Bliv krediteret for bidrag i form af undertekster

Når du har indsendt et bidrag i form af undertekster, kan du komme til at stå som bidragyder i videoens beskrivelse på afspilningssiden.

Godkend visning af kreditering

Du skal have en kanal på YouTube for at få denne mulighed. Når du godkender, afviser eller indsender indhold, skal du blot sørge for, at feltet Krediter mit bidrag er markeret.

Når den version af videoen, som du har arbejdet på, offentliggøres, vises dit navn og dit kanallink i videoens beskrivelse. Den viser også dit arbejde på alle de sprog, beskrivelsen findes på.

Hvis dit navn ikke er på listen

Hvis dit navn ikke er på listen med krediteringer, kan det skyldes, at du ikke har bidraget tilstrækkeligt til den aktuelt offentliggjorte version. Versionen, du har bidraget til, er muligvis ikke live endnu.

Fjern kreditering

Du kan altid fravælge at blive krediteret som bidragyder.

  1. Åbn din side med bidrag.
  2. Find den video, du vil fjerne dit navn fra.
  3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Kreditering.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?