Använda rumsligt ljud i 360 graders videor och VR-videor

Med rumsligt ljud på YouTube kan du uppleva att ljudet i videon kommer från alla riktningar, precis som i verkliga livet. Med den här funktionen kan du förbättra dina 360 graders videor och VR-videor så att tittarna kan låta sig uppslukas av ditt innehåll. Lär dig att ladda upp 360 graders videor och VR-videor på YouTube.

Ladda upp videor med rumsligt ljud

 1. Skapa en 360 graders video eller VR-video med rumsligt ljud som följer videokraven nedan.
 2. Kör den senaste versionen av metadataverktyget på videon.
 3. Ladda upp videon till YouTube.

​Förhandsgranska rumsligt ljud i VR-videor

Du kan använda VST-pluginen Resonance Audio Monitor för att förhandsgranska det rumsliga ljudet i VR-videor innan du laddar upp dem. Pluginen kan användas med alla Digital Audio Workstation-enheter som kan rendera 4–6-kanaliga ljudfiler och har VST-pluginer.

Rumsliga ljudformat som stöds

YouTube stöder två olika rumsliga ljudformat:

 • First Order Ambisonics
 • First Order Ambisonics med Head-Locked Stereo

Rumsligt ljud innebär att ljudet som en tittare hör förändras när han eller hon rör på huvudet och tittar sig som omkring i en 360 graders video eller VR-video. Det här ljudformatet heter First Order Ambisonics. Du kan dessutom lägga till Head-Locked Stereo-ljud i dina videor. Det ändras inte när en tittare rör på huvudet. Head-Locked Stereo-ljudspåret används ofta för berättande eller bakgrundsmusik.

Lyssnarupplevelse efter enhet

Tittarna får First Order Ambisonics-ljud på alla enheter. Tittare som använder mobila enheter, eller webbläsarna Chrome, Firefox eller Opera, kan också få First Order Ambisonics med Head-Locked Stereo-ljud. För tittare som använder andra webbläsare mixar vi automatiskt ned Head-Locked Stereo-delen av ljudet, som kan låta annorlunda.

Enhetsspecifika detaljer

YouTube hanterar rumsligt ljud på olika sätt beroende på vilken enhet som används.
 
Enhet Beteende
Mobilapp YouTube avkodar Ambisonic-ljudspåret till binaural stereo med hjälp av Head-Related Transfer Functions (HRTF).
Dator Chrome, Opera, Firefox YouTube avkodar Ambisonic-ljudspåret till binaural stereo med hjälp av Mid-Side-teknik (stereo).
Andra webbläsare YouTube mixar ned Head-Locked Stereo-delen av ljudspåret till den flerriktade komponenten (W) i First Order Ambisonics.

Tekniska krav

I YouTubes fullständiga specifikation för rumsligt ljud kan du läsa om alla layouter och ordningar som stöds. Du bör åtminstone följa de här lägsta kraven när du använder rumsligt ljud.

Lägsta krav för rumsligt ljud

 1. Metadata läggs till i din fil.

 2. Endast ett ljudspår används.

  • ​​Du kan inte använda multipla ljudspår, som spår med både rumsligt ljud och stereo/mono i samma fil.

 3. Rumsligt ljud använder Ambisonics-format (AmbiX):

  • ACN-kanalordning
  • SN3D-normalisering
 4. First Order Ambisonics (FOA) – format som stöds:

  • ​​W, Y, Z, X som ett 4-kanaligt ljudspår i din uppladdade fil, samplingsfrekvens: 48 kHz
  • PCM-kodat ljud i en MOV-behållare:
  • AAC-kodat ljud i en MP4-/MOV-behållare:
   • Lägsta bithastighet: 256 kbit/s
  • OPUS-kodat ljud i en MP4-behållare:
   • Lägsta bithastighet: 512 kbit/s
   • Kanalmappningsfamilj: 2
 5. First Order Ambisonics (FOA) med Head-Locked Stereo – format som stöds:

  • W, Y, Z, X, L, R som ett 6-kanaligt ljudspår i din uppladdade fil, samplingsfrekvens: 48 kHz
  • PCM-kodat ljud i en MOV-behållare:
   • Samplingsfrekvens: 48 kHz
  • OPUS-kodat ljud i en MP4-behållare:
   • Lägsta bithastighet: 768 kbit/s
   • Kanalmappningsfamilj: 2
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?