Använda automatisk textning

Obs! I YouTube Studio klickar du på Klassiska Studio på menyn till vänster och följer de här stegen.

Textning är ett bra sätt att göra innehåll tillgängligt för fler tittare. YouTube kan använda taligenkänningsteknik och skapa videotextning automatiskt. Den automatiska textningen genereras av maskininlärningsalgoritmer, så kvaliteten på textningen kan variera.

Automatisk textning på videor på begäran

Automatisk textning är tillgänglig på engelska, franska, holländska, italienska, japanska, koreanska, portugisiska, ryska, spanska och tyska.

Om automatisk textning är tillgänglig publiceras den automatiskt i videon. Den automatiska textningen kanske inte är klar när du ska ladda upp en video. Bearbetningstiden beror på hur komplicerat videons ljud är.

YouTube arbetar kontinuerligt med att förbättra taligenkänningstekniken. Automatisk textning kan dock återge talat innehåll felaktigt på grund av felaktigt uttal, brytningar, dialekter eller bakgrundsljud. Du bör alltid granska automatisk textning och redigera delar som har blivit felaktigt transkriberade.

Så här gör du om du vill granska automatisk textning och göra ändringar om så behövs:

 1. Öppna Videohanteraren genom att klicka på ditt konto längst upp till höger > Studio > Videohanteraren > Videor.
 2. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid knappen Redigera för videon du vill lägga till undertexter i.
 3. Välj Undertexter.
 4. Om automatisk textning är tillgänglig visas Språk (automatiskt) i avsnittet Publicerat till höger om videon.
 5. Granska den automatiska textningen och läs anvisningarna om du vill redigera eller ta bort delar som har blivit felaktigt transkriberade.
Du kan även aktivera bidrag från tittare för videon och låta tittarna texta och översätta innehållet istället.

Felsöka problem med automatisk textning

Om videon inte genererar automatisk textning kan det bero på följande:

 • Textningen är inte tillgänglig än på grund av bearbetning av komplicerat ljudspår i videon.
 • Funktionen för automatisk textning saknar stöd för videons språk.
 • Videon är för lång.
 • Videon har dålig ljudkvalitet eller innehåller tal som YouTube inte känner igen.
 • Det är tyst en lång stund i början av videon.
 • Flera personer pratar samtidigt i videon.

 

Automatisk textning för livestreamar

Automatisk textning för livestreamar finns bara på engelska.

Automatisk textning för livestreamar håller just nu på att implementeras på engelska kanaler med över 1 000 prenumeranter som streamar med normal fördröjning och inte har någon professionell textning. Vi uppmuntrar innehållsskapare att tillhandahålla professionell textning i första hand. Följ stegen här för att lära dig hur du gör det.

Automatisk livetextning fortsätter inte när livestreamen är slut. I stället genereras automatisk textning baserat på processen för video på begäran.

Läs om hur tittarna ser textning på din livestream.

Felsök automatisk livetextning

Om livestreamen inte visar automatisk textning kan det bero på följande:

 • Vi håller på att lansera funktionen till kanaler med över 1 000 prenumeranter, så funktionen kanske inte har aktiverats för kanalen ännu.
 • Kanalen streamar med extremt låg eller låg fördröjning (till exempel om man streamar från en mobil enhet). Automatisk livetextning fungerar bara om man streamar med normal fördröjning.
 • Funktionen för automatisk textning saknar stöd för videons språk.
 • Videon har dålig ljudkvalitet eller innehåller tal som YouTube inte känner igen.
 • Flera personer pratar samtidigt eller på flera språk i videon. 
   
Obs! Om du vill förhindra att automatisk textning visas på livestreamar på din YouTube-kanal kan du kontakta supportteamet för innehållsskapare.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?