Nút âm lượng bị tắt trên YouTube

Nếu bạn nhận thấy nút âm lượng bị tắt trên video YouTube, hãy thử các bước khắc phục sự cố sau:

  • Đảm bảo rằng âm thanh/âm lượng được bật trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn.
  • Khởi động lại trình duyệt hoặc thiết bị của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?