Prenumeratorių skaičiaus pasikeitimas arba sumažėjimas

Svyruojantis prenumeratorių skaičius paprastai yra normalu. Jei jums atrodo, kad prenumeratorių skaičius pasikeitė arba sumažėjo, tai galėjo nutikti dėl vienos iš toliau nurodytų priežasčių.

Jei jums atrodo, kad prenumeratorių skaičiaus pokyčiai peržengia įprasto svyravimo ribas, tai galėjo nulemti žinoma problema. Jei manote, kad jums kilusi problema nepatenka į įprasto prenumeratorių skaičiaus svyravimo ribas, galite pranešti apie problemą.

Turite daugiau klausimų apie prenumeratorius? Skaitykite klausimus apie „YouTube“ prenumeratorius ir atsakymus į juos
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?