Bạn bè trên YouTube

 

After September 18th, you’ll no longer be able to send messages directly on YouTube. Some parts of this feature may go away before this date, such as sharing a video as a message. 
 
If you’d like to save a copy of your messages:

 1. Go to https://takeout.google.com/settings/takeout/custom/youtube.
 2. In the YouTube section, select "All data included" to choose which data you want to keep.
 3. Deselect all data except "Chats".
 4. Select OK
 5. Select Next step.
 6. Select “Create archive”.
 7. You’ll receive an email when your archive is ready.
 8. Download all of your chats as a .zip file.

 

Bạn bè trên YouTube là những người mà bạn có thể gửi video cho họ qua tin nhắn và trò chuyện riêng tư trên ứng dụng YouTube. Mọi người chỉ trở thành bạn bè sau khi một người đã gửi lời mời và được người kia chấp nhận. Bạn có thể thêm bạn bè vào YouTube theo 3 cách:   

 • Chia sẻ video qua tin nhắn trên YouTube, trong ứng dụng hoặc trên www.youtube.com
 • Mời bạn bè trực tiếp trong ứng dụng hoặc trên www.youtube.com
 • Chấp nhận lời mời của người dùng khác  

Thêm bạn bè

 1. Chuyển đến tab Hộp thư đến
 2. Nhấn vào TIN NHẮN.
 3. Chọn BẠN BÈ.
 4. Trong mục Thêm bạn bè, hãy chọn cách bạn muốn thêm bạn bè.

Người nhận phải chấp nhận lời mời của bạn thì bạn mới có thể gửi video cho họ qua tin nhắn. Đường dẫn liên kết của lời mời sẽ hết hạn sau 72 giờ.

Xem và quản lý danh sách bạn bè

Để xem hoặc quản lý bạn bè trên YouTube từ ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động, hãy làm như sau:
 1. Chuyển đến tab Hộp thư đến .
 2. Nhấn vào TIN NHẮN.
 3. Chọn BẠN BÈ.
 4. Nhấn vào bất kỳ người bạn nào để xem kênh của họ, xóa họ khỏi danh sách bạn bè của bạn hoặc chặn họ.

Nhận yêu cầu kết bạn

Nếu nhận được yêu cầu kết bạn trên YouTube, bạn sẽ nhận được thông báo. Bạn có thể:
 • Chấp nhận lời mời để trở thành bạn bè với người dùng đó trên YouTube. 
 • Nếu không muốn người đó nhắn tin hoặc trò chuyện với mình, bạn có thể nhấn vào dấu để bỏ qua yêu cầu kết bạn.
 • Nếu chưa chấp nhận yêu cầu kết bạn từ 1 ngày trở lên, bạn sẽ nhìn thấy thông báo nhắc trong tab Hộp thư đến . Để chọn không nhận thông báo, bạn có thể quản lý thông báo YouTube.

 Ngoài ra, hãy xem thêm phần Chặn bạn bè.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?