เพิ่ม End Screen ลงในวิดีโอ

คุณเพิ่ม End Screen ลงในช่วง 5-20 วินาทีสุดท้ายของวิดีโอได้ เพื่อโปรโมตวิดีโออื่น กระตุ้นผู้ชมให้ติดตาม และอื่นๆ อีกมากมาย โดยคุณเพิ่มองค์ประกอบได้ถึง 4 รายการใน End Screen สำหรับวิดีโอที่มีอัตราส่วน 16:9 แบบมาตรฐาน แต่อัตราส่วนอื่นๆ อาจมีขีดจำกัดที่ต่ำกว่า

หมายเหตุ

 • วิดีโอต้องมีความยาวอย่างน้อย 25 วินาทีจึงจะใช้ End Screen ได้
 • องค์ประกอบอินเทอร์แอกทีฟอื่นๆ เช่น ทีเซอร์ของการ์ดและลายน้ำของวิดีโอจะไม่ปรากฏในช่วง End Screen
 • End Screen จะใช้งานไม่ได้ในวิดีโอที่ตั้งสถานะเป็นสร้างมาเพื่อเด็ก, วิดีโอในแอป YouTube Music, วิดีโอแบบ Flash, เว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือวิดีโอ 360

เพิ่ม End Screen

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกเนื้อหาจากเมนูด้านซ้าย
 3. คลิกชื่อหรือภาพปกของวิดีโอที่ต้องการแก้ไข
 4. เลือกตัดต่อวิดีโอจากเมนูด้านซ้าย
 5. เลือก End Screen  แล้วเลือกองค์ประกอบที่ต้องการเพิ่ม
  • ใช้เทมเพลต: เทมเพลตมีองค์ประกอบต่างๆ ที่จัดเป็นกลุ่มให้คุณเลือกปรับแต่งเพื่อสร้าง End Screen
  • วิดีโอ: วิดีโอที่อัปโหลดล่าสุด วิดีโอที่เหมาะกับผู้ชม หรือวิดีโอที่เฉพาะเจาะจง
  • เพลย์ลิสต์: แสดงเพลย์ลิสต์ YouTube สาธารณะ
  • ติดตาม: กระตุ้นให้ผู้ชมติดตามช่องของคุณ
  • ช่อง: โปรโมตช่องอื่นด้วยข้อความที่กำหนดเอง
  • ลิงก์: หากอยู่ในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube คุณจะลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกได้
  • หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบว่าเว็บไซต์ภายนอกที่ลิงก์เป็นไปตามนโยบายของเรา รวมถึงหลักเกณฑ์ของชุมชนและข้อกำหนดในการให้บริการ การละเมิดอาจส่งผลให้มีการนำการ์ดหรือลิงก์ออก ประกาศเตือน หรือการสิ้นสุดการใช้งานบัญชี Google
  • สินค้า: แสดงสินค้าของคุณ 1 รายการ

 6. คลิก "บันทึก" 

หมายเหตุ: คุณเพิ่มและปรับแต่ง End Screen ขณะอัปโหลดวิดีโอได้ด้วย

ตัวเลือกเพิ่มเติม

 • นำประเภทองค์ประกอบออก: คลิก "ลบองค์ประกอบ" เพื่อนำประเภทองค์ประกอบออก คุณคลิก "องค์ประกอบ" เพิ่มลงในเพลย์ลิสต์ เพื่อเลือกองค์ประกอบ End Screen อื่นได้
 • เปลี่ยนช่วงเวลาขององค์ประกอบ: คลิกและลากส่วนท้ายของไทม์ไลน์เพื่อตั้งเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดขององค์ประกอบ นอกจากนี้ คุณยังป้อนเวลาที่ต้องการลงในช่องข้างปุ่มลบองค์ประกอบได้ด้วย
 • เปลี่ยนตำแหน่งองค์ประกอบ: คลิกและลากภายในช่อง คุณสามารถคลิกตารางกริด ในโปรแกรมเล่นวิดีโอเพื่อแสดงตารางกริดในตัวอย่างวิดีโอ นอกจากนี้ ยังเลือก "จัดพอดีกับตาราง" และ "จัดพอดีกับองค์ประกอบ" ได้เพื่อช่วยในการวางองค์ประกอบ
 • ดูตัวอย่าง End Screen: หากต้องการดูว่า End Screen มีลักษณะอย่างไรในขณะที่เล่นวิดีโอ ให้เลือกปุ่มเล่น ในโปรแกรมเล่นวิดีโอ
 • ตรวจสอบเมตริก End Screen: คุณตรวจสอบประสิทธิภาพของ End Screen ได้จากรายงานแบบขยายใน YouTube Analytics

ปรับแต่ง End Screen

องค์ประกอบคือเนื้อหาหลายๆ ส่วนที่คุณเพิ่มลงใน End Screen ซึ่งวิธีปรับแต่งองค์ประกอบใน End Screen นั้นมีหลายวิธี คุณอาจใช้เทมเพลต เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาขององค์ประกอบ หรือเลือกตำแหน่งที่องค์ประกอบจะปรากฏในวิดีโอก็ได้

ใช้เทมเพลต

เทมเพลตมีองค์ประกอบต่างๆ ที่จัดเป็นกลุ่มๆ ให้คุณเลือกปรับแต่งเพื่อสร้าง End Screen

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกเนื้อหาจากเมนูด้านซ้าย
 3. คลิกวิดีโอที่ต้องการแก้ไข
 4. เลือกตัดต่อวิดีโอจากเมนูด้านซ้าย
 5. คลิก "เพิ่มองค์ประกอบ" เพิ่มลงในเพลย์ลิสต์ เพื่อใช้เทมเพลต
 6. คลิกบันทึก

นำประเภทองค์ประกอบออก

 1. คลิกองค์ประกอบที่แถว End Screen ในโปรแกรมตัดต่อเพื่อเลือกองค์ประกอบ
 2. คลิก "ลบองค์ประกอบ" ทางด้านซ้ายของวิดีโอ
 3. คลิก "เพิ่มองค์ประกอบ" เพิ่มลงในเพลย์ลิสต์ เพื่อเลือกองค์ประกอบ End Screen อื่น
 4. คลิกบันทึก

เปลี่ยนช่วงเวลาขององค์ประกอบ

คุณเลือกเวลาที่ต้องการให้องค์ประกอบ End Screen ปรากฏในวิดีโอได้ องค์ประกอบของ End Screen จะปรากฏขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันโดยค่าเริ่มต้น ซึ่งคุณปรับแต่งแต่ละองค์ประกอบให้ปรากฏในเวลาที่ต่างกันได้โดยทำดังนี้

 1. คลิกองค์ประกอบที่แถว End Screen ในโปรแกรมตัดต่อเพื่อเลือกองค์ประกอบ
 2. ไปที่กล่องที่มีเวลาของ End Screen ทางด้านซ้ายของวิดีโอ
 3. อัปเดตเวลาเริ่มต้นหรือเวลาสิ้นสุดขององค์ประกอบ
 4. คลิกบันทึก

นอกจากนี้ คุณยังเปลี่ยนระยะเวลาขององค์ประกอบ End Screen ได้โดยใช้ลูกศรลากองค์ประกอบไปที่แถว End Screen ในโปรแกรมตัดต่อ

เปลี่ยนตำแหน่งองค์ประกอบ

 1. คลิกองค์ประกอบที่แถว End Screen ในโปรแกรมตัดต่อเพื่อเลือกองค์ประกอบ
 2. ลากองค์ประกอบไปยังตำแหน่งที่ต้องการในโปรแกรมเล่นวิดีโอ
 3. คลิกบันทึก
เคล็ดลับ: คลิกตารางกริด  ในโปรแกรมเล่นวิดีโอเพื่อแสดงตารางกริดในตัวอย่างวิดีโอ นอกจากนี้ ยังเลือก "จัดพอดีกับตาราง" และ "จัดพอดีกับองค์ประกอบ" ได้เพื่อช่วยในการวางองค์ประกอบ

ดูตัวอย่าง End Screen

หากต้องการดูว่า End Screen มีลักษณะอย่างไรในขณะที่เล่นวิดีโอ ให้เลือกปุ่มเล่น ในโปรแกรมเล่นวิดีโอ

สิ่งที่ End Screen แสดงได้

องค์ประกอบคือเนื้อหาหลายๆ ส่วนที่คุณเพิ่มลงใน End Screen ซึ่งองค์ประกอบบางรายการจะขยายได้หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อวางเมาส์บนองค์ประกอบนั้น โดยคุณเพิ่มองค์ประกอบได้ถึง 4 รายการลงใน End Screen สำหรับวิดีโอที่มีอัตราส่วน 16:9 แบบมาตรฐาน แต่อัตราส่วนอื่นๆ อาจมีขีดจำกัดที่ต่ำกว่า

องค์ประกอบอาจมีเนื้อหาได้หลายประเภท ดังนี้

 • วิดีโอหรือเพลย์ลิสต์:
  • นำเสนอวิดีโอที่อัปโหลดล่าสุดของคุณ
  • อนุญาตให้ YouTube เลือกวิดีโอจากช่องของคุณให้เหมาะกับผู้ชมมากที่สุด
  • เลือกวิดีโอหรือเพลย์ลิสต์ (สาธารณะหรือไม่เป็นสาธารณะ) จากช่องของคุณหรือช่องอื่นๆ
 • ติดตาม: กระตุ้นให้ผู้ชมติดตามช่องของคุณ
 • ช่อง: โปรโมตช่องอื่นด้วยข้อความที่กำหนดเอง
 • เว็บไซต์ภายนอก: หากอยู่ในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube คุณจะลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกได้
หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบว่าเว็บไซต์ภายนอกที่ลิงก์เป็นไปตามนโยบายของเรา รวมถึงหลักเกณฑ์ของชุมชนและข้อกำหนดในการให้บริการ การละเมิดอาจส่งผลให้มีการนำการ์ดหรือลิงก์ออก ประกาศเตือน หรือการยกเลิกการใช้งานบัญชี Google
แนวทางปฏิบัติแนะนำในการสร้าง End Screen
 • ใส่องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอ
 • กระตุ้นให้ผู้ชมคลิกโดยใช้คำกระตุ้นการตัดสินใจสำหรับองค์ประกอบ End Screen แต่ละรายการ
 • หากคุณใช้รูปภาพที่กำหนดเอง เราขอแนะนำให้ใช้รูปภาพที่มีความกว้างอย่างน้อย 300 x 300 พิกเซล
 • ตรวจสอบว่ามีพื้นที่และเวลาในช่วงท้ายวิดีโอเพียงพอสำหรับ End Screen อย่าลืมพิจารณาถึงช่วง 20 วินาทีสุดท้ายของวิดีโอเมื่อทำการแก้ไข
 • ลองกำหนดเวลาให้องค์ประกอบ End Screen แต่ละรายการปรากฏในเวลาที่ต่างกัน
ตรวจสอบเมตริก End Screen

คุณตรวจสอบประสิทธิภาพของ End Screen ได้ในแท็บการมีส่วนร่วมของ YouTube Analytics

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือก Analytics ในเมนูด้านซ้าย
 3. เลือกการมีส่วนร่วมจากเมนูด้านบน

หากกำลังดูข้อมูลวิเคราะห์สำหรับทั้งช่อง ให้ทำดังนี้

 • ใช้การ์ด "ประเภทองค์ประกอบ End Screen ยอดนิยม" เพื่อเปรียบเทียบความสำเร็จขององค์ประกอบประเภทต่างๆ
 • ใช้การ์ด "วิดีโอยอดนิยมตาม End Screen" เพื่อดูวิดีโอที่มีผู้ชมคลิก End Screen มากที่สุด

หากกำลังดูข้อมูลวิเคราะห์สำหรับวิดีโอใดวิดีโอหนึ่ง ให้ทำดังนี้

 • ใช้การ์ด "อัตราการคลิกขององค์ประกอบ End Screen" เพื่อดูความถี่ที่ผู้ชมคลิกองค์ประกอบ End Screen

ข้อกำหนดของ End Screen สำหรับผู้ชม

ผู้ชมจะไม่เห็น End Screen ในที่ต่อไปนี้

 • เว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ยกเว้นเว็บบน iPad)
 • แอป YouTube Music หรือ YouTube Kids
 • วิดีโอแบบ Flash
 • วิดีโอ 360

End Screen และวิดีโอที่ตั้งสถานะเป็นสร้างมาเพื่อเด็ก

End Screen จะใช้งานไม่ได้ในวิดีโอที่ตั้งสถานะเป็นสร้างมาเพื่อเด็ก
แม้ว่าก่อนหน้านี้คุณได้เพิ่ม End Screen ไปยังวิดีโอของตนเอง แต่หากคุณกำหนดผู้ชมเป็นสร้างมาเพื่อเด็ก ผู้ชมก็จะไม่เห็น End Screen ดังกล่าว

หมายเหตุ: End Screen อาจไม่ปรากฏในบางครั้ง หรืออาจปรากฏต่างจากที่ออกแบบไว้ ความแตกต่างนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเราปรับปรุง End Screen ตามประสิทธิภาพ พฤติกรรมของผู้ชม อุปกรณ์ และบริบท

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
59
false
false