrazovat reklamy a získané tržby pozdržíme.

Na vaši námitku může nárokující strana odpovědět několika způsoby:

 • Odvolat nárok: V případě, že s vaší námitkou souhlasí, může svůj nárok odvolat. Pokud u videa nejsou ještě jiné nároky, vyplatíme tržby získané v průběhu sporu vám. 
 • Potvrdit nárok: Pokud se domnívá, že je nárok i přes námitku oprávněný, může jej potvrdit. Domníváte-li se, že je nárok potvrzen neoprávněně, můžete se proti rozhodnutí vlastníka odvolat.
 • Podat žádost o zastavení šíření z důvodu porušení autorských práv: Nárokující strana může požádat o odstranění vašeho videa z YouTube z důvodu porušení autorských práv. V takovém případě bude na váš účet uvalena sankce za porušení autorských práv.
Odvolání proti nároku v systému Content ID

Pokud podáte odvolání a nárokující strana se rozhodne svůj nárok stáhnout, máte k dispozici několik možností: Můžete:

 • Nemusíte udělat nic a můžete nárok nechat v platnosti: Po pěti dnech budou všechny pozdržené příjmy vyplaceny nárokující straně.
 • Můžete podat odvolání během pěti dnů od vznesení nároku: V tomto případě budeme u videa i nadále zobrazovat reklamy a tržby získané za dobu, než nárokující strana vaše odvolání posoudí, pozdržíme.
 • Můžete podat odvolání po uplynutí pěti dnů od vznesení nároku: Pozdržíme tržby od okamžiku podání odvolání.

Další informace o procesu podání odvolání v systému Content ID

Odvoláte-li se proti nároku v systému Content ID, nárokující strana bude vyrozuměna a bude mít 30 dnů na odpověď. Během této doby budeme u videa i nadále zobrazovat reklamy a získané tržby pozdržíme. 
Na vaše odvolání může nárokující strana odpovědět několika způsoby:
 • Odvolat nárok: V případě, že s vaším názorem souhlasí, může svůj nárok odvolat. Pokud u videa nejsou ještě jiné nároky, vyplatíme tržby získané v průběhu sporu vám. 
 • Naplánovat žádost o zákaz šíření vašeho videa: Pokud nárokující strana zvolí plánovanou žádost o zastavení šíření videa z důvodu porušení autorských práv, můžete své odvolání do sedmi dnů zrušit. K zastavení šíření tak nedojde a nárok na vaše video zůstane aktivní. Během těchto sedmi dnů budeme u videa i nadále zobrazovat reklamy a získané tržby pozdržíme.
 • Podat žádost o zastavení šíření z důvodu porušení autorských práv: Pokud se nárokující strana stále domnívá, že je její nárok oprávněný, může požádat o odstranění vašeho videa z YouTube z důvodu porušení autorských práv. V takovém případě bude na váš účet uvalena sankce za porušení autorských práv.

Jestliže nárokující strana vaše odvolání zamítne a požádá o zastavení šíření vašeho videa z důvodu porušení autorských práv, můžete podat protioznámení. Protioznámení lze podat kdykoli. Podáte-li je do pěti dnů od žádosti od zastavení šíření, budou tržby pozdrženy až do doby, než bude celý proces vyřešen. Další informace o postupu podání protioznámení.

Je-li spor vyřešen tak, že je nárok na vaše video v systému Content ID stažen, a současně video vyneslo během řešení sporu tržby, nemusí se tyto informace v přehledech YouTube Analytics zobrazit. Pokud byla námitka podána a vyřešena v odlišných měsících, údaje o tržbách nebudou v nástroji YouTube Analytics aktualizovány. Pokud máte přístup k přehledům ke stažení ve Správci obsahu, najdete tuto informaci ve svém Přehledu pokročilé úpravy nabídky. 
 
Pokud se z nějakého důvodu rozhodnete, že video, u kterého podáváte odvolání, zpeněžit nechcete, můžete zpeněžení ve Studiu pro autory ve Správci videí vypnout.

Další informace o systému Content ID

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?