Zmieniająca się lub spadająca liczba subskrybentów

Wahania liczby subskrybentów to normalne zjawisko. Jeżeli liczba Twoich subskrybentów zmienia się lub zmniejsza, może to być spowodowane jedną z tych przyczyn:

Jeżeli zmiany w liczbie subskrybentów odbiegają od normy, może to być spowodowane znanym problemem. Jeśli uważasz, że wahania liczby subskrybentów wykraczają poza standardowe wartości, możesz zgłosić ten problem.

Masz więcej pytań dotyczących subskrypcji? W tym artykule znajdziesz pytania na temat subskrypcji w YouTube oraz odpowiedzi na nie
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?