Přidávání závěrečných obrazovek do videí

Závěrečné obrazovky lze přidat do posledních 5–20 sekund videa. Můžete je použít k propagaci dalších videí, povzbudit diváky k odebírání a podobně.

Poznámka:

 • Závěrečné obrazovky lze vkládat pouze do videí o minimální délce 25 sekund.
 • Další interaktivní prvky, jako jsou karty s upoutávkouvodoznaky videa, jsou během závěrečné obrazovky skryty.
 • U videí určených pro děti nelze závěrečné obrazovky použít.

Přidání závěrečné obrazovky

 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. V nabídce vlevo vyberte možnost Obsah.
 3. Klikněte na video, které chcete upravit.
 4. V nabídce vlevo vyberte možnost Editor.
 5. Závěrečnou obrazovku vyberete kliknutím na Přidat prvek Add to playlist . Můžete přidat až 4 prvky závěrečné obrazovky.
 6. Klikněte na ULOŽIT.

Pokud vyberete prvek video, můžete zvolit, zda se zobrazí vaše nejnovější video, nejlepší video pro diváka nebo konkrétní video. Pokud vyberete prvek kanál, můžete přidat vlastní zprávu. Závěrečné obrazovky lze také přidávat a upravovat při nahrávání nového videa. 

Přizpůsobení závěrečné obrazovky

Prvky jsou části obsahu, které vkládáte do své závěrečné obrazovky. Přizpůsobit prvky závěrečné obrazovky lze několika různými způsoby. Můžete použít šablony, měnit časování prvků a rozhodovat, kde se prvky ve videu objeví.

Použití šablony

Šablony obsahují skupiny prvků, které můžete přizpůsobovat, a vytvořit tak závěrečnou obrazovku. 

 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. V nabídce vlevo vyberte možnost Obsah.
 3. Klikněte na video, které chcete upravit.
 4. V nabídce vlevo vyberte možnost Editor.
 5. Kliknutím na Přidat prvek Add to playlist použijete šablonu. 
 6. Klikněte na ULOŽIT.

Smazání prvku

 1. Prvek vyberete, když na něj kliknete v Editoru na řádku závěrečné obrazovky.
 2. Nalevo od videa klikněte na Smazat prvek .
 3. Kliknutím na Přidat prvek Add to playlist vyberete jiný prvek závěrečné obrazovky. 
 4. Klikněte na ULOŽIT.

Změna časování prvků

Můžete si vybrat, kdy chcete, aby se vaše prvky závěrečné obrazovky ve videu zobrazily. V základním nastavení se prvky závěrečné obrazovky zobrazí ve stejný čas. Jednotlivé prvky můžete přizpůsobit tak, aby se objevovaly v různý čas.

 1. Prvek vyberete, když na něj kliknete v Editoru na řádku závěrečné obrazovky.
 2. Nalevo od videa naleznete okénko obsahující čas závěrečné obrazovky.
 3. Aktualizujte čas začátku či konce prvku.
 4. Klikněte na ULOŽIT.

Časování prvku závěrečné obrazovky můžete také změnit přetažením pomocí šipek na řádku závěrečné obrazovky Editoru.

Změna umístění prvku

 1. Prvek vyberete, když na něj kliknete v Editoru na řádku závěrečné obrazovky.
 2. V přehrávači videa přetáhněte prvek na požadované místo.
 3. Klikněte na ULOŽIT.

Tip: Kliknutím na ikonu mřížky  zobrazíte mřížku přes náhled videa. Můžete zvolit možnosti „Přichytit k mřížce“ a „Přichytit k prvku“, které vám usnadní umístění prvků.

Náhled vaší závěrečné obrazovky

Náhled závěrečné obrazovky při přehrávání videa si zobrazíte stisknutím tlačítka přehrát  v přehrávači videa.

Závěrečné obrazovky

Obsah závěrečné obrazovky

Prvky jsou části obsahu, které vkládáte do své závěrečné obrazovky. Některé prvky lze rozbalit nebo na ně najet kurzorem pro zobrazení dalších informací. Do závěrečných obrazovek videí se standardním poměrem stran 16 : 9 můžete přidat až čtyři prvky. Jiné poměry stran mohou mít nižší limit.

Prvky mohou obsahovat různé typy obsahu:

 • Video nebo playlist:
  • Propagujte své poslední nahrané video.
  • Povolte službě YouTube, aby z vašeho kanálu vybrala video, které je pro diváka nejvhodnější
  • Vyberte jakékoli video nebo playlist (veřejné nebo neveřejné) ze svého nebo jiného kanálu.
 • Odběr: Motivujte diváky k přihlášení odběru vašeho kanálu.
 • Schválené webové stránky: Tato funkce je dostupná pouze členům Partnerského programu YouTube. Vložte odkaz na své přidružené webové stránky nebo na schválené reklamní zboží a crowdfundingové webové stránky. Na závěrečné obrazovce se vždy zobrazí obrázek webu, ale vy můžete nastavit vlastní název a výzvu k akci.
 • Kanál: Podpořte jiný kanál pomocí vlastní zprávy.
Doporučené postupy pro vytváření závěrečných obrazovek
 • Používejte prvky, které jsou pro video relevantní.
 • Povzbuďte diváky ke kliknutí pomocí výzev k akci pro různé prvky závěrečné obrazovky.
 • Pokud chcete použít vlastní obrázek, doporučujeme minimální velikost 300 × 300 pixelů.
 • Ujistěte se, že na konci videa zbývá dostatek prostoru a času pro závěrečnou obrazovku. Berte v úvahu posledních 20 sekund videa, už když jej editujete.
 • Zvažte načasování zobrazení různých prvků závěrečné obrazovky v různých časech.
Kontrola metrik závěrečné obrazovky

Na kartě Zapojení v nástroji YouTube Analytics můžete získat statistiky týkající se závěrečných obrazovek.

 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. V nabídce vlevo vyberte možnost Analýzy.
 3. V horní nabídce vyberte možnost Zapojení.

Pokud chcete zobrazit statistické údaje celého vašeho kanálu:

 • Úspěch různých typů prvků můžete porovnat na kartě Nejlepší prvky závěrečné obrazovky.
 • Videa, na jejichž závěrečné obrazovky diváci nejvíce klikají, si můžete zobrazit na kartě Nejlepší videa podle závěrečné obrazovky.

Pokud chcete zobrazit statistické údaje konkrétního videa:

 • Informace o tom, jak často diváci klikají na vaše prvky závěrečné obrazovky, naleznete na kartě Kliknutí na prvek závěrečné obrazovky.

Požadavky na závěrečné obrazovky pro diváky

Diváci neuvidí vaše závěrečné obrazovky v následujících případech:

 • na mobilním webu (s výjimkou mobilního webu pro iPad),
 • v aplikacích YouTube Music a YouTube Kids,
 • ve videích ve formátu Flash,
 • v 360° videích.

Závěrečné obrazovky u videí nastavených jako určené pro děti

U videí určených pro děti nelze závěrečné obrazovky použít. 

Pokud video nastavíte jako určené pro děti, diváci závěrečné obrazovky neuvidí i přesto, že jste předtím závěrečnou obrazovku přidali. 

Další informace o tom, co se stane, když je obsah označen jako určený pro děti.

Upozornění: Vaše závěrečná obrazovka se nemusí vždy zobrazit nebo se může zobrazit jinak, než jak byla navržena. Dochází k tomu, protože závěrečné obrazovky optimalizujeme na základě výkonu, chování diváka, zařízení a kontextu. 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?