Få erkännande för undertextningsbidrag

När du har skickat in ett undertextningsbidrag kan du stå med som medverkande i videons beskrivning på visningssidan.

Godkänn visning av erkännande

Du måste ha en kanal på YouTube för att ha det här alternativet. När du godkänner, avslår eller skickar innehåll ser du till att kryssrutan Ange mig som medverkande är markerad.

När versionen av videon du arbetade med har publicerats visas ditt namn och en länk till din kanal i videons beskrivning. Där visas också ditt arbete på varje språk beskrivningen är översatt till.

Om ditt namn inte finns med på listan

Om ditt namn inte finns med på listan över medverkande kan det bero på att du inte bidrog tillräckligt mycket till den för närvarande publicerade versionen. Versionen du lade till kanske inte är publicerad än.

Ta bort erkännanden

Du kan alltid välja att inte visa ditt namn i listan med medverkande.

  1. Öppna bidragssidan.
  2. Hitta den video som du vill ta bort ditt namn från.
  3. Avmarkera rutan i kolumnen Medverkande.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?