Chặn bạn bè

Khi bạn chặn một người bạn trên YouTube, người đó sẽ không thể chia sẻ video hoặc trò chuyện với bạn trên YouTube. Tùy chọn cài đặt này cũng sẽ khiến người bạn đó không thể nhìn thấy hoặc nhận xét về nội dung mà bạn đã đăng, ngoài ra còn chặn họ trong một số sản phẩm và dịch vụ khác của Google.  

Chặn người dùng

  1. Đăng nhập vào YouTube.
  2. Chuyển đến phần Tin nhắn.
  3. Chọn tab Bạn bè
  4. Nhấp vào biểu tượng Menu More menu icon bên cạnh tên của một người bạn rồi nhấp vào Chặn.

Bỏ chặn người dùng

  1. Đăng nhập vào YouTube.
  2. Chuyển đến phần Người dùng bị chặn trong Tài khoản Google của bạn. 
  3. Bạn sẽ nhìn thấy danh sách các tài khoản mà bạn đã chặn trên các sản phẩm của Google.
  4. Cách bỏ chặn người khác: Bên cạnh tên người đó, hãy chọn biểu tượng Xóa .

 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?