Dažniausiai užduodami klausimai apie sąžiningą naudojimą

Sąžiningas naudojimas – tai teisinė doktrina, kuria teigiama, kad esant tam tikroms aplinkybėms galima be autorių teisių savininko leidimo naudoti autorių teisių saugomą medžiagą.

Sąžiningas naudojimas nėra taikomas automatiškai vien pateikus tam tikrą frazę. Kai naudojate kito asmens autorių teisių saugomą darbą, neįmanoma užtikrinti, kad esate saugomi sąžiningo naudojimo doktrinos.

Fair Use - Copyright on YouTube

Dažnai užduodami klausimai apie sąžiningą naudojimą

Kaip veikia sąžiningas naudojimas?
Jungtinėse Amerikos Valstijose dėl to, ar taikomas sąžiningo naudojimo principas, nusprendžia teisėjas, kuris išanalizuoja konkrečius atvejus, remdamasis tam tikrais principais. Skirtingos šalys ar regionai laikosi skirtingų taisyklių dėl to, kada medžiagą galima naudoti be autorių teisių savininko sutikimo. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose gali būti laikoma, kad komentarai, kritika, tyrimai, mokymas arba naujienų pranešimai naudojami sąžiningai. Kai kuriose kitose šalyse taikoma panaši samprata, pavadinta sąžininga praktika, kuri gali veikti kitaip.
Kas sudaro sąžiningą naudojimą?

1. Naudojimo tikslas ir pobūdis, įskaitant tai, ar toks naudojimas yra komercinio pobūdžio, ar naudojama dėl šviečiamųjų tikslų nesiekiant pelno

Teismai paprastai atsižvelgia į tai, ar naudojant „transformuojama“. Tiksliau kalbant – ar tai darant originalas išreiškiamas naujai arba pridedama nauja prasmė, ar jis tik kopijuojamas. Kad naudojimas siekiant komercinių tikslų būtų laikomas sąžiningu, ne taip tikėtina, nors įmanoma ir gauti pajamų iš vaizdo įrašo, ir atitikti sąžiningo naudojimo kriterijus.

2. Autorių teisių saugomo darbo pobūdis

Tikėtina, kad pirminių faktinių darbų naudojimas sąžiningesnis nei vien fiktyvių darbų naudojimas.

3. Naudojamos dalies, susijusios su autorių teisių saugomu darbu kaip visuma, kiekis ir svarbumas

Jei paimamos nedidelės medžiagos iš originalo dalys, tai dažniau pripažįstama sąžiningu naudojimu nei kopijuojant dideles dalis turinio. Vis dėlto, jei ta dalis sudaro darbo esmę, kai kuriose situacijose net nedidelė dalis gali lemti, kad naudojimas nebus laikomas sąžiningu.

4. Autorių teisių saugomo darbo ar jo vertės naudojimo potencialioje rinkoje pasekmės

Mažiau tikėtina, kad naudojimas, kai sumažinama autorių teisių savininko galimybė gauti pelno iš jo originalaus darbo, bus laikomas sąžiningu. Teismai kelis kartus yra padarę išimtį pagal šį veiksnį bylose, susijusiose su parodijomis.

Kokiais atvejais taikomos sąžiningo naudojimo nuostatos?
Autorių teisių savininko nurodymas, atsakomybės atsisakymo paskelbimo pareiškimas, pvz., „Neketinama pažeisti teisių“ arba originalaus turinio pridėjimas prie kito asmens turinio, naudojimo sąžiningu savaime nepadaro. Naudojimas, kai bandoma pakeisti originalų kūrinį nebandant jo komentuoti ar kritikuoti, vargu ar bus laikomas sąžiningu.
Kaip „Content ID“ veikia sąžiningo naudojimo atžvilgiu?

Jei be autorių teisių savininko leidimo įkelsite vaizdo įrašą, kuriame yra autorių teisių saugomos medžiagos, galite sulaukti „Content ID“ paraiškos. Dėl šios paraiškos iš vaizdo įrašo negalėsite gauti pajamų (net jei naudojate tik kelių sekundžių trukmės atkarpą, pvz., dalį populiarios dainos).

Automatinės sistemos, pvz., „Content ID“, negali nustatyti sąžiningo naudojimo, nes tai yra subjektyvus ir individualus sprendimas, priimamas tik teismo. Nors negalime nuspręsti, kas yra sąžiningas naudojimas, arba tarpininkauti autorių teisių ginčuose, platformoje „YouTube“ ši doktrina vis vien gali būti taikoma. Jei manote, kad vaizdo įrašas atitinka sąžiningą naudojimą, galite ginti savo poziciją taikydami „Content ID“ užginčijimo procesą. Šį sprendimą derėtų gerai apsvarstyti. Kai kuriais atvejais tokiam užginčijimui reikėtų taikyti apeliacinį ir STATĮ priešinio pranešimo procesus.

Jei ir jūs, ir paraiškos teikėjas bandote gauti pajamų iš ginčijamo vaizdo įrašo, ir toliau leisime gauti pajamų iš jo, kol ginčas bus sprendžiamas. Išsprendus ginčą, sukauptas pajamas išmokėsime atitinkamai šaliai.  

Veiksmai, kurių galite imtis norėdami išspręsti problemas dėl paraiškų (netaikydami užginčijimo proceso)

Paprasčiausias būdas spręsti problemas dėl „Content ID“ paraiškų – pirmiausia vengti jų. Nenaudokite autorių teisių saugomos medžiagos, nebent ji tikrai reikalinga vaizdo įraše. Apsilankykite „YouTube“ fonotekoje – joje rasite muzikos, kurią galite be piniginio mokėjimo naudoti vaizdo įrašuose. Jei nuspręsite gauti muzikos iš kitų autorių mokesčių netaikančių ar licencijavimo svetainių, būtinai atidžiai perskaitykite taisykles ir nuostatas. Kai kurios iš šių paslaugų gali nesuteikti teisės naudoti muzikos arba gauti iš jos pajamų „YouTube“, todėl vis tiek galite gauti „Content ID“ paraišką.

Jei gausite „Content ID“ paraišką dėl muzikos, kuri nėra būtina vaizdo įraše, galite ją pašalinti arba pakeisti autorių teisių nesaugomais takeliais iš Fonotekos. Taip pat visada galite įkelti visiškai naują vaizdo įrašo versiją nauju URL be turinio, į kurį pareikštos teisės.

Ar esu apsaugotas (-a) taikant sąžiningo naudojimo principą, jeigu...

nurodžiau autorių teisių savininką?

Galimybė transformuoti paprastai yra svarbiausias aspektas vertinant, ar naudojimas yra sąžiningas. Tai, kad nurodėte autorių teisių saugomo darbo savininką, savaime nereiškia, kad transformuoti neskirtos jo medžiagos kopijos naudojimas yra sąžiningas. Tokios frazės, kaip „visos teisės priklauso autoriui“ ir „aš nesu savininkas“ savaime nereiškia, kad medžiagą naudojate sąžiningai. Be to, tai nereiškia, kad turite autorių teisių savininko leidimą.

paskelbiau atsisakymą prie savo vaizdo įrašo?
Kai naudojate kitos asmens autorių teisių saugomą darbą, sąžiningas naudojimas nėra taikomas automatiškai vien pateikus tam tikrą frazę. Įtraukę frazę „nesiekiama pažeisti teisių“ nebūsite automatiškai apsaugoti nuo ieškinio dėl autorių teisių pažeidimo.
naudoju turinį nekomerciniais ar pramoginiais tikslais?

Teismai, vertindami, ar naudojimas yra sąžiningas, atidžiai atsižvelgs į jūsų naudojimo tikslą. Pavyzdžiui, deklaruodami, kad įrašas įkeltas tik pramogai, vargu ar palenksite svarstykles į savo pusę, kai bus vertinama, ar naudojimas sąžiningas. Panašiai ir su nekomercinio turinio naudojimu – jis yra palankiai vertinamas analizuojant, ar naudojimas buvo sąžiningas, tačiau tai savaime nėra automatinis gynybos argumentas.

į kito asmens autorių teisių saugomą darbą įtraukiau savo kurtos originalios medžiagos?
Net jei kiek pakeitėte kito asmens turinį, tai vis tiek gali nebūti laikoma sąžiningu naudojimu. Jei jūsų kūrinys neprideda pirminiam kūriniui naujos išraiškos, prasmės arba pranešimo, tai greičiausiai nėra sąžiningas naudojimas. Kaip ir visais čia aptartais atvejais, teismai atsižvelgs į visus keturis sąžiningo naudojimo veiksnius, įskaitant pirminio kūrinio panaudojimo apimtį.

Ištekliai

Jei norite daugiau sužinoti apie sąžiningą naudojimą, daug išteklių galima rasti internete. Toliau nurodytos svetainės pateiktos tik mokymo tikslais ir nėra remiamos „YouTube“.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
true
true
true
59
false
false