Používanie automatických titulkov

Titulky sú skvelým prostriedkom na sprístupnenie obsahu divákom. YouTube dokáže pomocou technológie rozpoznávania reči automaticky vytvárať titulky k vašim videám.
Poznámka: Tieto automatické titulky sa generujú algoritmami strojového učenia, preto ich kvalita môže byť rôzna. Autorom odporúčame, aby pridávali radšej profesionálne titulky. YouTube svoju technológiu rozpoznávania reči neustále zlepšuje. Pre nesprávnu výslovnosť, prízvuk, dialekt či zvuk na pozadí však automatické titulky môžu hovorený obsah odrážať skreslene. Automatické titulky by ste mali vždy skontrolovať a upraviť v nich časti, ktoré neboli prepísané správne.

Automatické titulky v dlhých videách a krátkych videách Shorts

Automatické titulky sú k dispozícii v angličtine, francúzštine, holandčine, indonézštine, japončine, kórejčine, nemčine, portugalčine, ruštine, španielčine, taliančine, turečtine a vietnamčine.

Autorom odporúčame, aby pridávali radšej profesionálne titulky. Ak sú automatické titulky k dispozícii, vo videu sa zverejnia automaticky. Automatické titulky nemusia byť pripravené v čase nahrania videa. Čas spracovania závisí od zložitosti zvukovej stopy videa.

YouTube svoju technológiu rozpoznávania reči neustále zlepšuje. Pre nesprávnu výslovnosť, prízvuk, dialekt či zvuk na pozadí však automatické titulky môžu hovorený obsah odrážať skreslene. Automatické titulky vždy skontrolujte a upravte časti, ktoré neboli správne prepísané.

Automatické titulky môžete skontrolovať a v prípade potreby zmeniť takto:

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. V ponuke vľavo vyberte Titulky.
 3. Kliknite na video, do ktorého chcete pridať titulky.
 4. V sekcii Titulky kliknite na Viac  vedľa titulkov, ktoré chcete upraviť.
 5. Skontrolujte automatické titulky a upravte alebo odstráňte časti, ktoré neboli správne prepísané.

Riešenie problémov s automatickými titulkami

Ak sa vo videu negenerujú automatické titulky, môže to byť spôsobené jednou alebo viacerými z týchto príčin:

 • Titulky zatiaľ nie sú k dispozícii z dôvodu spracúvania zložitej zvukovej stopy vo videu.
 • Automatické titulky nepodporujú jazyk videa.
 • Video je príliš dlhé.
 • Video má nízku kvalitu zvuku alebo obsahuje reč, ktorú YouTube nedokáže rozpoznať.
 • Na začiatku videa je dlho ticho.
 • Vo videu rozpráva viacero ľudí, ktorí hovoria jeden cez druhého.  

Automatické titulky vo videách v priamom prenose

Poznámka: Pri priamych prenosoch sú automatické titulky k dispozícii iba v angličtine. Automatické titulky je možné zapnúť iba pre jednotlivé priame prenosy, nie pre celý kanál.

Automatické titulky pre priame prenosy sa momentálne zavádzajú v anglicky hovoriacich kanáloch. Tieto kanály streamujú pri normálnej latencii, pričom pre ne nie sú k dispozícii profesionálne titulky. Autorom odporúčame, aby používali radšej profesionálne titulky. Ďalšie informácie o požiadavkách na živý prepis

Po skončení priameho prenosu naživo generované automatické titulky vo videu nezostávajú. Nové automatické titulky sa budú generovať na základe procesu videa na vyžiadanie a od titulkov zobrazených počas priameho prenosu sa môžu líšiť.

Nastavenie naživo generovaných automatických titulkov

Nižšie sa dozviete, ako zapnúť generovanie automatických titulkov naživo:

 1. Prejdite na YouTube.
 2. Vpravo hore kliknite na Vytvoriť  a potom Vysielať naživo.
 3. V ponuke vľavo vyberte Vysielať .
 4. V nastaveniach prenosu zapnite Skryté titulky.
 5. Ako zdroj tituliek vyberte Automatické titulky.
 6. Vyberte jazyk videa.  

Riešenie problémov s naživo generovanými automatickými titulkami 

Ak sa v priamom prenose nezobrazujú automatické titulky, môže to byť spôsobené jednou alebo viacerými z týchto príčin:

 • Táto funkcia ešte nebola pre kanál zapnutá, zavádzame ju totiž postupne v kanáloch, ktoré majú viac ako 1 000 odberateľov.
 • Kanál streamuje pri mimoriadne nízkej alebo nízkej latencii (napríklad mobilný priamy prenos). Naživo generované automatické titulky sú k dispozícii len pri streamovaní s normálnou latenciou.
 • Automatické titulky nepodporujú jazyk videa.
 • Video má nízku kvalitu zvuku alebo obsahuje reč, ktorú YouTube nedokáže rozpoznať.
 • Vo videu rozpráva viacero ľudí, ktorí hovoria jeden cez druhého, prípadne sa v ňom hovorí viacerými jazykmi naraz.
Poznámka: Ak nechcete, aby sa vo vašich priamych prenosoch zobrazovali automatické titulky, kontaktujte tím podpory pre autorov.

Rozšírené nastavenia automatických titulkov

Potenciálne nevhodné slová v automatických titulkoch

Nastavenie „Nezobrazovať potenciálne nevhodné slová“ v Štúdiu YouTube znamená, že potenciálne nevhodné slová budú v automatických titulkoch predvolene nahradené dvomi podčiarkovníkmi v hranatých zátvorkách „[ __ ]“. Toto nastavenie nemá vplyv na zvukové stopy či manuálne upravené titulky. Jeho cieľom je zabrániť tomu, aby sa v automatických titulkoch omylom objavili potenciálne nevhodné výrazy. Neovplyvňuje ani stav speňažovania vášho videa.

Automatické titulky sa vzťahujú na nahrané videá a priame prenosy. 

Autorom odporúčame, aby kontrolovali automaticky generované titulky, aj keď naďalej pracujeme na zlepšovaní nášho softvéru na rozpoznávanie reči a minimalizácii chýb v automatických titulkoch. 

V prípade potreby nastavenie „Nezobrazovať potenciálne nevhodné slová“ vypnete takto:

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. V ponuke vľavo vyberte Nastavenia .
 3. Vyberte Kanál a potom Rozšírené nastavenia.
 4. V rámci možnosti Automaticky generované titulky zrušte výber možnosti Nezobrazovať potenciálne nevhodné slová.  
Poznámka: Toto nastavenie je k dispozícii pre automatické titulky a automaticky preložené titulky.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false