Få anerkjennelse for bidrag til teksting

Etter at du har sendt inn et bidrag til teksting, kan du bli oppført som bidragsyter i videobeskrivelsen på videosiden.

Godkjenn visning av anerkjennelser

For å kunne velge dette alternativet må du ha en YouTube-kanal. Når du godkjenner, avviser eller sender inn innhold, må du sørge for at boksen ved siden av Anerkjenn meg for bidraget mitt er merket av. 

Når versjonen av videoen du har jobbet med, publiseres, står navnet ditt og en link til kanalen din oppført i videobeskrivelsen. Arbeidet ditt er i tillegg oppført på alle språk beskrivelsen er tilgjengelig på.

Hvis navnet ditt ikke er på listen

Hvis navnet ditt ikke er på listen med anerkjennelser, kan det hende at du ikke bidro nok til den publiserte versjonen. Det kan også hende at versjonen du har bidratt til, ikke er offentlig ennå.

Fjern anerkjennelser

Du har alltid mulighet til å fjerne navnet ditt fra listen over bidragsytere.

  1. Åpne bidragssiden din.
  2. Finn videoen du vil fjerne navnet ditt fra.
  3. Fjern avmerkingen i boksen i Anerkjennelse-kolonnen.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?