Problémy s overením aplikácií tretích strán

YouTube inovoval rozhranie YouTube Data API z verzie 2 na verziu 3. Ide o novšiu technológiu, ktorá aplikáciám tretích strán umožňuje integráciu so službou YouTube. Vývojári aplikácií tretích strán boli o tejto zmene informovaní v roku 2014, aby mali dostatok času na prispôsobenie sa našej novej technológii. Okrem toho sme im pomohli aj s prechodom na novšiu technológiu, ktorú odvtedy podporujeme. 

Väčšina aplikácií tretích strán už rozhranie Youtube Data API verzie 3 používa, takže ak na nahrávanie do služby YouTube používate tieto inovované aplikácie tretích strán, nebude sa meniť nič na tom, ako ich používate.

Ak ale používate aplikácie tretích strán, ktoré nahrávajú videá na YouTube a ešte neprešli na novšie rozhranie YouTube Data API verzie 3, prostredníctvom týchto aplikácií už nebudete môcť nahrávať videá na YouTube. 

Riešenie problémov s overením

Ak chcete nahrať video, no pri pokuse prihlásiť sa do aplikácie tretej strany sa vám zobrazí správa „Neplatné používateľské meno alebo heslo“, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. Exportujte video z aplikácie tretej strany.
  2. Nahrajte video cez web youtube.com pre počítače alebo cez mobilnú aplikáciu YouTube. 
Môžete tiež skúsiť aktualizovať aplikáciu tretej strany. Tento krok môže pomôcť, ak vývojár ponúka novšiu verziu aplikácie, ktorá využíva inovované rozhranie YouTube Data API verzie 3. Ak aktualizácia aplikácie nepomáha, môžete sa obrátiť na vývojára vašej aplikácie tretej strany.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?