ปุ่มปรับระดับเสียงใน YouTube ปิดอยู่

หากพบว่าปุ่มปรับระดับเสียงในวิดีโอ YouTube ปิดอยู่  ให้ลองทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาต่อไปนี้

  • ตรวจสอบว่าเสียง/ระดับเสียงของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์เปิดอยู่
  • ตรวจสอบการตั้งค่าเสียงของอุปกรณ์
  • รีสตาร์ทเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร