Thêm màn hình kết thúc cho video

Bạn có thể thêm màn hình kết thúc vào đoạn từ 5 đến 20 giây cuối của một video. Bạn có thể sử dụng màn hình kết thúc để quảng bá các video khác, khuyến khích người xem đăng ký kênh và làm nhiều việc khác. Bạn có thể thêm tối đa 4 thành phần vào màn hình kết thúc cho các video có tỷ lệ khung hình 16:9 chuẩn. Những tỷ lệ khung hình khác có thể có giới hạn thấp hơn.

Lưu ý:

 • Video của bạn phải dài ít nhất 25 giây mới có màn hình kết thúc.
 • Các thành phần tương tác khác như dòng giới thiệu thẻ và hình mờ video đều bị chặn trong màn hình kết thúc.
 • Màn hình kết thúc không hoạt động trên những video được đặt là dành cho trẻ em, trong ứng dụng YouTube Music, video flash, web dành cho thiết bị di động hoặc video 360.

Thêm màn hình kết thúc

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Nội dung.
 3. Nhấp vào tiêu đề hoặc hình thu nhỏ của video mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Trình chỉnh sửa.
 5. Chọn biểu tượng Màn hình kết thúc "" rồi chọn thành phần bạn muốn thêm:
  • Áp dụng mẫu: Mẫu chứa các nhóm thành phần mà bạn có thể tuỳ chỉnh để tạo màn hình kết thúc.
  • Video: Giới thiệu video tải lên gần đây nhất, video phù hợp nhất với người xem hoặc một video cụ thể.
  • Danh sách phát: Hiện một danh sách phát công khai trên YouTube.
  • Đăng ký: Khuyến khích người xem đăng ký kênh của bạn.
  • Kênh: Quảng bá một kênh khác cùng thông điệp tuỳ chỉnh.
  • Đường liên kết: Nếu đang tham gia Chương trình Đối tác YouTube, bạn có thể liên kết đến một trang web bên ngoài.
  • Lưu ý: Hãy đảm bảo trang web bên ngoài mà bạn liên kết tuân thủ các chính sách của chúng tôi, bao gồm cả Nguyên tắc cộng đồng và Điều khoản dịch vụ. Việc vi phạm chính sách có thể khiến thẻ hoặc đường liên kết đó bị xoá, kênh bị cảnh cáo hoặc Tài khoản Google của bạn bị chấm dứt.
  • Hàng hoá: Giới thiệu một mặt hàng trong danh sách hàng hoá của bạn.

  6. Nhấp vào LƯU. 

Lưu ý: Bạn cũng có thể thêm và tuỳ chỉnh màn hình kết thúc trong lúc tải video lên.

Lựa chọn khác

 • Xoá loại thành phần: Nhấp vào Xoá thành phần ""để xoá một loại thành phần. Bạn có thể nhấp vào biểu tượng Thành phần "" để chọn một thành phần màn hình kết thúc khác.
 • Thay đổi thời gian của thành phần: Nhấp và kéo hai đầu của dòng thời gian để thiết lập thời điểm bắt đầu và kết thúc của thành phần. Bạn cũng có thể nhập thời gian cụ thể vào hộp bên cạnh nút Xoá thành phần.
 • Thay đổi vị trí thành phần: Nhấp vào vị trí bên trong hộp và kéo. Nhấp vào ​​biểu tượng lưới "" trong trình phát để một hình lưới xuất hiện trên màn hình xem trước video. Bạn cũng có thể chọn "Bám theo lưới" và "Bám theo thành phần" để đặt vị trí cho các thành phần.
 • Xem trước màn hình kết thúc: Để biết màn hình kết thúc của bạn sẽ trông như thế nào khi video đang phát, hãy chọn nút phát "" trên trình phát video.
 • Xem các chỉ số của màn hình kết thúc: Bạn có thể xem hiệu suất của màn hình kết thúc thông qua báo cáo mở rộng trong YouTube Analytics.

Tuỳ chỉnh màn hình kết thúc

Thành phần là các đoạn nội dung mà bạn thêm vào màn hình kết thúc. Có nhiều cách để tùy chỉnh các thành phần trong màn hình kết thúc. Bạn có thể áp dụng mẫu, thay đổi thời gian và chọn vị trí xuất hiện cho các thành phần này trong video của mình.

Áp dụng mẫu

Mẫu chứa các nhóm thành phần mà bạn có thể tuỳ chỉnh để tạo màn hình kết thúc.

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Nội dung.
 3. Nhấp vào video mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Trình chỉnh sửa.
 5. Nhấp vào biểu tượng Thêm thành phần "" để áp dụng mẫu.
 6. Nhấp vào LƯU.

Xóa loại thành phần

 1. Chọn một thành phần bằng cách nhấp vào thành phần đó trong hàng màn hình kết thúc của Trình chỉnh sửa.
 2. Ở bên trái video của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Xoá thành phần "".
 3. Nhấp vào biểu tượng Thêm thành phần "" để chọn một thành phần màn hình kết thúc khác.
 4. Nhấp vào LƯU.

Thay đổi thời gian của thành phần

Bạn có thể chọn thời điểm bạn muốn các thành phần màn hình kết thúc xuất hiện trong video của mình. Theo mặc định, các thành phần màn hình kết thúc sẽ hiển thị cùng một lúc. Bạn có thể tùy chỉnh từng thành phần để xuất hiện vào các thời điểm khác nhau.

 1. Chọn một thành phần bằng cách nhấp vào thành phần đó trong hàng màn hình kết thúc của Trình chỉnh sửa.
 2. Ở bên trái video của bạn, hãy tìm các hộp chứa thời gian xuất hiện của màn hình kết thúc.
 3. Cập nhật thời gian bắt đầu hoặc thời gian kết thúc của thành phần đó.
 4. Nhấp vào LƯU.

Ngoài ra, để thay đổi thời gian xuất hiện của thành phần màn hình kết thúc, bạn có thể dùng các mũi tên để kéo thành phần đó trên hàng màn hình kết thúc trong Trình chỉnh sửa.

Thay đổi vị trí thành phần

 1. Chọn một thành phần bằng cách nhấp vào thành phần đó trong hàng màn hình kết thúc của Trình chỉnh sửa.
 2. Trong trình phát video, hãy kéo thành phần đó đến vị trí mong muốn.
 3. Nhấp vào LƯU.
Mẹo: Nhấp vào biểu tượng lưới "" trong trình phát để thấy một hình lưới trên màn hình xem trước video. Bạn cũng có thể chọn "Bám theo lưới" và "Bám theo thành phần" để đặt vị trí cho các thành phần.

Xem trước màn hình kết thúc

Để biết màn hình kết thúc của bạn sẽ trông như thế nào trong khi video phát, hãy chọn nút phát "" trên trình phát video.

Những nội dung có thể xuất hiện trên màn hình kết thúc

Thành phần là các đoạn nội dung mà bạn thêm vào màn hình kết thúc. Một số thành phần có thể cung cấp thêm thông tin khi bạn mở rộng hoặc di chuột lên. Bạn có thể thêm tối đa 4 thành phần trong màn hình kết thúc cho các video có tỷ lệ khung hình chuẩn 16:9. Những tỷ lệ khung hình khác có thể có giới hạn thấp hơn.

Các thành phần có thể giới thiệu những loại nội dung khác nhau:

 • Video hoặc danh sách phát:
  • Giới thiệu nổi bật video mà bạn tải lên gần đây nhất.
  • Cho phép YouTube chọn một video trên kênh của bạn để đưa ra đề xuất phù hợp nhất cho người xem.
  • Chọn video hoặc danh sách phát bất kỳ (công khai hoặc không công khai) trên kênh của bạn hoặc kênh khác.
 • Đăng ký: Khuyến khích người xem đăng ký kênh của bạn.
 • Kênh: Quảng bá một kênh khác cùng thông điệp tuỳ chỉnh.
 • Trang web bên ngoài: Nếu đang tham gia Chương trình Đối tác YouTube, thì bạn có thể liên kết tới một trang web bên ngoài.
Lưu ý: Hãy đảm bảo trang web bên ngoài mà bạn liên kết tuân thủ các chính sách của chúng tôi, bao gồm cả Nguyên tắc cộng đồngĐiều khoản dịch vụ của YouTube. Việc vi phạm chính sách có thể khiến thẻ hoặc đường liên kết đó bị xoá, kênh bị cảnh cáo hoặc Tài khoản Google của bạn bị chấm dứt.
Các phương pháp hay nhất để tạo màn hình kết thúc
 • Giới thiệu nổi bật các thành phần có liên quan đến video.
 • Khuyến khích người xem nhấp vào bằng cách sử dụng lời kêu gọi hành động cho các thành phần màn hình kết thúc khác nhau.
 • Nếu sử dụng hình ảnh tùy chỉnh, bạn nên sử dụng hình ảnh có độ phân giải tối thiểu là 300 x 300 pixel.
 • Đảm bảo bạn dành đủ khoảng trống và thời gian ở cuối video cho màn hình kết thúc. Đảm bảo bạn cân nhắc sử dụng 20 giây cuối cùng của video khi chỉnh sửa.
 • Cân nhắc đặt thời gian cho các thành phần màn hình kết thúc khác nhau để hiển thị tại những khoảng thời gian khác nhau.
Kiểm tra các chỉ số của màn hình kết thúc

Bạn có thể kiểm tra hiệu suất của màn hình kết thúc trên tab Mức độ tương tác trong YouTube Analytics.

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Số liệu phân tích.
 3. Trên trình đơn trên cùng, hãy chọn Mức độ tương tác.

Nếu bạn đang xem số liệu phân tích cho toàn bộ kênh của mình:

 • Để so sánh mức độ hiệu quả của các loại thành phần khác nhau, hãy sử dụng thẻ “Các loại thành phần màn hình kết thúc hàng đầu”.
 • Để xem những video có màn hình kết thúc mà người xem đã nhấp vào nhiều nhất., hãy sử dụng thẻ “Các video hàng đầu xếp theo màn hình kết thúc".

Nếu bạn đang xem số liệu phân tích của một video cụ thể:

 • Để xem tần suất người xem nhấp vào các thành phần màn hình kết thúc, hãy sử dụng thẻ "Tỷ lệ nhấp vào thành phần màn hình kết thúc".

Yêu cầu về màn hình kết thúc dành cho người xem

Người xem không thể nhìn thấy màn hình kết thúc của bạn ở những nơi sau:

 • Web dành cho thiết bị di động (ngoại trừ web dành cho thiết bị di động trên iPad).
 • Ứng dụng YouTube Music hoặc YouTube Kids.
 • Video flash.
 • Video 360.

Màn hình kết thúc và video được đặt là dành cho trẻ em

Màn hình kết thúc không hoạt động trên những video được đặt là dành cho trẻ em.
Ngay cả khi trước đây bạn đã thêm màn hình kết thúc vào video, người xem sẽ không thấy màn hình kết thúc khi đối tượng người xem của video được đặt là dành cho trẻ em.

Lưu ý: Màn hình kết thúc không phải lúc nào cũng xuất hiện hoặc có thể xuất hiện khác với thiết kế ban đầu. Điều này xảy ra khi chúng tôi cải thiện chất lượng của màn hình kết thúc dựa trên hiệu suất, hành vi của người xem, thiết bị và bối cảnh.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
59
false
false