Använda rumsligt ljud i 360 graders videor och VR-videor

Med rumsligt ljud på YouTube kan du uppleva att ljudet i videon kommer från alla riktningar.

Ladda upp videor med rumsligt ljud

 1. Skapa en 360 graders video eller en VR-video med rumsligt ljud. 

  Krav för rumsligt ljud

  1. Rendera 360 graders monovideo i DNxHR. Koda med FFMPEG om det behövs.
  2. För över din 360 graders monovideo till Spatial Workstation-pluginen i din DAW. 
  3. Öppna ditt konverterade DAW-projekt eller lägg upp ljudspåren manuellt i din DAW.
  4. Lägg på Spatializer-pluginen på de spår som du vill placera i rummet. Du kan också ha spår som är ”headlocked” (låsta), vanligen i stereo. 
  5. Använd Spatializer-pluginen för att placera ut spåren i rummet.
  6. För spår som är ”headlocked” dirigerar du stereoutdata till den första kanalen i Ambisonic-mixen.
  7. Exportera ljud som WAV. 
  8. För över ljudet till omkodaren tillsammans med videon. 
  9. Välj exportinställningar för rumsligt ljud på YouTube.
 2. Kör den senaste versionen av metadataverktyget på videon.
 3. Ladda upp videon till YouTube.​

Läs mer om hur du laddar upp 180 eller 360 graders videor.

Förhandsgranska rumsligt ljud i VR-videor

Du kan använda VST-pluginen Resonance Audio Monitor för att förhandsgranska det rumsliga ljudet i VR-videor innan du laddar upp dem.

Rumsliga ljudformat som stöds

YouTube stöder två olika rumsliga ljudformat:

 • First Order Ambisonics
 • First Order Ambisonics med Head-Locked Stereo

Du kan dessutom lägga till Head-Locked Stereo-ljud i dina videor. Det ändras inte när en tittare rör på huvudet.

Tekniska krav

I YouTubes fullständiga specifikation för rumsligt ljud kan du läsa om vilka layouter och ordningar som stöds. Du bör åtminstone följa de här lägsta kraven när du använder rumsligt ljud.

Lägsta krav för rumsligt ljud

 1. Metadata läggs till i din fil.
 2. Endast ett ljudspår används.
  • ​​Du kan inte använda flera ljudspår, som spår med både rumsligt ljud och stereo-/monoljud i samma fil.
 3. Rumsligt ljud använder Ambisonics-format (AmbiX):
  • ACN-kanalordning
  • SN3D-normalisering
 4. First Order Ambisonics (FOA) – format som stöds:
  • W, Y, Z, X som ett 4-kanaligt ljudspår i din uppladdade fil, samplingsfrekvens: 48 kHz
  • PCM-kodat ljud i en MOV-behållare:
  • AAC-kodat ljud i en MP4-/MOV-behållare:
   • Lägsta bithastighet: 256 kbit/s
  • OPUS-kodat ljud i en MP4-behållare:
   • Kanalmappningsfamilj: 2
   • Lägsta bithastighet: 512 kbit/s
 5. First Order Ambisonics (FOA) med Head-Locked Stereo – format som stöds:
  • W, Y, Z, X, L, R som ett 6-kanaligt ljudspår i din uppladdade fil, samplingsfrekvens: 48 kHz
  • PCM-kodat ljud i en MOV-behållare:
   • Samplingsfrekvens: 48 kHz
  • OPUS-kodat ljud i en MP4-behållare:
   • Lägsta bithastighet: 768 kbit/s
   • Kanalmappningsfamilj: 2
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?