Informowanie o udziale w tłumaczeniu napisów

Po przesłaniu napisów możesz się znaleźć na liście współtwórców wymienionych w opisie filmu na stronie odtwarzania.

Zgoda na wyświetlanie informacji

Aby mieć dostęp do tej opcji, musisz mieć kanał w YouTube. Kiedy zatwierdzasz, odrzucasz lub zgłaszasz treści, pamiętaj, by zaznaczyć pole Poinformuj o moim udziale.

Kiedy wersja filmu, nad którą pracujesz, zostanie opublikowana, Twoja nazwa oraz link do kanału znajdą się w opisie filmu. Ta informacja będzie widoczna w każdym języku, w którym dostępny jest opis.

Brak nazwy na liście współtwórców

Jeżeli Twojej nazwy nie ma na liście, może to oznaczać, że Twój wkład w opublikowaną ostatecznie wersję nie był wystarczający. Możliwe też, że dodana przez Ciebie wersja nie została jeszcze udostępniona.

Usuwanie z informacji o twórcach i wykonawcach

W dowolnym momencie możesz zrezygnować z wyświetlania Twojej nazwy na liście twórców i wykonawców.

  1. Otwórz stronę z tłumaczeniami.
  2. Znajdź film, z którego chcesz usunąć swoją nazwę.
  3. Usuń zaznaczenie pola w sekcji Udział.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?