รับเครดิตสำหรับการร่วมให้คำบรรยาย

หลังจากส่งการร่วมให้คำบรรยายแล้ว ชื่อของคุณอาจปรากฏในคำอธิบายของวิดีโอบนหน้าสำหรับดูในฐานะผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน

อนุมัติการแสดงเครดิต

คุณต้องมีช่อง YouTube จึงจะมีตัวเลือกนี้ได้ เมื่อคุณอนุมัติ ปฏิเสธ หรือส่งเนื้อหา โปรดตรวจสอบว่าได้เลือกช่องให้เครดิตการมีส่วนร่วมของฉัน

เมื่อวิดีโอเวอร์ชันที่คุณร่วมให้คำบรรยายได้รับการเผยแพร่แล้ว ชื่อและลิงก์ช่องของคุณจะปรากฏในคำอธิบายของวิดีโอ นอกจากนี้คำบรรยายที่คุณมีส่วนร่วมยังจะปรากฏในคำอธิบายทุกภาษาที่พร้อมให้บริการด้วย

หากไม่มีชื่อของคุณอยู่ในรายการ

หากชื่อของคุณไม่ปรากฏในรายการเครดิต อาจเป็นเพราะคุณร่วมให้คำบรรยายไม่มากพอในวิดีโอเวอร์ชันที่เผยแพร่ปัจจุบัน หรือเวอร์ชันที่คุณมีส่วนร่วมอาจยังไม่ได้เผยแพร่

นำเครดิตออก

คุณเลือกไม่ให้แสดงชื่อของคุณในเครดิตผู้ให้ข้อมูลร่วมกันได้ทุกเมื่อ

  1. เปิดหน้าการมีส่วนร่วม
  2. ค้นหาวิดีโอที่ต้องการนำชื่อออก
  3. ยกเลิกการเลือกช่องในคอลัมน์เครดิต
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร