Informowanie o udziale w tłumaczeniu napisów

Po przesłaniu napisów możesz się znaleźć na liście współtwórców wymienionych w opisie filmu na stronie odtwarzania.

Zgoda na wyświetlanie informacji

Aby mieć dostęp do tej opcji, musisz mieć kanał w YouTube. Kiedy zatwierdzasz, odrzucasz lub zgłaszasz treści, pamiętaj, by zaznaczyć pole Poinformuj o moim udziale.

Kiedy wersja filmu, nad którą pracujesz, zostanie opublikowana, Twoja nazwa oraz link do kanału znajdą się w opisie filmu. Ta informacja będzie widoczna w każdym języku, w którym dostępny jest opis.

Brak nazwy na liście współtwórców

Jeżeli Twojej nazwy nie ma na liście, może to oznaczać, że Twój wkład w opublikowaną ostatecznie wersję nie był wystarczający. Możliwe też, że dodana przez Ciebie wersja nie została jeszcze udostępniona.

Usuwanie informacji o współudziale

Uwaga: jeśli korzystasz z YouTube Studio w wersji beta, w menu po lewej stronie wybierz klasyczną wersję Studia twórców i wykonaj te czynności.

W dowolnym momencie możesz zrezygnować z wyświetlania Twojej nazwy na liście współtwórców.

  1. Zaloguj się w YouTube.
  2. Otwórz klasyczną wersję Studia twórców.
  3. Z panelu po lewej stronie wybierz Twój wkład.
  4. Na karcie Przesłane tłumaczenia lub Wersje robocze znajdź film, z którego chcesz usunąć informacje o swoim współudziale.
  5. Usuń zaznaczenie pola w sekcji Udział.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?