Problemi s autentifikacijom u aplikacijama trećih strana

YouTube je uslugu YouTube Data API verzije 2 nadogradio na YouTube Data API verzije 3, noviju tehnologiju koja omogućuje integraciju aplikacija trećih strana s YouTubeom. Razvojne programere aplikacija trećih strana obavijestili smo o toj promjeni 2014. godine da bismo im pružili dovoljno vremena za usvajanje nove tehnologije, a otad im pomažemo i u prelasku na noviju tehnologiju koju podržavamo. 

Većina aplikacija trećih strana već upotrebljava uslugu YouTube Data API verzije 3, pa se ništa neće promijeniti u načinu na koji prenosite sadržaje na YouTube putem tih nadograđenih aplikacija.

Međutim, ako aplikacije treće strane koje upotrebljavate nisu ažurirane na noviju tehnologiju prijenosa videozapisa na YouTube koju omogućuje usluga YouTube Data API verzije 3, putem njih ne možete prenositi sadržaje na YouTube. 

Rješavanje problema s autentifikacijom

Ako vam se pri pokušaju prijave u aplikaciju treće strane prikaže poruka o netočnoj kombinaciji korisničkog imena i zaporke, videozapis prenesite prateći sljedeće korake:

  1. Izvezite videozapis iz aplikacije treće strane.
  2. Videozapis prenesite pomoću web-lokacije youtube.com na računalu ili u aplikaciji YouTube za mobilne uređaje. 
Možete pokušati i ažurirati aplikaciju treće strane. To može pomoći ako razvojni programer nudi nadograđenu verziju aplikacije koja upotrebljava uslugu YouTube Data API verzije 3 u novijoj verziji proizvoda. Ako ažuriranje aplikacije ne pomaže, obratite se razvojnom programeru aplikacije treće strane.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?