Používání hashtagů k vyhledávání videí

Chcete-li divákům usnadnit vyhledání vašeho videa, když hledají konkrétní hashtag, vložte hashtag do názvu nebo popisu videa.

Vyhledávání videí pomocí hashtagů

Hashtagy představují snadný způsob, jak najít videa na aktuální témata. Videa se dají hledat podle hashtagů dvěma způsoby:

 • zadáním hashtagu do vyhledávání na YouTube,
 • vybráním hashtagu v názvu videa, nad názvem videa nebo v popisku videa.

Na stránce s výsledky se zobrazí videa označená daným hashtagem.

Poznámka: Hashtagy, které porušují naše zásady, nebudou na YouTube dostupné.

Přidání hashtagů k videím

Nahrajte video podle pokynů a potom do jeho názvu nebo popisu zadejte hashtag (#hashtag #příklad). 

 • Hashtagy v názvu nebo popisu budou obsahovat odkaz.
 • Pokud název neobsahuje žádné hashtagy, zobrazí se nad názvem videa první tři hashtagy z popisu.

Diváci mohou kliknout na hashtag v názvu videa, nad názvem videa nebo v popisu videa. Přejdou tak na stránku výsledků, která obsahuje další videa označená tímto hashtagem.

Poznámka: Hashtagy, které porušují naše zásady, nebudou nad názvem videa zobrazeny a mohou být odstraněny.

Zásady používání hashtagů

Stejně jako všechna videa nahraná na YouTube musí hashtagy splňovat naše pokyny pro komunitu. Při používání hashtagů dodržujte tato pravidla:

 • Žádné mezery: Hashtagy nesmějí obsahovat žádné mezery. Chcete-li sestavit hashtag ze dvou slov, můžete je spojit (#DvěSlova, #dvěslova).
 • Příliš mnoho tagů: K jednomu videu nepřidávejte příliš mnoho hashtagů. Čím více tagů k videu přidáte, tím méně budou relevantní pro diváky, kteří hashtagy hledají. Pokud je u videa více než 15 hashtagů, všechny hashtagy budou ignorovány. Použití příliš mnoha tagů může vést k odstranění vašeho videa z nahraných videí nebo z výsledků vyhledávání.
 • Zavádějící obsah: Nepřidávejte hashtagy, které s videem přímo nesouvisejí. Zavádějící nebo nesouvisející hashtagy mohou být důvodem k odstranění videa. Další informace o našich zásadách pro zavádějící metadata najdete zde.
 • Obtěžování: Nepřidávejte hashtagy za účelem vyhrožování, konfrontace či obtěžování, ponižování nebo zastrašování osob nebo skupin osob. Porušení těchto zásad může vést k odstranění vašich videí. Další informace o zásadách týkajících se obtěžování a kyberšikany najdete zde.
 • Projevy nenávisti: Nepřidávejte žádné hashtagy propagující nenávist k osobám nebo skupinám osob či násilí na nich. Nevkládejte rasistické, sexistické či jinak urážlivé hashtagy. Porušení těchto zásad může vést k odstranění vašich videí. Další informace o našich zásadách týkajících se projevů nenávisti najdete zde.
 • Sexuální obsah: Přidávání sexuálních či explicitních hashtagů může vést k odstranění vašeho videa. Pokud má video za cíl být sexuálně provokativní, pravděpodobně nebude přijatelné pro YouTube. Další informace o našich obsahových zásadách týkajících se sexuálního obsahu najdete zde
 • Vulgární výrazy: Používání sprostých nebo urážlivých výrazů v hashtagu může vést k věkovému omezení nebo odstranění videa.
 • Jiné štítky než hashtagy: Přidávat hashtagy je povoleno, ale přidávat obyčejné popisné štítky nebo opakující se věty do popisu videa je stále zakázáno. V případě porušení těchto zásad může být vaše video odstraněno nebo může dojít k postihu. Další informace o našich zásadách pro zavádějící metadata najdete zde.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?