Använda automatisk textning

Textning är ett bra sätt att göra innehåll tillgängligt för fler tittare. YouTube kan använda taligenkänningsteknik och skapa videotextning automatiskt.
Obs! Den automatiska textningen genereras av maskininlärningsalgoritmer, så kvaliteten på textningen kan variera. Vi uppmuntrar kreatörer att tillhandahålla professionell textning i första hand. YouTube arbetar kontinuerligt med att förbättra taligenkänningstekniken. Automatisk textning kan dock återge talat innehåll felaktigt på grund av felaktigt uttal, brytningar, dialekter eller bakgrundsljud. Du bör alltid granska automatisk textning och redigera delar som har blivit felaktigt transkriberade.

Automatisk textning på videor på begäran

Automatisk textning är tillgänglig på engelska, franska, indonesiska, italienska, japanska, koreanska, nederländska, portugisiska, ryska, spanska, turkiska, tyska och vietnamesiska.

Vi uppmuntrar kreatörer att tillhandahålla professionell textning i första hand. Om automatisk textning är tillgänglig publiceras den automatiskt i videon. Den automatiska textningen kanske inte är klar när din video laddats upp. Bearbetningstiden beror på hur komplicerat videons ljud är.

YouTube arbetar kontinuerligt med att förbättra taligenkänningstekniken. Automatisk textning kan dock återge talat innehåll felaktigt på grund av felaktigt uttal, brytningar, dialekter eller bakgrundsljud. Granska alltid automatisk textning och redigera delar som har blivit felaktigt transkriberade.

Så här gör du om du vill granska automatisk textning och göra ändringar om så behövs:

 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. Välj Undertexter i menyn till vänster.
 3. Klicka på videon du vill lägga till textning eller undertexter för.
 4. Under Undertexter klickar du på Mer  bredvid de undertexter du vill redigera.
 5. Granska den automatiska textningen och redigera eller ta bort delar som har blivit felaktigt transkriberade.

Felsöka problem med automatisk textning

Om videon inte genererar automatisk textning kan det bero på följande:

 • Textningen är inte tillgänglig än på grund av bearbetning av komplicerat ljud i videon.
 • Automatisk textning saknar stöd för videons språk.
 • Videon är för lång.
 • Videon har dålig ljudkvalitet eller så känner YouTube inte igen talet.
 • Det är tyst en lång stund i början av videon.
 • Flera personer pratar samtidigt i videon.  

Automatisk textning för livestreamar

Obs! Automatisk textning för livestreamar finns bara på engelska.

Automatisk textning för livestreamar håller just nu på att implementeras på engelskspråkiga kanaler. Dessa kanaler har över 1 000 prenumeranter, streamas med normal fördröjning och har inte någon professionell textning. Vi uppmuntrar kreatörer att använda professionell textning i första hand. Läs mer om kraven för direkttextning.

Automatisk livetextning försvinner när livestreamen är slut. I stället genereras automatisk textning baserat på processen för video på begäran.

Läs om hur tittarna ser textning på din livestream.

Felsök automatisk livetextning 

Om livestreamen inte visar automatisk textning kan det bero på följande:

 • Vi håller på att lansera funktionen till kanaler med över 1 000 prenumeranter, så funktionen kanske inte har aktiverats för kanalen ännu.
 • Kanalen streamar med extremt låg eller låg fördröjning (till exempel om man streamar från en mobil enhet). Automatisk livetextning fungerar bara om man streamar med normal fördröjning.
 • Automatisk textning saknar stöd för videons språk.
 • Videon har dålig ljudkvalitet eller så känner YouTube inte igen talet.
 • Flera personer pratar samtidigt eller på flera språk i videon.
Obs! Om du inte vill att automatisk textning ska visas på dina livestreamar kan du kontakta supportteamet för kreatörer.

Avancerade inställningar för automatisk textning

Potentiellt olämpliga ord i automatisk textning

Inställningen Visa inte potentiellt olämpliga ord i YouTube Studio ersätter som standard potentiellt olämpliga ord med en vänsterhakparentes, två understreck och en högerhakparentes [ __ ] i automatisk textning. Inställningen påverkar inte ljudspår eller manuellt redigerade undertexter. Den är avsedd att förhindra att potentiellt olämpliga ord av misstag visas i automatisk textning. Inställningen påverkar inte videons status för intäktsgenerering.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt program för taligenkänning och minska fel vid automatisk textning, men vi uppmanar fortfarande kreatörer att granska all automatisk textning.

Så här inaktiverar du inställningen Visa inte potentiellt olämpliga ord, om det behövs:

 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. Välj Inställningar i menyn till vänster.
 3. Välj Kanal följt avAvancerade inställningar.
 4. Under Automatiskt genererad textning avmarkerar du Visa inte potentiellt olämpliga ord.
Obs! Den här inställningen är tillgänglig för automatiskt genererad textning och automatiskt översatta undertexter.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?