Používání hashtagů k vyhledávání videí

Zařazením hashtagů do názvu a popisu videí umožníte divákům, aby podle specifických hashtagů našli vaše video.

Používání hashtagů k hledání videí

Hashtagy představují snadný způsob, jak najít videa na aktuální témata. Videa se dají hledat podle hashtagů dvěma způsoby:

 • zadáním hashtagu do vyhledávání na YouTube,
 • kliknutím na hashtag v názvu videa, nad názvem videa nebo v popisu videa.

Na stránce s výsledky se zobrazí videa označená daným hashtagem. 

Přidání hashtagů k videím

Nahrajte video podle pokynů a potom do jeho názvu nebo popisu zadejte hashtag (#hashtag #příklad). 

 • Hashtagy v názvu nebo popisu budou obsahovat odkaz.
 • Pokud název neobsahuje žádné hashtagy, zobrazí se nad názvem videa první tři hashtagy z popisu.

Uživatelé mohou kliknout na hashtag v názvu videa, nad názvem videa nebo v popisu, čímž přejdou na stránku výsledků, která obsahuje další videa označená tímto hashtagem.

Zásady používání hashtagů

Hashtagy, stejně jako veškerý obsah nahrávaný na YouTube, musejí splňovat naše pokyny pro komunitu. Při používání hashtagů dodržujte tato pravidla:

 • Žádné mezery: Hashtagy nesmějí obsahovat žádné mezery. Chcete-li sestavit hashtag ze dvou slov, můžete je spojit (#DvěSlova, #dvěslova).
 • Příliš mnoho tagů: K jednomu videu nepřidávejte příliš mnoho hashtagů. Čím více tagů přidáte k videu, tím méně budou relevantní pro uživatele, kteří hashtagy hledají. Pokud je u videa více než 15 hashtagů, všechny hashtagy budou ignorovány. Použití příliš mnoha tagů může vést k odstranění vašeho videa z nahraných videí nebo z výsledků vyhledávání.
 • Zavádějící obsah: Nepřidávejte hashtagy, které s videem přímo nesouvisejí. Zavádějící nebo nesouvisející hashtagy mohou být důvodem k odstranění videa. Přečtěte si další informace o našich zásadách pro zavádějící metadata nebo se podívejte na video o zavádějících metadatech na YouTube.
 • Obtěžování: Nepřidávejte hashtagy za účelem vyhrožování, konfrontace či obtěžování, ponižování nebo zastrašování osob nebo skupin osob. Porušení těchto zásad může vést k odstranění vašich videí. Další informace o zásadách týkajících se obtěžování a kyberšikany.
 • Projevy nenávisti: Nepřidávejte žádné hashtagy propagující nenávist k osobám nebo skupinám osob či násilí na nich. Nevkládejte rasistické, sexistické či jinak urážlivé hashtagy. Porušení těchto zásad může vést k odstranění vašich videí. Další informace o našich zásadách týkajících se projevů nenávisti.
 • Sexuální obsah: Přidávání sexuálních či explicitních hashtagů může vést k odstranění vašeho videa. Pamatujte si, že pokud má video za cíl být sexuálně provokativní, pravděpodobně nebude přijatelné pro YouTube. Další informace o našich obsahových zásadách týkajících se sexuálního obsahu
 • Vulgární výrazy: Používání sprostých nebo urážlivých výrazů v hashtagu může vést k věkovému omezení nebo odstranění videa.
 • Jiné štítky než hashtagy: Přidávat hashtagy je povoleno, ale přidávat obyčejné popisné štítky nebo opakující se věty do popisu videa je stále zakázáno. Porušení této zásady může vést k odstranění příslušného videa nebo k jiným postihům. Další informace o našich zásadách pro zavádějící metadata.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?