Sử dụng hashtag (#) để tìm video

Hãy sử dụng hashtag (#) trong tiêu đề hoặc phần mô tả của video để giúp người xem tìm thấy video của bạn khi tìm một hashtag cụ thể.

Tìm video bằng hashtag (#)

Hashtag giúp bạn dễ dàng tìm thấy video về các chủ đề phổ biến. Có hai cách để tìm video bằng hashtag:

 • Tìm một hashtag (#) trên YouTube.
 • Chọn một hashtag (#) trong một tiêu đề video, bên trên một tiêu đề video hoặc trong phần mô tả video.

Bạn sẽ nhìn thấy trang kết quả hiển thị các video có hashtag đó.

Lưu ý: Các hashtag (#) vi phạm chính sách của chúng tôi sẽ không hiển thị trên YouTube.

Thêm hashtag (#) vào video

Hãy làm theo các bước để tải một video lên, sau đó nhập hashtag (#) (#hashtag #vidu) vào tiêu đề hoặc phần mô tả của video đó. 

 • Hashtag trong tiêu đề và phần mô tả sẽ có thêm siêu liên kết.
 • Nếu không có hashtag trong tiêu đề thì 3 hashtag đầu tiên trong phần mô tả sẽ hiển thị bên trên tiêu đề video đó.

Người xem có thể nhấp vào các hashtag trong tiêu đề video, bên trên tiêu đề video hoặc trong phần mô tả video. Sau khi nhấp vào một hashtag, họ sẽ được chuyển đến trang kết quả tìm kiếm của hashtag để xem các video có hashtag đó.

Lưu ý: Các hashtag (#) vi phạm chính sách của chúng tôi sẽ không hiển thị bên trên tiêu đề của video và có thể bị xóa.

Chính sách sử dụng hashtag (#)

Giống như tất cả các video được tải lên YouTube, hashtag phải đáp ứng Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi. Hãy nhớ tuân thủ các chính sách sau đây khi sử dụng hashtag:

 • Không có dấu cách: Hashtag không được có dấu cách. Nếu muốn hashtag có 2 từ, bạn có thể nối 2 từ đó với nhau (#HaiTu, #haitu).
 • Gắn quá nhiều thẻ: Đừng thêm quá nhiều thẻ vào một video. Bạn càng thêm nhiều thẻ vào video thì những thẻ đó càng ít có liên quan đối với những người xem đang tìm kiếm video. Nếu video có hơn 15 hashtag (#) thì chúng tôi sẽ bỏ qua tất cả các hashtag trên video đó. Việc gắn quá nhiều thẻ có thể khiến video của bạn bị xóa khỏi danh sách các video bạn tải lên hoặc phần kết quả tìm kiếm.
 • Nội dung gây hiểu lầm: Đừng thêm hashtag không liên quan trực tiếp đến video. Hashtag không liên quan hoặc gây hiểu lầm có thể khiến video của bạn bị xóa. Tìm hiểu thêm về Chính sách về siêu dữ liệu gây hiểu lầm.
 • Hành vi quấy rối: Bạn không được thêm hashtag với mục đích quấy rối, hạ nhục, hăm dọa, vạch trần hoặc đe dọa một cá nhân hay nhóm người nào đó. Việc vi phạm chính sách này sẽ khiến video của bạn bị xóa. Tìm hiểu thêm về Chính sách về hành vi quấy rối và bắt nạt qua mạng.
 • Lời nói căm thù: Bạn không được thêm hashtag nhằm kích động hành vi bạo lực hoặc thái độ hận thù đối với cá nhân hay nhóm người nào đó. Không thêm hashtag chứa từ ngữ kỳ thị chủng tộc, giới tính hoặc những từ ngữ mang tính xúc phạm khác. Việc vi phạm chính sách này sẽ khiến video của bạn bị xóa. Tìm hiểu thêm về Chính sách về lời nói căm thù.
 • Nội dung khiêu dâm: Việc thêm hashtag chứa từ ngữ tục tĩu hoặc khêu gợi có thể khiến video của bạn bị xóa. Nếu một video nhằm mục đích khiêu dâm thì video đó sẽ ít có khả năng được phép xuất hiện trên YouTube. Tìm hiểu thêm về Chính sách về nội dung khiêu dâm
 • Ngôn từ tục tĩu: Việc sử dụng ngôn từ tục tĩu hay phản cảm trong hashtag có thể khiến video của bạn bị giới hạn độ tuổi người xem hoặc bị xóa.
 • Cụm từ không phải hashtag: Dù cho phép thêm hashtag nhưng chúng tôi (vẫn) cấm việc thêm thẻ mô tả chung chung hoặc các câu lặp lại nhiều lần trong nội dung mô tả. Nếu bạn vi phạm chính sách này thì video của bạn có thể bị xóa hoặc chịu hình phạt. Tìm hiểu thêm về Chính sách về siêu dữ liệu gây hiểu lầm.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?