แก้ปัญหาการลบวิดีโอออก

เนื้อหานี้มีไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิดีโอที่ถูกนำออกจาก YouTube หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการลบวิดีโอ ให้เรียนรู้วิธีลบวิดีโอของคุณหรือรายงานเนื้อหาไม่เหมาะสม

หากคุณเห็นข้อความ "วิดีโอถูกนำออก" ปรากฏข้างวิดีโอใดๆ ที่คุณอัปโหลด นั่นหมายความว่าวิดีโอดังกล่าวได้ละเมิดนโยบายของเราและถูกลบออกจาก YouTube แล้ว คลิกหัวข้อด้านล่างเพื่อเรียนรู้วิธีแก้ปัญหา 

สาเหตุที่วิดีโอถูกนำออกและสิ่งที่คุณสามารถทำได้

มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

หากเห็นข้อความ "วิดีโอถูกนำออก: มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม" ข้างวิดีโอที่คุณอัปโหลด นั่นหมายความว่าวิดีโอดังกล่าวละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชน

วิธีแก้ไขปัญหา

มีการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการ

หากเห็นข้อความ "วิดีโอถูกนำออก: ละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการ" ข้างวิดีโอ นั่นหมายความว่าระบบอาจปฏิเสธวิดีโอเนื่องจากละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ลองอ่านข้อกำหนดในการให้บริการและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

มีเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์

หากเห็นข้อความข้างล่างนี้ปรากฏข้างวิดีโอของคุณ นั่นหมายความว่าเจ้าของเนื้อหาได้อ้างสิทธิ์เนื้อหาในวิดีโอดังกล่าวโดยใช้ระบบ Content ID ของ YouTube

  • มีเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์
  • ถูกปิดเสียงเนื่องจากมีเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์
  • ถูกบล็อกทั่วโลก
  • ถูกบล็อกในบางประเทศ

เลือกข้อความที่ปรากฏข้างวิดีโอของคุณ ซึ่งจะนำคุณไปยังหน้าที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ส่งผลกระทบต่อวิดีโอของคุณ ใต้หัวข้อ "รายละเอียดลิขสิทธิ์" คุณจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่ถูกร้องเรียนในวิดีโอของคุณ 

เรียนรู้ว่าการอ้างสิทธิ์ Content ID คืออะไร และส่งผลต่อวิดีโอของคุณอย่างไร

ลบวิดีโอออกแล้ว

วิดีโอของคุณถูกนำออกจาก YouTube เนื่องจากเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ส่งคำขอทางกฎหมายที่สมบูรณ์ให้เราลบวิดีโอดังกล่าว และคุณยังได้รับประกาศเตือนเรื่องลิขสิทธิ์ด้วย เรียนรู้ว่าประกาศเตือนเรื่องลิขสิทธิ์จะส่งผลต่อบัญชีของคุณอย่างไร 

การแก้ปัญหาประกาศเตือนเรื่องลิขสิทธิ์สามารถทำได้ 3 วิธี การลบวิดีโอที่มีประกาศเตือนจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับประกาศเตือนไม่ได้

มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

หากคุณเห็นข้อความ "วิดีโอถูกนำออก - มีปัญหาด้านเครื่องหมายการค้า" ข้างวิดีโอที่คุณอัปโหลด นั่นหมายความว่าวิดีโอดังกล่าวละเมิดนโยบายเครื่องหมายการค้าของเรา

อ่านนโยบายเครื่องหมายการค้าเพื่อทำความเข้าใจว่าเนื้อหาประเภทใดบ้างที่อัปโหลดไปยัง YouTube ได้ และเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการนำเนื้อหาของคุณออกจากเว็บไซต์อีก

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร