Problemy z uwierzytelnianiem aplikacji firm zewnętrznych

Zamiast interfejsu YouTube Data API v2 YouTube korzysta teraz z YouTube Data API v3. Jest to nowsza technologia, która umożliwia aplikacjom firm zewnętrznych integrację z YouTube. W 2014 r. poinformowaliśmy o tej zmianie deweloperów tworzących tego typu aplikacje, aby dać im wystarczającą ilość czasu na dostosowanie się do naszej nowej technologii. Od tej pory pomagamy im w migracji do tej nowej, obsługiwanej przez nas technologii. 

Większość aplikacji firm zewnętrznych już używa interfejsu YouTube Data API v3, więc nie zmieni się sposób, w jaki korzystasz z tych zaktualizowanych aplikacji, aby przesyłać filmy do YouTube.

Jeśli jednak używasz aplikacji, które nie wykorzystują jeszcze technologii interfejsu YouTube Data API v3, nie możesz za ich pomocą przesyłać filmów do YouTube. 

Rozwiązywanie problemów z uwierzytelnianiem

Jeśli podczas logowania do aplikacji firmy zewnętrznej pojawi się komunikat „Kombinacja nazwy użytkownika i hasła jest nieprawidłowa”, prześlij film, wykonując czynności opisane poniżej:

  1. Wyeksportuj film z aplikacji firmy zewnętrznej.
  2. Prześlij film za pomocą strony youtube.com na komputery lub aplikacji mobilnej YouTube. 
Spróbuj też zaktualizować aplikację firmy zewnętrznej. Może się to okazać skuteczne, jeśli deweloper oferuje zaktualizowaną wersję aplikacji, która używa interfejsu YouTube Data API v3, w nowszej wersji produktu. Jeżeli to nie pomoże, skontaktuj się z deweloperem tej aplikacji.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?