Sử dụng Tài khoản Google cho YouTube

Bạn cần có Tài khoản Google để đăng nhập vào YouTube. Tài khoản Google hoạt động trên tất cả các sản phẩm của Google (như Gmail, Blogger, Maps, YouTube và các sản phẩm khác).

Getting started | How and why to sign in to YouTube and create a YouTube channel

Nếu trước đây bạn đã đăng nhập vào bất kỳ sản phẩm nào trong số này thì tức là bạn đã có Tài khoản Google. Để đăng nhập, hãy nhập địa chỉ email mà bạn đã dùng cho các sản phẩm đó. Ví dụ: Nếu bạn dùng Gmail thì địa chỉ email cần nhập là tên người dùng Gmail của bạn. Nếu chưa có Tài khoản Google, bạn có thể tạo một tài khoản trên YouTube.

Sau đây là một số chi tiết quan trọng cần nhớ về Tài khoản Google và tài khoản YouTube:

  • Bạn đăng nhập vào YouTube bằng Tài khoản Google của mình. Để đăng nhập vào YouTube, hãy nhập email và mật khẩu Tài khoản Google của bạn. Sau khi đăng ký sử dụng YouTube, bạn sẽ tự động được đăng nhập vào YouTube mỗi khi đăng nhập vào Tài khoản Google của mình trên dịch vụ khác của Google.
  • Khi bạn xóa Tài khoản Google của mình, dữ liệu của bạn trên YouTube cũng bị xóa, bao gồm mọi video, bình luận và kênh đăng ký. Trước khi xóa Tài khoản Google, bạn phải xác nhận bạn hiểu rõ rằng bạn đang xóa vĩnh viễn dữ liệu của mình trên tất cả các dịch vụ của Google, bao gồm cả YouTube.
Một số kênh YouTube cũ và không được dùng đến (được tạo trước tháng 5 năm 2009) có thể không thuộc Tài khoản Google nào. Những kênh này có thể cần được thêm vào một Tài khoản Google thì mới sử dụng được.

Khi đăng nhập vào YouTube bằng Tài khoản Google, bạn có thể khai thác nhiều tính năng của YouTube:

  • Thích video
  • Lưu video yêu thích
  • Đăng ký kênh
  • Xem sau
  • Danh sách video đã xem
  • Báo video vi phạm

YouTube cũng có thể đề xuất video cho riêng bạn dựa trên những video mà bạn đã thích và đã xem, cũng như những kênh bạn đăng ký.

Nếu không tạo kênh thì bạn sẽ không hiện diện công khai trên YouTube. Hoạt động của bạn hoàn toàn diễn ra ở chế độ riêng tư. Nếu muốn tải video của riêng bạn lên, bình luận về video hoặc tạo danh sách phát, bạn có thể tạo một Kênh YouTube bất cứ lúc nào.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
59
false
false