Các sự cố xác thực ứng dụng của bên thứ ba

YouTube đã nâng cấp dịch vụ API dữ liệu YouTube từ phiên bản 2 lên phiên bản 3. Đây là một công nghệ mới cho phép các ứng dụng của bên thứ ba tích hợp với YouTube. Các nhà phát triển ứng dụng của bên thứ ba được thông báo về thay đổi này vào năm 2014 để họ có đủ thời gian tiếp nhận công nghệ mới của chúng tôi và chúng tôi đã giúp họ chuyển sang công nghệ mới hơn do chúng tôi hỗ trợ từ đó. 

Hầu hết các ứng dụng của bên thứ ba đã sử dụng dịch vụ API dữ liệu Youtube phiên bản 3 nên không có gì thay đổi về cách bạn sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba đã được nâng cấp này để tải lên YouTube.

Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba chưa được cập nhật lên công nghệ dịch vụ API dữ liệu YouTube phiên bản 3, bạn sẽ không thể tải lên YouTube thông qua các ứng dụng này. 

Khắc phục sự cố xác thực

Nếu bạn nhìn thấy thông báo “kết hợp tên người dùng/mật khẩu không thành công" khi bạn cố đăng nhập vào ứng dụng của bên thứ ba, hãy sử dụng các bước sau đây để tải video lên:

  1. Xuất video từ ứng dụng của bên thứ ba.
  2. Tải video lên bằng trang web youtube.com dành cho máy tính để bàn hoặc ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động. 
Bạn cũng có thể thử cập nhật ứng dụng của bên thứ ba. Điều này có thể có ích nếu nhà phát triển đã cập nhật ứng dụng sử dụng dịch vụ API dữ liệu YouTube phiên bản 3 trong một phiên bản ứng dụng gần đây. Bạn có thể liên hệ với nhà phát triển ứng dụng của bên thứ ba trong trường hợp việc cập nhật ứng dụng không có tác dụng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?