Sử dụng Tài khoản Google cho YouTube

Bạn cần có Tài khoản Google để đăng nhập YouTube. Tài khoản Google hoạt động trên tất cả các sản phẩm của Google (ví dụ: Gmail, Blogger, Maps, YouTube và nhiều sản phẩm khác).

Getting started | How and why to sign in to YouTube and create a YouTube channel

Nếu trước đây bạn đã đăng nhập bất kỳ sản phẩm nào trong số này thì có nghĩa là bạn đã có Tài khoản Google. Để đăng nhập, hãy nhập địa chỉ email mà bạn đã nhập trên các sản phẩm đó (nếu bạn sử dụng Gmail thì đó là tên người dùng Gmail của bạn). Nếu bạn chưa có tài khoản Google, bạn có thể tạo một tài khoản trên YouTube.

Sau đây là một số điều quan trọng cần nhớ về Tài khoản Google và YouTube:

  • Bạn đăng nhập YouTube bằng Tài khoản Google của bạn. Để đăng nhập vào YouTube, hãy nhập email và mật khẩu tài khoản Google của bạn. Sau khi đăng ký YouTube, nếu bạn đăng nhập vào tài khoản Google trên một dịch vụ khác của Google thì bạn sẽ tự động được đăng nhập khi truy cập YouTube.
  • Xóa Tài khoản Google của bạn cũng sẽ xóa dữ liệu của bạn trên YouTube, bao gồm tất cả video, nhận xét và đăng ký. Để có thể xóa Tài khoản Google, bạn phải xác nhận bạn hiểu rằng dữ liệu của mình sẽ bị xóa vĩnh viễn trên tất cả dịch vụ của Google, bao gồm cả YouTube.
Một số kênh YouTube cũ và không dùng đến (được tạo trước tháng 5 năm 2009) có thể không thuộc Tài khoản Google nào cả. Bạn cần thêm kênh vào một Tài khoản Google thì mới có thể sử dụng được kênh này.

Khi đăng nhập YouTube bằng Tài khoản Google, bạn có thể tận dụng nhiều tính năng của YouTube:

  • Thích video
  • Lưu video yêu thích
  • Đăng ký kênh
  • Xem sau
  • Lịch sử xem
  • Gắn cờ cho video

YouTube cũng sẽ có thể cá nhân hóa đề xuất video dựa trên video mà bạn đã thích và đã xem cũng như đăng ký của bạn.

Trừ khi bạn tạo kênh, bạn sẽ không có sự hiện diện công khai trên YouTube. Hoạt động của bạn hoàn toàn ở chế độ riêng tư. Nếu bạn muốn tải video của chính mình lên, nhận xét về video hoặc tạo danh sách phát, bạn có thể tạo kênh YouTube bất kỳ lúc nào.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?