Sử dụng hashtag (#) để tìm kiếm video

Bạn có thể sử dụng hashtag (#) trong phần tiêu đề hoặc mô tả video để giúp người xem tìm thấy video của bạn khi họ tìm kiếm một hashtag (#) cụ thể.

Sử dụng hashtag (#) để tìm video

Hashtag (#) giúp bạn dễ dàng tìm thấy video về các chủ đề thịnh hành. Có hai cách để tìm video bằng hashtag (#):

 • Tìm kiếm một hashtag (#) trên YouTube.
 • Nhấp vào một hashtag (#) trong tiêu đề video, phía trên tiêu đề video hoặc trong phần mô tả video.

Bạn sẽ nhìn thấy trang kết quả hiển thị các video có hashtag (#). 

Thêm hashtag (#) vào video

Hãy làm theo các bước để tải video lên, sau đó nhập hashtag (#) (#hashtag #vidu) vào tiêu đề hoặc phần mô tả của video đó. 

 • Hashtag (#) trong tiêu đề và phần mô tả sẽ có thêm siêu liên kết.
 • Nếu không có hashtag (#) trong tiêu đề, 3 hashtag (#) đầu tiên trong phần mô tả sẽ hiển thị bên trên tiêu đề video đó.

Người dùng có thể nhấp vào hashtag (#) xuất hiện trong tiêu đề video của bạn, phía trên tiêu đề video hoặc trong phần mô tả để chuyển đến trang kết quả tìm kiếm của hashtag (#) đó và xem các video có liên quan.

Chính sách sử dụng hashtag (#)

Giống như tất cả nội dung được tải lên YouTube, hashtag phải đáp ứng Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi. Bạn cần đảm bảo tuân thủ các chính sách sau đây khi sử dụng thẻ bắt đầu bằng #:

 • Không có dấu cách: Hashtag không được có bất kỳ dấu cách nào. Nếu muốn hashtag (#) có 2 từ, bạn có thể nối 2 từ đó với nhau (#HaiTu, #haitu).
 • Gắn quá nhiều thẻ: Không nên thêm quá nhiều thẻ hashtag cho một video duy nhất. Bạn càng thêm nhiều thẻ vào video thì những thẻ đó càng ít có liên quan hơn đối với những người dùng đang tìm kiếm video. Nếu video có hơn 15 thẻ bắt đầu bằng #, chúng tôi sẽ bỏ qua tất cả các thẻ bắt đầu bằng # trên video đó. Gắn quá nhiều thẻ có thể khiến video của bạn bị xóa khỏi mục tải lên hoặc kết quả tìm kiếm.
 • Nội dung gây hiểu lầm: Đừng thêm thẻ bắt đầu bằng # không liên quan trực tiếp đến video. Thẻ bắt đầu bằng # gây hiểu lầm hoặc không liên quan có thể khiến video của bạn bị xóa. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Chính sách siêu dữ liệu gây hiểu lầm của chúng tôi hoặc xem phần Siêu dữ liệu gây hiểu lầm trên video YouTube.
 • Quấy rối: Đừng thêm thẻ bắt đầu bằng # với mục đích quấy rối, làm nhục, hăm dọa, vạch trần hoặc đe dọa một cá nhân hay một nhóm. Vi phạm chính sách này sẽ khiến video của bạn bị xóa. Tìm hiểu thêm về Chính sách quấy rối và bắt nạt trực tuyến của chúng tôi.
 • Lời nói căm thù: Đừng thêm bất kỳ thẻ bắt đầu bằng # nào để cổ vũ bạo lực hoặc thù hận đối với cá nhân hoặc nhóm người. Đừng thêm thẻ bắt đầu bằng # chứa nội dung phân biệt chủng tộc, giới tính hoặc điều tiếng khác. Vi phạm chính sách này sẽ khiến video của bạn bị xóa. Tìm hiểu thêm về Chính sách lời nói căm thù của chúng tôi.
 • Nội dung khiêu dâm: Thêm các thẻ bắt đầu bằng # về nội dung tình dục hoặc khiêu dâm có thể khiến video của bạn bị xóa. Nhớ rằng, nếu một video có mục đích khiêu dâm thì khả năng video đó được YouTube chấp nhận sẽ là rất ít. Tìm hiểu thêm về Chính sách nội dung khiêu dâm của chúng tôi. 
 • Ngôn ngữ thô tục: Sử dụng các cụm từ tục tĩu hay có tính xúc phạm trong thẻ bắt đầu bằng # có thể khiến video của bạn bị giới hạn độ tuổi người xem hoặc bị xóa.
 • Không phải các thẻ bắt đầu bằng #: Mặc dù chúng tôi cho phép thêm các thẻ bắt đầu bằng # nhưng chúng tôi (vẫn) cấm thêm thẻ mô tả thông thường hoặc các câu lặp lại nhiều lần trong mô tả. Chúng tôi sẽ xóa hoặc áp dụng hình phạt cho video của bạn nếu bạn vi phạm chính sách này. Hãy tìm hiểu thêm về Chính sách siêu dữ liệu gây hiểu lầm của chúng tôi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?