Tài khoản Google và YouTube

Bạn cần có tài khoản Google để đăng nhập YouTube. Tài khoản Google cấp cho bạn quyền truy cập tất cả sản phẩm của Google (ví dụ: Gmail, Google Groups, Picasa, Lịch sử web, YouTube và nhiều hơn thế nữa).

Nếu trước đây bạn đã đăng nhập bất kỳ sản phẩm nào trong số này thì có nghĩa là bạn đã có tài khoản Google. Để đăng nhập, hãy nhập địa chỉ email mà bạn đã nhập trên các sản phẩm đó (nếu bạn sử dụng Gmail thì đó là tên người dùng Gmail của bạn). Nếu bạn chưa có tài khoản Google, bạn có thể tạo tài khoản Google khi đăng ký YouTube.

Sau đây là một số điều quan trọng cần nhớ về tài khoản Google và YouTube:

  • Bạn đăng nhập YouTube bằng tài khoản Google của bạn. Khi đăng nhập YouTube, bạn nhập email và mật khẩu dành cho tài khoản Google của bạn. Sau khi đăng ký YouTube, nếu bạn đã đăng nhập tài khoản Google của mình trên một dịch vụ khác của Google thì bạn cũng sẽ được đăng nhập tự động khi truy cập YouTube.
  • Xóa tài khoản Google của bạn cũng sẽ xóa dữ liệu của bạn trên YouTube, bao gồm tất cả video, nhận xét và đăng ký. Để có thể xóa tài khoản Google, bạn phải xác nhận rằng bạn hiểu là bạn sẽ xóa vĩnh viễn dữ liệu của mình trên tất cả dịch vụ của Google, bao gồm cả YouTube.
Một số tài khoản YouTube cũ hơn, chưa sử dụng (được tạo trước Tháng 5 năm 2009) có thể không thuộc tài khoản Google. Bạn cần thêm các tài khoản này vào tài khoản Google thì mới có thể sử dụng chúng.