Chặn bạn bè

 

Sau ngày 18 tháng 9, bạn sẽ không thể gửi tin nhắn trực tiếp trên YouTube nữa. Một số thành phần của tính năng này có thể sẽ ngừng hoạt động trước ngày này, ví dụ như việc chia sẻ video dưới dạng tin nhắn. 
 
Nếu bạn muốn lưu bản sao các tin nhắn của mình, hãy làm như sau:

 1. Truy cập vào https://takeout.google.com/settings/takeout/custom/youtube.
 2. Trong phần YouTube, hãy chọn "Bao gồm tất cả dữ liệu" để chọn loại dữ liệu mà bạn muốn giữ.
 3. Bỏ chọn tất cả các loại dữ liệu, ngoại trừ "Trò chuyện".
 4. Chọn OK
 5. Chọn Bước tiếp theo.
 6. Chọn "Tạo tệp lưu trữ".
 7. Bạn sẽ nhận được email khi tệp lưu trữ đã sẵn sàng.
 8. Tải tất cả các cuộc trò chuyện của bạn xuống dưới dạng tệp .zip.

 

Khi bạn chặn một người bạn trên YouTube, người đó sẽ không thể chia sẻ video hoặc trò chuyện với bạn trên YouTube. Tùy chọn cài đặt này cũng sẽ khiến người bạn đó không thể nhìn thấy hoặc nhận xét về nội dung mà bạn đã đăng, ngoài ra còn chặn họ trong một số sản phẩm và dịch vụ khác của Google.  

Chặn người dùng

 1. Đăng nhập vào YouTube.
 2. Chuyển đến phần Tin nhắn.
 3. Chọn tab Bạn bè
 4. Nhấp vào biểu tượng Menu More menu icon bên cạnh tên của một người bạn rồi nhấp vào Chặn.

Bỏ chặn người dùng

 1. Đăng nhập vào YouTube.
 2. Chuyển đến phần Người dùng bị chặn trong Tài khoản Google của bạn. 
 3. Bạn sẽ nhìn thấy danh sách các tài khoản mà bạn đã chặn trên các sản phẩm của Google.
 4. Cách bỏ chặn người khác: Bên cạnh tên người đó, hãy chọn biểu tượng Xóa .

 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?